Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

YMADRODDION EITHAFOL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YMADRODDION EITHAFOL Y mae'r papurau a gyhoeddir yn nina.sued.I Dwyreiniol America yn hoff o gellwair a Dakota, a'i ffiermydd enifawr. Y mae un olhonynrfc yn adrodd am ddyn oddiyno yn dyweyd "rMl welais' i dd|yn ar un o'n tfermytM mawr ni yn cychrwyn allan yn y gwanwyn gyda'i aradr i dynu gavys wnion nes oedd v RJhodi wedi troi. Yna mi drodd yn ei oi, ac mi eynhauafodd o i'r Ee yr oedd wedi cychTvyn." "Oedd o'n myn'd a'i fwyd gydiag ef?" ebai ffermwr o BrooMyn. "Nac oedid, syr. Yr oedda nhw yn ei ddilyn o gyda hotel faiwr ar ohvynion, yn cael ei gyru gan ager, a dynion o'r new- ydd o hyd i newid ery.lr iddo fo. Mae gyno ni fFerniydd mawr y ffordd liono, foneddig- ion. Yr oedd gan ffrynd i mi fferm yno, ar 'ba un yr oedd eisie.i mortgage, ac mi allwch chi gymeryd fy ngair i, foneddigion, yr oedd y mortgage wedi dyfod yn ddyledus yn un pen i'r fferm, etii iddyn nhw aliu ei chofnodi yn y pen araN. Yda chi'n gwel d, yr oedd hi wedi ei dosDarthu yn siroedd. Mi gefais i lyithyr oddi wrth ddyn sydd yn byw yn fy mlherllan i, pan oeddwn i ar gych- wyn oddioartref. ac mi gymerodd iddo fo dri mis i gyrhaedd y ty, er iddo fo drafatlio ddjydd a nos." "Mae'n rhaul fod y pelder o'r naill fan i'r llall yn eang iawn yn y wlad acw, onid ydjyn nhw 1" "RIiaid, welwch chi. Y gwaethaf am dani hi ydi ei fod o'n gwtlilailu teuluoedd. Ddwy flynledd yn oil, mi welais i deulu cyfan yi' galaru, ac ni fynai yr un ohonynt eu cyeuro. Yr oedid g-wragedd a phlanlt yn wylo oher- wydd fod un o fy nynion i a chanddo ei drwnc a',i bebyll wedi eu pacio i fyny ar gefn rpediwiar mul, ac yr oedd 0'1 ffarwelio a phawb." "I b'ae roedd o'n myn'd?" ebai hen wr o'r gongot. "Roedd o'n myn'd ar draws y fferm, a bwyd t'r moch." "Ddoth o ddin-i yn ol bytti at ei deulu V "Dydi hi ddim yn am'ser iddo fo eto," ebai y boneddwr o Dakota. "I fyny yno, ryda ni'n anfon T)oibol ifanc newydd briodi T i'odro'r buchod. a'u plant nhw fydid yn dwad a'r llaeth adre."

[No title]

Advertising

Y SWEL SWIL,