Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

DYDPIAU PERYGLUS Y FLWYDDYN

DEDFRYD HYNOD

Advertising

MR THOMAS OWEN, RHUDDGAER.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

aetfeh y grwiailtlh, piapi; y pewioldjwydl Mr Riolbetrfe Rclbeiito, oedd air y pryd yn y swyddfa, i fod yin omdhiwy'liwin, ac y dyrchafwyd Mr O. Jonieis i'w la ynitaju M cyfiriiifydidL Piattftiiaadid felly hyd at derfyn prydles yr hen gwmni yn y Ohwiaireil! Gaiiol yn Rlwjgfyr. 1877, pryd y cymerwyd y ddwy chwarel uwchaf (sef yr un gaandl a"a< .etiddlo Mr Hioilandi, A.iS.) i'V grweijtihio g<a:n y tir-'bea'dheinog, Mr Oafeeiliey. Paalhlaadd y swyddogaeth yn ddigyfnewid, pan y ffurf- :wyd yr Gafeeiliey Company, yn 1882. Yn Ionawr, 1887, unwyd y ddwy chwarel dan or- uchwyldia&tlh Mr R. Roibertis, a Mir 0. Jbmles fel pnf gytfirliUJy^d. Yn yr ,un flwyld'djyin: Mr- gofiaidwty, pain, y ceirid. cwrs cyfreiiiihiiol pwysig yn m.aeai, ae yr oedd: pirylder miaiwir yn Ffes- tiniog am y canlyniadau i'r anghydwelediad, r'hwng cwnrni y "Wellsh Slate" a',T "Oake- leys," yn. y Iiyrsl(yelcVd, Lliuinlde&riig, am fisoedid1, ac y cymerai, y :dlclli,u bfflif ,sw|yjdld:og Beloll yn ytr Oakeleys ran arbenig, wrth gwrs. Cafwyd y dytarndad, self fod i' Gwmni y WeiMi, Slate dblu 97,600p 0 iawini, yn ngihyidla MoM goisltiatu y gyfraith., i Giwmaii Qaikdley, yr hyn a bairiodd icldynt gynnyg tclomu. y rlhaJi a dldieuflbynalwyd, i ioididii y dhwareil i fyny ddiweidd y flwydidyn hono i'r Oakeleys, ac nid ei gweithio at der- fyn y bryd'iets. Yn L nawr, 1888, uniwyd y 'c'air jhwatfe'l adniaibydidus, yn un, dlwn amoliyg- iaeth y Meistri Roibewts a Jotncs, yn y wedd a nodwvd ac eibyn hiyn, y mae y ddlau wledi oy'dlweitiliiiio yn N- ,cfvloh!oiei(td' pwysig udhiodi am 22 o flynydctoeidd. Y mae yn awir tua. 1600 o wdifchwyr dan y cwmnii. Rhaid i ni frysiia at gysy'Btiiadlau etreill pwysig a lanwodd ac a lanwa. Yn 1883, dewiswyd ef yn aelod o Fwrdd Ysgol Ffestin- iog felly, hiefyd, yn 1886, ac yn 3s-gafcfeiir- yelkl. Yr un motdtd yn 1892. Sylilwa eiiclh, d'ar- lLemvyr ad' y siafle amiiwg y mal8lWieiCl ti1 gy- nueryd yn y eyrdh pwysdig ucihiod, a gwyr pofbl Ffielslliiin&og aim h[ynsy yn dldla. Yin 1885, pan yr oiadid^ pilwyf FfesHjmiog btran sjr fin meitihldial- iacl, a hyny dhiemwlYidkldJyledtbn Ylll. oyrfhlajeidld ait y livirn o 3000p a tJhmæddkli, metAiM a dliajed neb yn fduU-om i fod yn civeirisieieiris. Weldii; Mr bwyso, y mae, mewn undeb a Mr Andreas Rwbiealtls, yiii yangyiinieiyid a'fr cyfiniifo'ldleib, er fod rilnaii 0 á gyrfJelmilollJ pmaf yn yantoisioid airlio am wnfayd onid ei bemidiettfyniiiaid peiifeicaiiol i wnteyd n oireu Rill nan. y plwyif a orfu. Tirefniwy|di ar utmw&iftlli i gtaiefl. qyHfaiilfldcH^didl yin mlboib rhlaJIl o'r gylmi}ridiog!a|dl|h, a liliiodkltii cy&susd!ra) i'ir 'hioll dlrielUhldlafJiwyr oieldld .meiwn dyllc-Ict i gyfarfWd e>r g'tt-tnleyld 'tliiefblilaldlau i dtalllu. KIT An dlifwieidldi y flwyltllLiiyni, trwy j-aindteedhdioinj 'dlibauid:, liiw(\"r gdi'ir-. iwytcl 2000p, a, pilnan, y qyfarlfu y feistri1 yn 1886, er ei fod ar y nryd yn gorwedd dan waetedld bliin, ri rydldlhiaiwyd, Mr 0. Jones o'r cyfrifoldeb ac erbyn diwedd yr ail flwyddyn, mid creidld yn airiosixj'r lnoll djcfyyted oinld ttia 200p, Yn 1888, dewiswyd ef yn warclieidwad, ac y niae yn dal y swydd etc ac wedi ei ddewis dtliwy wiaiiltlh, fell iK-gi^daitfydft, y tlno 'di^jv^eldld'af (eifenii) fieb is-ga/uleiikyidld hynlaf. Y mlalø, be'fijld, yn aetodl ar y pwylJilgarau p^^isdfciaif a beirdlhiyn i'r gwarcheidwaid ar hyd y blynyddoedd. Mi'wn oya_i(Jida|d|aai, Memysdidlol ac er'ltfedidlfiolJoll, fei oadlaiirijldld ac ysigii^einiyidldi ten, EMield'ditad y Sulgwyn, yr Eisteddfod Daleithol, 1891, &c., y mto wejclE, gwnleiyd! gwMajniaetih ahiJr gqfilL'. Yn 'eglhvysi (M.'C.) Bettlhesidia., yr honj siyidid vin mtofcM miewn gwiei!tih|gairiwch', lte1 y niagwrd Mr (>. Joineis, bu yn, ysgm'iffetngidld at btoenwr. Llan|n'ioidld! yr un swydd bwysig yn EngeidiL, y teliaai, aim y blfyinyidldlaeldjd y bu ynio. Yn ei gylslylfflaidl a dlasjpiairtlh yisgoi y MeittadMiaidi Calfinaidd yn y Blaenau, bu yn ysgrifenydd am flyniy j Jaelclid1. Yr uai ;mioldld i gyfaiifod. d'os- paiiltiii I'fieBiiinibg. Yn ystod y blynyddoedd y eyfeiriwn atynt, c-fitfoldid giryaii kwer o waaladld, a bu oryn bidd- er fwy iliac umwiajiftili, am ei hoedil; ac er cedetJo adferiad gwnaeth amryw deithiau i "wledydd pell." Yin ngaualf 1889, telM^iod'di air draws Cyfandir Ewrop, a chroesodd yr Aipht. Yn ngwanwyn 1890, aeth am fordaith i For y CamoDdiir a/f Hjilslpaieaii; alG yn nganaf 1892, weidfi miSsbieicUdi o afiadhyd bliin, gardhymynwyd elfi %mield aim foaMbltlb i Awsltinalta, y tlriaul- iiadid ddlaiu fis air y lain, al bu bum' mite Olkli- cartref. Y ffeitliiau uchod a ddengys i Mr 0. Jioinfes giaell, yn nglhanioil defnyddiioMe'b miaiwr, lua-i h/ellladtlhi o ofidljaiu by'wyd. Oncl yn dldÓwleldldlalr y diigwyldldSoldid ei briolfeidii'giaietfch fawr, tirwy gymieiriyid! ei aw^yil briilod oidid^nw^ho, yr hem a Avtlr ■a&(Tfc)didi mawm aldlegiau o gyislbudd firwrn. Uiniwyld ef mawn piralotdjas yn y flwydd- yn 1877 a Miss Ann Jones, unig ferch yr hen gymeriad dyddan, Mr David Williams, gynt o "Oainiybrjyuii. Y ,mae< o't bii'(adas bump o Wiant prydferth, yn ngofal eu tad, wedi colli ohon- yni, eu miaim mieiwin, aWleg bwy.-rLg. Xawdd y Iietf a flo airdijytnit hiwy ac ynihau wedjdiH; y dlaijtih, a dhiaffieid1 lawyer oi iledhyd (lIe ainiioeis i liainiw y cylchoeldld o ymtdidMeid; y mlate wedi rhiodldfi urddlas a)c atniiftiydledld arniynlt yin y gorp'lK.n.o].