Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

ANTURIAETH GYDA LLEW

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

ANTURIAETH GYDA LLEW Y mae teithiwr yn adrodd ei hanes fetl yr oedd ef yn cmesi yr afon Nuanetsi, gyda gwedd o wyth o asynod i dynu ei wag,en- gan fod yr ychain wedi eu gadaol ar ol ahea"- wydd agosrwydd gwlad y gwybed Win- ac iddo goHi tri o'i asynod yr un noswaifcih drwy ymosodiad llew, nad oedd yn maiio dim am fod dynol pa un bynag fyddai ai du ai gwyn. Delfrowyd ef gan ruad y Hew, ac ar unwaith o'r bron, gwellaii un o'r asynod oedd yn rhwym yn ca,el ei daro i lawr. Doedd dim pum' liatih r!hyngddynt ar tan, ond rhwng y tywyiilwicih, a diisgieiirdeib y tan allwn i ddim gweled yr ymosodwr. Gwyddem drwy brofiad mali lilew oedd wedi lladd yr asyn, a'i fod yn sefyl'l uwoh ei ben 0 fera pum' l'lath o'r fan yr oeddym ni yn aros, ond oferedd anobeiithiol oedd tanio herb i ni weled rhywbetdi i annelu alto, neu o'r liyn lleiaf wybod rliywbeth am sef- yilfa'r gelyn. Parlhaodd yr olygfa hynod hion am rai mynydau, pump neu chwech 0 ddynion duon oedd y p«sonau cynnrychioledig, a dau ddyn gwyn, merllyn, saitli asyn byw, ac un marw, a How yn sefyill uWrclh ei ben, a than yn banner ddangos y gwaMiddryclhau, ne! y uaiebli dau asyn .anaH yn rhydd. Phutlhi aslant allan i faes mei'lllionog, a'r Hew yn ymlid ar ol y naffi a'r llall ohonynt bob yn aliI, mor gynhyrfus, ac a chyn lleied 0 ofn o julie buasai ei yn ymlid cwningod mown care haidcl. Bob cam a roddai yr oedd y Hew yn pwftian yn ofnadwy fel yr oedd ei draed blaen yn disgyn. ar y llawr, ond nid lr y paihaodd yr lieilfa. Yn union wedi iyny YX- oedd yno ymdreelhfa ofnadwy, crac, eeian, a swn oorpli tinvm yn disgyn ar y ip^1' > Jlia> I'oedd pob petih yn dawel. Ym- id'nodd y llew y trydydd asyn oamgy'lch y gwemsiyli]; lladdodd a bwyitaodd ef, a saetih- wry:d ef boreu dranoeth drwy osod math or drop cywrain, yr hwn a wnaetliid drwy rwymo 1 lyt'hddiryll wrtii byst, a rhwymo llinyn witii y trigger, yr hWIl a darawodd y Hew y1 grafanc pan yn aill ymweled a'i ysgfliyflaetlh. inae'r teithiwr yn ymesgusodi am y dull anhehTrol liwnw; o ladd llew ar gyfrif am- gylehiadlaiu. Yr oedd y Hew yn ddeg troedfedd o hyd ° ilaen ei drwyn a flaen ei gynffon, mewn peiflaitli iechjyd, ala yn ddych-rynllyd o nerihhol. J J J J •. J wiageni, a'r pabelli, a'r creadur- laid oedd o'u hamgylcli ar y tro, yr oiedd ^edi ymgymeryd a lladd merched yn ddi- ^eadar, pan oedd helwriaeth arall yn brin, & gweddoedd teithiol lieb ddechreu dyfod i fyny"r wlad. Yr oedd chwe' dynes o'r un penhtef wedi disgyn yn ysgl^faeth iddo.

LLYGAID SYMUDOL

SEFYLLFA ANNYMUNOL

[No title]

Advertising

- DR EDWARD TAYLOR JOKES.