Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

PISTYLL Y MAWDDACH

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PISTYLL Y MAWDDACH Saif y Pistyll hwn o fewn ychydig bellder i Bistyll y Cain, yn agos i Ddolgellau. Cyn- nwysa dri chcdwm, y gyntaf yn ilurfio lien o (khvfr tuag ugain troedfedd o led ac yn 11 11 agos i hyny o uchder, yr hwn sydd yn cael ei dderbyn i gelwrn tua deg troedfedd ar hugain o drawsfesur; yna rhed yr afon dros yr ail glogwyn, gyda chwymp o tua deg troedfeddi ar hugain, i ail gehvrn, mwy na'r cyntaf; ac oddiyno drachefn, gan ymgulhau, dros drydedd astell, gyda chodwm o ugain troedfedd, i lyn eang, o'r hwn y rhed yn ffyrnigAvyllt nes ymuno a'r Cain.

YR YMDEITHYDD DAN Y FAINC

UWCHLAW'R CYMYLAU