Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

} TEGANAD PAPUR SUNLI oilT Li n W A RODDIR i brynwyr « 1 Sebon Sunlight a 1 } Sebon Lifebuoy. 1 ■f CYFRES 1-DOLIS: ■ Cynnwysa'r gyfres hon dair doli, chwe' modfedd o ^L daldra, gyda thair het yn cyfateb. Eu henwau m ydynt Daisy Bell, Annie Laurie, a Kate O'Connor, 'a- -4 111 I& I Iff '41 I I -.Z- I 1.10. I 1 CYFRES 2—DODKEFIM DOLI5 Cynnwysa'r gyfres hon ddwy gad air esmwytli, pedair cadair fechan, bwrdd, noainc, ystlysfwrdd, a pherdoneg. CYFRES 3-SHOW PWNSH A JUDY: Cynnwysir yn y gyfres hon y Show, Pwnsh, Judy, y If:; Baban, Toby, y Plismon, y Digrifwas, y Clochwr, y JI Crogwr, a'r Crogbren. Ii CYFRES 4 FFAIR WLEDIG Cynnwysa'r gyfres hon Circus, Round-about, Milodfa, jv Mar Olwyn Fawr, Oriel Saeth^ 't tr fit 1\ rMae yr holl gyfresi wedi eu lithographio mewn lliwiau hardd, ac wedi eu boglymu ar bapur trwchus. Ni raid ond dodi'r darnau wrth eu gilydd. CYFARWYDDIADAU LLAWN gyda phob cyfres. | SUT l GELLIR L EUi J GAEL. oi, & A-, IW'-o I Gan ddecbreu Cbwefror laf, 1896, gall unrhyw breswylydd yn y Deyrnas Gyfunol a ddy- muno feddu un neu fwy o'r cyfresi uchod gael y cyfryw drwy anfon (wedi talu'r cludiad) ■ Amleni Sebon Lifebuoy neu Sunlight fel y canlyn i LEVER BROS., Port Sunlight, near ■ Birkenhead." Gyda'r Amleni rhaid amgau lien o bapur gydag enw llawn a chyfeiriad yr un tM fo'n ceisio, a rbif y gyfres y dymunir ei chael. Gwrthodir pob sypyn na fyddis wedi talu y cludiad yn llawn am dano. I Am unrhyw un o'r Cyfresi, 12 0 Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy Am unrhyw dd.au o'r Cyfresi, \2o Amleni Sebon Sunlight it eu Lifebuoy ■ Am unrhyw dri o'r Cyfresi, 36 0 Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy M Am yr oll o'r Cyfresi 48 0 Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy I Iffifcfc—- ■ A,. A.. m r Argraphwyd a Chyhoeddwyd dros y PIBOHINOG gan DAMIM RIM, Heol Fawr, Caernarfon.—Publisher: Daniel Bees, Carnarvon — Wholesale of Kvecett'Si Salisbury Sq.