Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

CRYDD CALL YN EI GENEDLAETH.

GYNGHOR Et WRAIQ

DIM RHYFEDD IDDI EI GOLLI

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DIM RHYFEDD IDDI EI GOLLI Owarcheidwad balch a ;a'roenu'che!l jporth y rheilffordd oedd elfe, a dwy foiieddiges nad oeddynt yr hoffi. cael eu gwahanu oeddynt hwythau. "Ffarwel," ebai yr un oedd ganddi (satchel yn ei Haw a'r bocs pastbord wedi ei glyinu a, liinyn gwym '"F'farwel, eit^ajl r un mad oedd ganddi ddim clud o gwibu. "Byddwell yn siwr o ddeyd ffarwel wrth fy mam drosta 1. W i:v:'ii chi?' "Grwiiaf, a rhaid ii chwithau fod yn tsiwr o ddyweyd mod i'n cofio ait (bob un *'ch teulu ohwithau." '¡Mi, wnaf, IMli iiydd yn ddrwg ganddyiit na ifuasia.i Ibosilbl i cliwi ddod gyda mi." ^Mli' wiii ii ibyiiy; ¡ond imi ddyiwedwcih wrthyri nhw yr echos pah am V "Newch chi, ddim. anghofio cloi'r piano, lie bod y fbabi yn rhoid botyuiaa a p-hetha felly rhwng y keys' "Gwna-f." "A chau y ff onertri pan tfydd hi'n gwlawio ?" "Wrth gwra." "Wei, rhaiid' i mi frysio». Good bei. '1 ",Good, bei!" Ynal, eusanwyd, ac ymadav/yd, a. chyda pheth tiradf erth, gallodd'yr lion oedd ar daith ddod o 'lyel t'w rhocyn o'r satchel. Fel yr oedd yn cyrhaedd y porth frhoddodd ys- grecli wan. "0!' ebai hi. "Mae luna i eisieu dywcyd rhywbeth withi. Oes gen i amser ?" "Faint o aimser tsiydd arnoch eisieu eibai e.f, gan edirych ar ei tiliocyn. "Haiiiier mynyd." ",0, folly, imi fydd genycli ddigon o.,arns,er. Mi fyddigynoch chil íbulnJ awr a phymtlieg mynyd! ar huigadn cyii! y bydd eich tren yn cychwyn." "Ond mae'r time bailie yn dyweyd ei fod yn cychwyn am naw o'r gloch." "Tdyw, mam. Ac mai hi rwan fynyd un- ion wedi naw, a'r tren 'wedi myn'd."

Advertising

CONOL Y GYHOEPDWR

CELL Y GOLYCYDP

MIRI AR Y MOR: ...set ATTODIAD…