Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

F a I i TEGANAU PAPUR SDNLIGHT.- 11 A RODDIR i "brynwyr J l Sebon Sunlight a 1 | Sebon Lifebuoy. 1 jr CYFRES I —DOLIS H Cynnwysa'r gyfres hon dair doli, chwe' modfedd o m daldra, gyda thair het yn cyfateb. Eu henwau 0f ydynt Daisy Bell, Annie Laurie, a Kate O'Connor, 11 I i A- 'AP I I c- I, 4z f CYFRES 2-DODREFN DOLIS: H Cynnwysa'r gyfres hon ddwy gadair esmwyth, «L pedair cadair fechan. bwrdd, rnainc, ystlysfwrdd, a JP pherdoneg. V V WWW >0 W WWWW w CYFRES 3-SHOW PWNSH A JUDY: 4 Cynnwysir yn y gyfres hon y Show, Pwnsh, Judy, y Baban, Toby, y Plismon, y Digrifwas, y Clochwr, y Crogwr, a'r Crogbren. 4 -4 CYFRES4 FFA!RWLED!C: CYFRES 4.-FFAI R WLEDIG Cynnwysa'rgyfreshon Circus, Rouncl-about, Milodfa, 4 Marionettes, Olwyn Fawr, Oriel Saethu, &c. IL kj rMae yr holl gyfresi wedi eu lithographio mown lliwiau hardd, ac wedi eu boglymu ar bapur trwchus. Ni raid ond dodi'r darnau wrth eu gilydd. CYFARWYDDIADAU LLAWN gyda phob cyfres. H I SUT It I aELLIB I SU CAEL. I& -.Ä.A Gan ddechreu Chwefror laf, 1896, gall unrhyw breswylydd yn y Deyrnas Gyfunol a ddy- 1 mono feddu un neu fwy o'r cyfresi uchod gael y eyfryw drwy anfon (wedi talu'r cludiad) ■ Amleni Sebon Lifebuoy neu Sunlight fel y canlyn i LEVER BROS., Port Sunlight near | 11 y Birkenhead." Gyda'r Amleni rbaid amgau Hen o bapur gydag enwllawn a chyfeiriad yr un Jr fo'n ceisio, a rhif y gyfres y dymunir ei chael. Gwrthodir pob sypyn na fyddis wedi talu y h cludiad yn llawn am dano. fl Am unrhyw un o'r Cyfresi, Am unrhyw ddau o'r Cyfresi, Am unrhyw dri o'r Cyfresi, Am yr oll o'r Cyfresi ¡vli! JV .,L A -iiIIi 12 o Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy. I 24 0 Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy. I )ito 36 o Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy, J 48 o Amleni Sebon Sunlight neu Lifebuoy. | fc—*fftlin MID AIM A, mumlf -<" Areraphwvd a Chyhoeddwyd dros y PERCHENOG gan DANIEL REES,"Hoel Fawr, Caernarfon,—Publisher Daniel Rees, Cafearvon WJiolegale of Everett's, Salisbury Sq.