Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

Mil JOHN PRICE, ARWEINYDD…

DYWEYD NOSWAITH DDA

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DYWEYD NOSWAITH DDA Yr oedd gwr ieuanc yn sefyll ar un o'l grisiau oedd yn arwain i'r drws, y noson o'r blaen, ac ar ris arall, uwch ei ben, y safai merch ieuanc hardd. Yr oedd hi'n hwyr, a'r heolydd yn dawel. Er ei bod yn dywyll, yr oedd yn amlwg i'r sawl a elai lieibio ar ddamwain, fod llaw ddeheu, feclian, dyner, y ferch ieuanc o fewn i'w law ef, tra yr oedd ei law aswy yn gor- phwys ar gefn ei llaw, i'w hamddifIyn a'i chadw yn gynhes. Yr oedd yn amlwg fod y gwr ieuanc wedi bod yn ceisio dyweyd "Nos dawch" amryw droion, a'r ferch ieuanc, mae'n debtor, yn methu a'i glywed, oherwydd yr oedd hi yn gwyro ei plien i lawr yn glos i'w ben yntau. Safent yn y sefyllfa hono yn agos i chwarter awr, a gallasai y wawr dori arnynt yn y sef- yllfa hono onibai i rywbeth gyfryngu. Yr oedd y rhywbetli hwnw yn beth gloew a chrwn, ac yr oedd yn disgyn i lawr yn araf o'r ffenestr uwchaf oil, pedwar uchder HoEFt.' Yr oedd yn dyfod i lawr yn araf, a'r lleuad yn disgleirio ar ei wyneb arianaidd, gan ei wneyd yn amlwg. ■Cyn liir, gellid gweled ei fod yn cael ei fwrw i lawr wrth linyn, ac yn cael ei ollwng felly gan hen wraig, pen yr hon ellid weled yn awr ac eilwaitli. Pan ddaetli i lawr yn ddigoii isel i allu cyffwrdd a phen uchaf y portico, daeth rhyw byr-r-r-r-rum, swnfawr a sydyn allan o'i grombil, a gollyngodd y gwr ieuanc law yr enetli mewn ychydig o fraw. Ymaflodd y gwr ieuanc yn wrol yn y peth crwn, disglaer yma, yr hwn oedd yn parhau i brr-rian, a throdd ei wyneb i'r goleuni. Yr oedd bysedd yr alarwm ar hanner nos. Tyn- odd ei het i'r ferch ieuanc, a sibrydodd ryw air neu ddau yn ei chlust, ac yna aeth ymaith. Dirwynwyd yr alarwm i fyny yn gyflym, ond yr oedd y ferch ieuanc i fyny y grisiau uwchaf cyn iddo gyrhaedd y ffenestr, pan oedd bysedd haiarnaidd amser yn dirwyn daro hanner nos.

[No title]

Advertising

MR J. W. JONES, U.H., PLASYBRYN.