Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gofylnwvd 5 Aristotle unwai ill pa both, oedd dyn yn Cl enill wrth ddyweyd ceiiwydd, i'r hyn yr a'tebodd yr hen phirosophyud, "Ei anghredu pan didywedo y gwir." Mab byehaii y llaeibhwr: Mami, mae na lygoden wedi syrthio i'r llaeth. Y Fam: Diar mi. Ddaru ti thyriu hi allnai ? Badhgen NadHiO, ond urn daflas i'r gaith I mewn ar i hiOil hi. (j.(j Mrs Trydlar: Bobol anwyl, wedi''r cwbwl, y moo'r caiwraid nowydd yna'n ddyn nois, triberesifaiing. Oym!ydiogels B&th oedd gyno fo i d'dw eyd ? Mrs Trydar: Roe>dd o'n gwrando arna 1 mior interesting yn tdweyd polb petlh anq) ddant newydd y balbi. ssn Y imlae oidh llawy'sgiifein ty» weddod dda ar y oyfan, ond sut y gallwcli dl* xlodcI<i icyfrjif aim g,rn;i:i for o walSau, a hyn, siyidd wedli ymdyru i un tu- idaleii ? Ysgolor Bydhan: Os gwelwoh chi'n dda syr, roe;dd ifioisig c" ra ar fy maiw i. t3fJtJ "Anwyl frodyr a dhwioiydd," ebai y Parch Robert Anwyl, ar oil y casg'liad, "hwyrach y bydd i un ohqnoeh fed inor garedig a- dodi nodwydd ac edaf yn y bocs y tro, nesiaf, er mwyn i mi aillu gwneyd rhyw ddefnydd o'r Ixjtymau yma o'r rmai yr ydydh mor hael- follUS." "Ond tladb," ebei Jane Mary, dan odhen- edldio, "doies gynodh chi mo'r synimd lleia fel mae o'n fy ngihiairu o'n barod i farw drosfci i'r mynyd1 yma." "Wet," imeldldia'i'r hen ddyn, a'i en rihwng edi ifys ia'i lawd, ac yn edrycih yn synifyfyriol; "diydw i didiim yn medtLwl fod gin i ddim gwrthwynelbilad i hyny. lloedidiwn L'ii ofni fod o eMo'ch piriodi ohi." $$$ Ysgcd'feisitr: Pe barn ti'n cael dy dd eiwis I rwan, Rotiin badh, pa run fasa ora gin ti, pe dasa ti'n cael dy dldawis, pa um. ai bod yn ddoeth fel Stiilomion, yn Ymheiraiwdi-wr mawr fel J'uliuis Cesser, uWor s;yfoet'hog a BiottlhsciMM, mlor liyamll a Demosthenes, cyn dialed a Groiliiaith, ynlte yn brophwyd mor dda ag Elms ? Bobin Bach: Mi fvd'da'ii well ciii i fed yn driiiwmar inewn brass band. "Wyiddiwn i ddliim y galleib ti, didaatllen, Tom Briery." Ba i ecrLiy (yn yinddangos yn tteimilo diyddor- deb maiwi yn ei newyiddiadiur) "0 gallaf, neno dyn, roeddiwn i'n gailllu darllen er pan ueddwn yn hogyn ifanc iawn." -<;Yna, paham yr wy: \tfn Iddbrllen dy bapur a'r pen cliwibh i fynu ?" "Dyna fei y byddiaf .fi'n dairllllten bob am- "se,f, felly rydlW d'ai gaffu myn'd i waelodion pethau iieb orfocf darken J gclofn benbwy- gitlsrdd." E'.n Bach Ryda chi wedi syrtMo nnawn ealÎild a'n chwae:: i, yn tyda chi ? Saillldel's: Suit yr wTb ti'n gwytbod byny ? Hia'ii. Bach Adhos bod dhi bob ams:&r yn enfon presanita. iddi hi run fath a Brown liwaiw sly'n myn'd ,'1\" phriodi Hi. Gweithiwr Pie basa. dhi'r bobol yma sy'n gwieithio a'clh penau yn gwneyd tipyn 0' waitli cialed ambell dro mi fuasedh yn gallu cerdded yn llawer syt'hach. Oelfyddydwr: Gwir. A pho buaisieoh chwithau'r dynion yma sydd yn gwrerithio a'cli dwylaw yn gwneyd ydhydig waith y psn yn tuvr ac yn y lnan, bua,sech yn gallu mieddwl yn llawer sythach. Dodod'd aiopwr hynod o Griaigylaai fwrdd miawr uw-chben drws ei fasnadhdy a phaient- iodd arno v geiriau canlynol :—> "Yr wyf am roddi'r busnes yina i unrhyw ddyn sydd yn foddlon." Xicl hi,1" y bu ciyn, a ynngeisydd ddyfod. "Wel, isvr, ydych cliwi yn ddyn boddion ?" "'Ydwyf, syr, yn beirffaith foddlon." "G'an hyny, pa beth sydd a fynoch clnvi a'm busnes i ?" "Y miae'n iddychrynllyfd' meddwl am y modd yr ydj cli yn trin yr Indiadd cochion," ebai boneddigtes o'r Taleitlhau Dwyreiniol. "Paham na clherisiecih eu gwareiddio ?" "Nid yw 0 un dybJll," ebai y boneddwr o liansas. "Does dim iws twio gwarei-ddio creadur na thyf barf ar ei wyneb." Ac yna. bu raid iddf wcbtlh ch.waiher awr ó anniser i egluro nad oeidd bodiau gwynion o'r rhyw fenywaidd yn gynnwyHedig 0 yn ei gon- demniad diarbed. Pobl hynod ydyw poibl Crugybabeill; ac un hynod ydyw eu gweinidog newydd, yr hwn sydJi yn bwriadu gwneyd chwyldrc idau pwysig yn y lie. Yn niweild ei bregeth hynod y Sul diwiedd- ai, dywedodd "Bydded i bawib sydd yn talu eu dyled siefyll ar eu traed." Y T ioedd pawb iair eu traed rnewn eiliad, yn wyr, gwrageddi a phlant, gyda'r eitliria,d o un. Elistied,dai ef i lawr. Yna tly wedodd am iddyrit oil eisbedd, a dyWedodd "Bydded i bawb nad yw yn talu ei ddyled godi ar ei draed." Yna'r eitlniad tlawd a newynog yr olwg arno a. slafodd i fyny yn syth, fel yr oedd y wisg a fuasai unwaith yn newydd yn ddigon aanlwg i bawb. A chan bwyso ei ddau ben- elm ar gefn y sedd o'i fla,en, edrycihodd i fyny'r pwlpud yn dlodlaidd, fel un wedi ym- dreulio gan ofal. "Pa fodd yr ydych clhwi, fy arynd, yr unig un yn mysg yr boll gynnulleidfia hardd a pharchus yma nad ydtyw yn oyfarfloid a:î Y¡IYJrwymiad'au ?" "Yr wyf .wedi bod yn oadw tafarn," eibati 'cf yn ostyngedig, "a hyny am nad oedd y disfarn yn fy nghadw i; a'r bcodyr yma sydd newydd fod yn sefyll i fyny oreddynt fy iighwsmeriaid, ond a'm gadaiwsant o un i un oherwydd eu —— "GwWiwn," ebai y gweinidog masvydd. Miarged Lewlis: iYviii )ddim yn chwith lawn gynodh dhi ar ol eidh gwr yrwan, ac yntau i ffwrdd ? Mrs Mwiyndeig: 0, nag ydi, ddim o gwb- wl, Mariged Lewis. Ydadh c'hi'n1 gwel'd, mi adawodd ddigan o arilan i ma, ac ar amser breowast mi fydda i'n rlioid papur newydd ar y bwrdd ar gyfer i blat o, ac anghofio drwy yr aunser nad ydi o yno yn ei ddto- llen o. "O'r gore," ebai hi, "does gen i ddim ond dwad ag arlios o dori ammod priodas yn eich erbyn ohwi." "Ond ddaru mi 'rioted addaw eich priodi." "Rvdw :i'll gwybod m ddaru chi ddim dywey hynv mcffii geiriau fel yna, ond rai roisoeh ar ddeall i mi y gwnelecli." "Pa bryd oedd hyny?'' "Ydach chi'n cofio'r haf diweddaf i chi ofyn i mi os gallwn i goginio, ac i ininnau didyweyd y gaOlwn i. Os nad oed-d hyny yn ddigon o addewid, wn i ddim beth aralil allai fod. mm Yr oedd Esgob Wuraburg unwaith, yn cy- farfod a bugaill byehan hoenus, a gofynodUi iddio "Beth wyt ti'n ei wneyd yma, fy mach- "Bxigeilio maoh," ebai'r.r Ixichgen. "Faint o gyflog wyt ti'n gaiel ?' "Un fflorin yn yr wythnos." "Ho, buigail ydw ina. hefyd," ebai'r esgob, "ond yr ydw j'n cael llawer mwy o gyflog na liyna." "Felly, maie'n debyg fod gynoch chi lawer mwy o fodh dan eich gioM," ebai'r bug-ail diniwed. mat Y Fam (wrth Ifor bach) Sut yr wyt ti mor ddiweddar yn d,wia!d a,dm o'r ysgol bob dy dd fel yma ? Ifor: Wei, dydi o ddim yn rhyfedd erhyn y cysidrwn ni hobrpeltih; ma'e gynon ni ffas- iwn gloc mawr yn yr ysgol. Y Fain Beth sydd gan y cloc mawr i wneyd a'r peth ? Ifor: Adhos fod o mor fawr fel mae'r cym- yd i'r bysedd amisier ofoiadwy o hir i fyn'd o'i gw-mpas o. Pe dasia gynon ni gloc bych- an, fel clod tada, mi faswn i'n gallu dwad adra'n gynt o law-er. *t)t3 Wrth fyned adref o'r cynhauaf yn y tren, yr oedd bagad o Wydd'eM yn sdarad am y lleoedu iachaf y gwyddent am danynt yn "Owld Oireland," pan y cyfodbdd un ohon- ynt ac y dywedodd y gwyddai ef am bentref mor iadh yn agios i'w gaiiref, fel yr oedd.y trigolion yn ei alw yn "Deyrmas Nefoedd." Fed y cofrestrydd wedi bocl amrugain mlyn- edd iieb gael yr un briodbs na genedigaeth i'w cofnodi, a'i fod wedi rhoddi ei swydd i fynu, ac nad oedd neb a, gymerai y swydd yn ei Ie. Yr oedd y merdhed ifano mor blaen yno fel yr oedd y bechgyn yn gorfod myned i fanau ereill i ohwilio am wfagedd, a.'r ardal mor iach fel yr oedd y trigolion yn gorfod mywed i ffwrdd oddiyno, i-ftnw; C' "<