Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

"DIRGELWCH IE€HYD," Ysgrifenedig gan Raddiwr mewn Yspytty I lundeinig. v Anfonir copi or llvfr hwn i bob un a ddefnyddia "SEBON LIFEBUOY" oud aft f on enw a chyfeiriad, yn nghyda deuddeg o amleni "Sebon Lifebuoy," wedi talu y c'udiad, i LEVER B ttutjIERS, Limited, Port Sunlight, near Birkenhead. Cynn siad:-Y Bag Colledig Stori gyflawn-Arweiniad i Ddirgelwch Iechyd "—Cyfarwyddiadau i ftursio Gartref— ,IVY t, 0 y Cyfarwyddiadau i Nursio mewn Afiechydon AeiiltLis-Ein DyJeds",ydd tuagat eirwCymydog-.Y Colera: Y modd i'w attal— Pennod Arbenig-Gair o Rybudd-Ymborth a Bwydo y Olaf—Awgrymiadau Buddiol i Benau Teuluoedd. 1.') Rhoddir Lly frau gan Awdwyr Poblogaidd gyda, 'SeboD Lifebuoy.' Sebon carbolaidd iechydol ydyw LIFEBUOY SOAP," i'w ddefnyddi.o atattal iliechyd ,o a a chadw iechyd, a gwarentir ef i fod yn hollol bur a rhydd. oddiwrth gyffyrial1 niweidioL Gall holl brynwyr y sebon hwn newid yr amleni yn y masnachdai hyny lie y prynasant y cyfryw am LYFRAU. j.-V. Mae LEVER BROS., Cyf., Port Sunlight, ger Birkenhead, wedi derbyn yr adroddiad canlynol ar LIFEBUOY ROYAL DISINFECTANT SOAP oddiwrth Dr Karl Enoch, Chemisch, Hygienisches Institut, Hamburg. ADRODDIAD. Mae yr ymchwiliad i'r sampl o "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap," a an- fonwyd i mi gan y Mri Lever Brothers, Cvf., Port Sunlight, Lloegr, yn rhoddi y canlyniadau isod i w weithrediadau fel sebon iechydol. Gwnaed toddiantau (so- lutions) o 1, 2, a 5 y cant o Lifebuoy Royal Disin- fectant Soap mewn dwfr. Dygwyd y toddiantau hyn i weithredu ar fathau o faii-gynrhon(bacillus) glan, ac yn mhob achos cania- tawyd amser penodedig a gofalus i'r cwrsweithred- iadau; fel hyn profwyd gallu y sebon hwn i ddinystrio y gwahanol fan-gynrhon byw a chyn- nyddol. t." LIFEBUOY RE w-4 ISINt,t"CTANT 11 -;7' 0 A Popul FREE,I" AN ANTISEPTIC &. TO PURC BERS OF -L It Fr-B u 0 Fel hyn yr oedd y canlyniadau:— I.-Yr oedd Man-P.,ynrhon ystyfnig Typhoid, gyda 5 y cant o'r toddiant, wedi marw o fewn 2 awr. 2 -Yr o dd gweithrediad y sebon hwn ar Fan-gynrhon y Colera yn node iig lawn, a dingosai ei fod yn nwydd iechydol o'r radd flaenaf. Cymerwyd y cynrhon hyn oddiar bobl oeddynt wedi marw o'r geri yn Hamburg, gyda'r canlyniadau isod :— Gyda'r gymysgedd o 2 y cant yr redd Mail-gynrhon y Colera wedi marw mewn chwarter awr. Gyda chymysgedd 5 y cant bu farw y cyfryw mewn 5 mynyd. 3.-Lladdwyd Man gynrhon Diphtheria ar ol 2 awr gyda thoddiant 5 y cant. 4.—Gwi.aed prawf o doddiant 5 y cant ar Fan-gynrhon ffresh Carbuncle, a dangosai y canlyniadau fod bywyd wedi hollol ddiflanu ar ol 4 awr. Oddiwrth yr arbrawfiadau uchod canfyddir fod "Lifebuoy Royal Disinfectant Soap" yn nwydd iechydol galluog, ac yn ddifodwr gwahanol fan- gynrhon afiechydon. (Arwyddwyd) KARL ENOCH, Chem. Hygien Inst, Hamburg. ■ Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y PERCHENOG gan DANIBL RBBS yn Swyddfa'r herald, Caernarfon.—Ebrill 13, 1895.