Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

PAN Y DECHREUODD LEIHAU

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

PAN Y DECHREUODD LEIHAU id oedd y mis mel eto wedi dechreu, oilio, aJ yr oeddynt wedi arfer a sicrhau y naill y 11ai bob rhy w ddau neu dri myiiyd, na fyddai i'w Kerch byth farw, yn ol athrawiaeth setrch-ganiadau Euw Morus ao ereill. 11 "Yr wyf yn efcli caru," ebai ef. "Hwyf finnau yn eich cam chwithau, hef, yd," ebai hithau. Yna seibfent ac ymgofleidiad. "RwvT fi yn eich caru chwi yn fwy nag yr ydych chwi yn fy ngharu i, ebai ef. "Rlwyf fi yn each caru chwi yn fwy nag yr ydycli chwi yn fy ngharu i," atebai hithau. Seilbiant anall, ac ymgofleidiad hir, hir. "Yr wyf fi yn eich caru chwi, ddwywaith yn fwy nag yr ydych chwi yn fy ngharu i," ebai ef. "Bydw in eich caru chwi yn 'fwy na hyny ebai hithau. 7 "Prin y galiwch chwi wneyd hyny," ebai yntau, gyda gwen hoffus, oherwydd- "Ond yr ydw i," ebai hithau, gan siarad ar ei draws. "Nae ydych," ebai yntau. "Ydaoh chi'n gwel'd, os ydw i'n eich caru chwi ddwywaith gymaint ag yr ydych chwi'n fy ngharu i, mae'n rliaid, o ganlyniad, fod eich, cariad chwi yntlai ha; nghariad i, ac——• ".0, na, dydi o ddiim," ebai hithau; "all byny ddim bod! IRydlW i'n eich caru chwi yn fwy na hyny "Ond, ydach chi ddim yn gwel'd," ebai yntaiu" '"os ydyw fy nghariad. i tuagatoch chwi ddwywaith:— ddiwy wa-itli-yli ddwbwl eich dariad chwi tuagataf fi, mae eich ca,riad chwi tuaga'talf fi, o ganlyniad, yn ol rheolau iiianyla'f rhilfyddiaeth (heb son am feinton- iaeth a imeidroniaeth) yn banner fy nghariad i tuagatoch chwi, ac, o ganlyniad, yn Had na Z" fy nghariad i tuagatoch chwi! 11 "Ond dydi o ddim," ebai hithau, gan ,Iaes- weflu; "peidiweh a bod yn wirion." "Fy ligeneth; anwyl i," efbai ynta-u, braidd yn frysiog, "sut y galiwch chi fod yn ffasiwn -illylly Y'W, edrydiwcli chi yma rwan, gald- ewcli i X gynnrychioli, eioh cariad chwi ttiag- ataf fi. Gan hyny, mae'n irhaid fod fy nghar- i'ad i tuagatoch 11 chwi ddwywaith eich cariad chwi tua:g—■— "Ond yr ydwyf fi yn eich caru chwi yn fwy na, hyny," ebai hi, fel yr oedd y deigryn yn byrlymu aHan o'i llygad glas gloew. Ond ceisiai elf hrdfi drwy feintotiiaeth a meidroniaeth, fel yr oedd wedi cychwyn, fod ei gariad ef tuagati hi yn fwy nag oedd ei chariaid hi tuagato e'f. "Mae o'n afresyinol," ebai ef, "ydach chi ddim yn deall, 'fy anwylyd ?" "Waeth gin i befo," ebai hithau, dan wylo "rydw i'n eich cairu chi yn fwy na hyny, ac yr ydach chi. nior galsag y gallech chi fod." "Dim o'r ffasiwn beth," ebai yntau, mewn ton dramgwyddedig. "Paham na ddiHynech chi fy nghyfundrefn i o ymresymu 1" "iDoes yna ddim rlieswm." "Oes, y mae yna. "Ond yr ydw i'n eich ca,ru chi yn fwy na hyny." "Pa fodd y gellwch, pau-t- "Waeth; gin i befo Rydw i'n eich caru chi yn Ifwy 11a hyny." n las crogi pobpeth f "Dyna chi; pdLipeltli yn iawn. Uhegl c flalen eich gwiraig. Iloedd mam yn iawn pan ddywredodd hi." "We:}, beth oedd ganddi hi 'i'w ddyweyd ?'' "DRoedd hi'n deyd ei ibod hïn ,oI£ni eich bo-d yn ddyn lLygredig, rheglyd, a digref- ydd." 0 Wedi dy'fod i'r pwynt yma, yr oedd y mis mel yn dechre Ileihau. Mil

HANESYN DYDDOROL

- -....." CAEL El DRIN YN…

[No title]

Advertising