Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

- BYDDAF FFYDDLAWN BYTH I…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BYDDAF FFYDDLAWN BYTH I TI. Wyt ti'n oofio'r oyfarfyddiad Oyiitaf, a'r gyfeillladh ber ? Brwd ein geirlau fel ein aaMad, A'n gobeitihiion. fel y ser; Wyt t,i'n cofio'r llw a, sediais Ar dy wiefus g,er y LIi ? Wyt ti'n cofio'r gair ddyferais, BydcLaf ffyddlawn byth i ti? Hafaidd yw'itih roiaynoig ruddiau, Ac liawddlgarach Ylllt, fy Ngwen, I myfi, na garrdd rosynau, -Mown modrwyaju aur mae'tih ben; O fel mae dy lygaid gloewoin Yn goleuio'm llygaid i; Ac yn anion gwefr i'm oalLoii, Byddaf ffyddlawn byth i ti. Os daw mMrMU amgyiciliiadau I'n gwaihanu'n fawr ein cut, Ni ddaw mur rhiwing ein calonau, Un-odd bysedd cariad puir Doed teyrnasoedd pell a'r eigion Rhwiig dy dlysni by'w a mi, Eiys caloii lawn wirth, gallon, Byddaif ffyddlawn byth i ti. Adgof byw dan sell cyAdrcLo Ddaw i dynu ger fy mroai, Yn ngororau'th abseimioldeib Ddavlun o dy didwyirudld Ion Gwlit'ha'm dag run fy unigedd, Gwell wyt i'm na'r byd a'i fri, Traetilia'm hiraeifeh mewn liyawd'Jedd, Byddaf ffyddlawn .byth i ti. R1 Hit h i e d toruau gorllhrymderau Yn gynddeiriog dros. fy hedd, Nd ddlaw ton dros fy serdhiadau Adfyd ni all dori bedd I'm ffyddlonid'eib—fyi i flodeuo Yn ngauafnos gwac a chri, Rimed stiormydd wirflli fy llghurlo, Byddaf ffyddlawn byth i ti. Os daw lienaant dros fy nghioryn, F'til yr eira. dros y bryn, Aros wna'm ffyddkraidtob wed'yn Fytih yn ieuane a, digryn Cyn yspeiliir fy ffyddlondeb ROiaicl ysp-eiliio'in oalon i; Cynhes ganaf mewii bcddineb, Byddaf Ryddlawn. byth i ti. Oemaes, Mom. AP FIUWCO.

CYMRU FYDD.

Advertising