Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Gwr Ieuiante: Yr ydycih yn edrydh yn weCw ac yn lhvyd'aidd iawn y boreu yma, Mi'ixtei Bradley. Miss Bradley Dywedlvrch rywbetfh, wrth- yf wnlaiiff i ni wridio. spepep Un o"r gwem-i hyny mewn bywyd1 nad ydyw llawer o bolbi byitlh yn á. dysgti ydyw nad ydyw yn angenrliiiditil i dtdJyxi wneyd asyn ohomo ei hun yn unig oherwydd fod ganddo gyfleusdra rthiagordl i wn eyd, hyny. Yr oedd yr hen Ohineeid a'r .Tapank.id borefioial )111 fylnych, yn igwnejydi dl'iriivi-taH gydag lewin eu bawd. Yr oeddyrnt yn giad- aei ;i'r eraVnleddi dyfu ;Mes y bjyddten'c yn. ddeun'aw modfedd1 10 hryd, ac yr oeddynt. yn eu nraddu YIll, fiaeailllylm, a'u trod«, mewn vertn'iion, lieu inc o liw'r aiwyr—yr unig IiWiau a arfeiid yn y bras-ddariunlku. hyny. v'Ydyiw- tVich, isftloili idh'lffn dJelgon •dpaanar yddol?" ocdkl' cwieisllfcwn y golygydd. "Oes yinli'i lit drioisiedciau, gweniwyiwo, a daitgudd'iio d rge!t;;n—ydli li'n ddiïgon du— yn dclgion tywyCIl ?" "Tywyll!" efbai yr awdwr; "y foment y byddwich, yn ckebreqi eii, darlife,n hi, bydid- wch yn mwldwl cuih bod yn y tren, ac weei. liiyn'd i gunol tTn,ea. 1i).1i) Gwr terlfysigiydi: Doctor, mi fyddia'n dda gin i pe daeo.i cbi'n deyd wuMia i os oes modd1 gweHEia meithiu oysigu. Doctor: Y pelbh a. ddiylai y dlibddiefydd wneyd ydiyw rliii'fo vn araf ac amynaddigar, a daJl atii l i yn synfyfynul, nies iddb fo iffo pum' catnlb, ac yn)a" uwr terlfiyisglydl: Ie, mae hyny'n edibliaf da, ond fedr y balban atcw ddini rto'fo. ..8; Mr Mainfon: Dydw i. dallm wedi diatoms, yr un pendlerfyndtedi y bydd raid1 i'm merch bmodt cyifadltlh, ond1 yr wyf yn gadarn drtos (id'di. 'bcrcljifo. itfulodfi diyn da fylddj gnindilo ddigon o ymenydd i ddlodl yn miaen. yn y byd. Mr Owagitbwrs: Well, rydw i'o meddwl mod i wiedli profi fod giiin i fern ddia, beltfti bvn.'ug, yn f y newisiad o dad -y n-ngby f rai'tli; befh- d'dwedwcb cbwi ? in A'elfcli dlyn o ardaft lVels(taniog at gyfreith- (wr, a gotslodiodd 0' fiaien acilnos mewn dadl, ac yna golfynlodd idlclb a .oeldd yn foddilopi t yim@ym.eryd a'fr achios. '"Wrifch sgwfrfe," efbai y Gyifneiitihiwr, yr wyf yn be'rifetifcli barod i gyarneryd y oyng- lilaiws n^ewn linv. Yjr Drclh m'n siwr o emltl "Felly, rydia/chi dhi'n mleddwll fod o'n aobos I c\r ac alllllllwrr 1" "Yn ddtia-mheuol felly, anwyl syr. RydJw i,'noorddl i ymigymieryd a. sicrhau rheaifchlfam yn ci oil ffafor." J "O'r gore, syr, rydw i'n daolcugar iawn i dhwi; ° ond id^dw i ddkn yn meddwl vr aif i gyfresthib y too yma, ahierwydldi rydiaoh ehi'n gwel'd, am yr aclitti fol y goscda.s elf ger eich bron, lfIjohio\"I fy ngwrtbwynebv;r ydyw." Kditli Mael un foch i U moll' goohed a'r tan Eien, a'r llalll yn weuw fell yepryd, be ihairu 1 Eton Ydi. Roedd Harri nn -ocihor i mi, ac yr oeddwn i'n ofm fod mam yn fy ngwel'd ar yr oahor arall. MWM Yr oedd Mris Humphreys, Taily#oel, new- yddi igatel niorvvyn neiwydid, ac wedi i.ddii ti chadw am wythnos. aetlli o gwrnipas i ed- ryoh oeddl pobpetb yn liiynd, yn mdaen yn iawn, a daeth o hyid, i flÙslffion wedi et glci i fiyny yn y panltri. "Suit y dlo'lth y dyu yma- t'r pamfcri, Man ?" eba\i y fontedidiitges yn ffrom. "Yn fi.wr, allSa i ddiism dleyd," eJbai Maui, yn ddidta.ro, "rhcid ei fod o wetdi ei adael yna gan y cook oedd yma o mllaien i." v/m Fel hysbysiad priodasol, y mae y canlynol yn un o'r rhiai mwyaf nodedig — "Y mae gwraig weddw, o dan ddeg ar mi- gain oed, yn mwynhau iechyd rhagorol. ac m'ewn lkwii feddian.t o holl wisgoedd II di- weddar briod (pum' troedfedd a phedair rnod, fedd o daulra), llond ei thy o ddodrefn ar- dderchog, a dau ga<nt a hanner o bunrfu o arian wrth ei dhefn, yn dyimuno gohebu a boneddwr giyda golwg ar ei sefyllfa ddiyfodol mewn glan luiodas. Y mae gan un o'r dynion mwyaf cartrefol yn Llanrw^t eneth feo'han bum' mlwydd oed- Y dydd o{r bljaen, yr oedd yn eistadd ar ei tin gyda Uawddrydh bychan o'i blaen. Ed- rychai ar ei tihad am fynyd, yna edrychai ami ei hunan yn v drych, a tlnroai at ei mam. "Mami," elbai ha, "aii Dllfw sydrl w,edi ngneyd i ?" "Ie, fy ngeneth i." "Ai fo sy wedi gwneyd tada hefvd V "Ie. Yna, cymeriodd un olwg ychwanegol ami ei hun yn y drych. "Wei," meddvii hi, yn synfyfyriol, "mae o'n gwneyd gwell gwaitlh o lawer yu ddiweddar yma nag y byddla fo, onidi ydi 0 r' Wl Yn Capetown, Deheudir Affrici. y mac boneddwr du, yr hwn sydd yn gyfoecliog iawn, ,ac yn feddyg wrth ei alwedigaet'ii. ymddangos fod y boneddwr hwn, er ei fod yn ddyn du ei hunan, wedi bod yn 8k>gi dyn gwyn fel ei gerbydwr, ac un <Iiwr- nod, pan yn dreifio i lawr yr allt o Erddi'r I/lywodreath, rhedodd certiwr gwyn ei sliafft i gerbyd y doctor, am yr hyn y dwrdi.odd y doctor ef yn dost iawn, o ffenesrfcr ei gerbyd ei hun, am tua deng mynyd mewn iaith lif- eiriol, lawn o fratheiriau pigog. Ond yr oedd y certiwr yn gwrando ar y owbl yn hollol ddifater, heb deamL) m ne;s oedd yr araeth drosoddi; yna tynodd ei bi- bevl o'i ben, a dywedodd yn hamJde id, "DydlW i ddim yn gwel'd paham y rhald i chi wneyd ffasiwn heilynt yn nghylcli y pebh, Sambo, tra mae eich meistr yn eistedd yn y fan yna ac yn cymeryd pobpetli mor ddidaro." Gafodd eesbydwr gwya y med^y'^ ei droi i Ew;Ldd yn fuau wedi hyny. Un o'r pethau mwyaf anliawdd y dyddiau hyn ydyw ymgom a ohyimal ymddyddan a ohiciwr pel droed brwdfrydig ar yr un testyn ond cicio pel droed. mm "Yr oedd Pllato Hughes yn ofnadwy o abeen,iiol ei feddwl yn yr eglwys ddydd Sul diweddaf." "Beth barodd i ti feddwl hy-i -y ?' "Pan cvdotli y oasgHydd heibio, mi roth i speotol yn y plait a darn deustwilt ar ei lygad." Betsi (yn eiriol dros ei, ohariad) Ond tada, rydw in siwr mai nid ar ol f'arian i mae o. Mjae _o'n deyd y prioda fo ft tawn i heb yr un geiniog. Tad sarug a difias > Ie mae o'n odrycli fel pe na basa gyno fo ddim mwy na hyny o sects. Gofyniwyd i fam oedd yn chwilio am le t'w merch, ac yn ei 'ohanmol yn uchel iawn, a oedd hm dda am godi'r bore. "Am godi'r bore V ebai'r wraig, "mi allwn i feddwl hyny. Miae hi i fynv'n un o'r p.ha cyiita yn y bore, ac y mfie hi'n gneyd y brecwast yn barod, ac mi fydd wedi cyweirio'r gwelyau i gyd cyn i neb arall o'r teulu ^odi Yr oeddi htm fo-neddwr o Upper Bangor yn ceryddu ei nai am ymladd gyda baoh- gen arall. ,Onl,v' e'Ha.i y badhig'en, "yr oedd o'n gialw fy chwaer yn bob enwau!" "Dy chwaer i Does gemyt i'"r un chwaer, ac ni. fu g¡8IuY,t erro-ed," ebli yr lien fonedd- wr, igyick syndf>d. "Eydiw i'n gwbod lnyny'n iawn," eba<rr bachigen yn diC,too,fus, "oucl roedd o'n medd- wl fod, ac roedd o'n i galw hiyn hogan lygddgroes, ac mi rcis inna gweir iddo fo." Ma-ni I>arothy Rydw i wedi dwad yma o bwrpas, ma'am, i gael gwybod be mae fy Noruthy dyliawd i wedi neyd, ma'am, pan y basa. ohi'n rhipid rhybtidd iddi hi roadael'! Meislbres Dorofahy Rydw i wedi egturo y peth i Dorotihy ei hun, nad ydi o'n ddim bai ami hi ei hun ond mae hi mor eithafol o lygad-groes-ifyr-ei^golwg fel nad ydt hi mewn gwiri'onedd yn werth dim. Mam Dorotihy: Wel, ma'am, os ydi hí. yma mae lÜ wedi oatislio'r petli. Roedd hj'r ddigon dianaf pan oedd hi'n gaclael ei char- tref. Yr oedd Jeni Jones yn ddyncs flin, gfwi ei bod yn methu a myned drwy y dyrfa, a'r arddangofifa fatbanod drosodd. O'r diwedd, wele hi yn oyfarch y takiiodydd (check t;:¡,kpr) "Ond," eibai. hi, "y nefoedd fawr Nid fy maban i ydi liwn Talnodydd Reit ddrwg gin i, meistres an- wyl; diyira'r unig un sydd wedi ei aoael RwsHt iieu gilyddi mi ddarun gymysgu a'u gflydd yn y prysturaeb. Ond mi gymera i andros o ofal na chaiff yr un peth by til ddigwydd eto.