Papurau Newydd Cymru

Chwiliwch 15 miliwn o erthyglau papurau newydd Cymru

Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

MIRI AR Y MOR: ..set ATTODIAD…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

MIRI AR Y MOR: set ATTODIAD I "HUNANOOFIANT HOGYN." PEMOD XV.—YX XGUAXOL BOGS. LA.W y rhai oedd wedi cael eu danfon gan y boss i ochra'r mynydd, yma ac acw, i watsio yr haid ecseismyn, roedd y gweddill o'r criw i lawr yn y selar, ac fel y deudis i yr wsnos dweutha, roedd pen pella'r selar yn agorad i'r awyr yrwan rhw dipin drost chwar- tar miildir, hwrach, i fyny'r mynydd. Hwrach fod rhWUll yn methu dirnad sub vr oedd! rhei mor slei a diyfrwys a'r criw yma, yn gadel i mi fyn'd fyny i'r myinydd: o gwbw] pan yr oedd yr ecsefejjirvn yui dwad—-sub na, fas a nhw yn fy lawr i'r selaS a fy nghaidw .fi" yno. mea ISaisa pob perig drosiodd1 rha.g ofn i'r1 ecseisra^n gae) gafel ynof He i milia splitio ar y growd. Ond erbyi; i chi feddwl am, y petli dipin pellach mi gofiweh. na weKef i ddismi afliwi la war1 yn eu selar nh w'dim {)!jgŒl t'al'e, i'r gael prawf na, gnelyd, tysit mawr Ghoai,,Il ü, aches rhw fatihi o gipoawg1 ami Jianiiatr' winciad a hyny o bell gets i ar y petlla, a. wyddwn i ddim radag lionoi be oeddaim nliw dda. A toedd ar y boss Ha, nhwtha ddim eisio fy r.ghymryd o gwbwl i'r sela,r-roied(lali nhw'ii meddwl nad 0'11 i wedi giveEPd dim o gwhwl 'n dal YllO, ydach ahi'n dallt, a, ,tloe:Clid: run ohonyni yn meddwl am eiliad mod i yn gwbod. hyny wyddwn, er mar1 chydig1 oedd hyny, am eu busnes nhw yn y selar. "Ond," ebra rhwun eta, falle, "i be oeddaai, nhw yn cym'iyd eymint o ofol rhag, i ti fifen- dio mai gneyd y wisoi yr oeddaai nhw, a nliwtha am dy gadHv1 (M i'w helpu i garior stwff allan 0'1" wlhd. Mill faset yn bound o ffendio wed'yn, a mi ddylS8 Dlnvbha. wibod hyny." I>ebyfr ia;ïn war1. OK biedd' alrnyn nhw i fy anfon i efo'u Bülng, w rtli gwrsi mi fyddwn ynl bownd o ffendic/r busnesi allan, oiid' iiii fyddwn i y radag) hono ar y IIIHI. ydieeh, cihii'n gwel'd, a.o allan: ÜI gyredU splitio dim wrth neb. Oud yrwaai, i ddwad yn ol at lianas yr helynfe efo'r ecseismyn—itaisal yno liblynt hefvd. Wedi i mi wel'd, 0' hem y elogwyn wrth beau y ddiau dy fod1 yr haid pobol y Llywodretli wedi myn'd i fiawii i'r tai, "wel, d'yna lis. i,-r, ben ar boissi ali gTiowd yrwan, ebrwu wrthaf fy linn, "mi ffendiff y rbeina eu selar nhw a, wTed'yn m fydd yn lielynt gynddeiriog arnyii nihw." Wel, gadweh i mi fyn'd 1n mlaein, o dipin i beth, ynte rwan, aehos rvdw i yn, dwad at un o'r petha rhyfedda fuom mi yn ■ deydl ed Ùlinasriod 0'1' blaen, a maei hyna, vn dd-eyd glogAvyn b w'liw am. gryn ddegmynyd wed'yii', go fawr, yn tydi o ? rMi arhosia ar drop yr hen yn disgwl i'r ecseismyn ddwad allan 0'1' tai, ond tOiedU dim ogle ollioaiyn nhw yn dv!ad, a- phan o'n i arnnJ cychwyn i ij edrach b andros oedd yn myn'd yn mlaen. yao d ddau; ddyn rliieini Ioedd, y bo«B .wedi eu danfon ar fy Oit- fy watsio, fel x-o,ii, i yai meddwi radag liono-yi-L, dl-wad1 ataif ac yn deyd fod pertfetiix groeso i mi fyn'd i lawr pan fydde nliwtlia. yn myn'd, "êJI mi rydan ni"n dau am yn y mynyd," medda nhw. ".Be," meddwn inna, wedi synu, "ydech chi am fyn'd lawr i'r tai yna ein i'r dynion yna fyn'd ffwrdd?' "Dehig iawn, wir1, ngwas i; well i lltÍ fy'nld viia, tra bvdda 1)hw yn prowla o gwihpas na wed'yn. Ond os wyt ti am ddwadtfol iii, a xnae yn riiaid i ti ddwad, goifala 'er1 niwyn dy fywyd beidio deyd run gair -wrbhi y dynion Pia sv"n ohwilota'-n tai ni yrwan, ne oa y spliti di jhwbetli, wrvliyn nhw yn nghylcli inae poaehersi ydan ni mi gei dyeeluthu gin 11 y un olxonaai ni ar draw-iad amraoi'b. Os hydda, nhw yn dy holi, cymrra arnaifc maie hogyn o Oyir-.ro heb fod yn diaJlb dim Sens- nag wyt ti,. a, mi fedri neyd) hyny yn iawn hefyd drw, fed dy Seusnag1 di mor ddiwg. Paid deyd (lilIL wrthyn nhw, dim oaid ysgwyd dy ben, a. mi d'deudlan ninna maei wedi deng- id oddw,rtilii dy long yr1 wyb t-i, colli dy ffor, a n,inn? yn cym'iyd trigaradd arnatl dan fedd- wil1 dy ad-ifon i lieliffast yn d'ol." Ydach chfix gwell'd fed! y dynion ynasyn sicir o hyd1 yn eu meddylia eu hwien mod i yn* craDu maie Jielai roedda nhw y nOSiOn hono y deuthoirii nhw a hyd imi, ac miod i yn ddigon 0 ffwl i feddwi miai wedi dwadi i ehwiiio aim grwyn cwningod a, phietiha feuly yn peirbhyin i poaahers yr oedd yr ecseismyn. yma. Oind roeddan nhw yn camgymeryd,, a piheth rhy- fadd fod rhei mor gyfr\vys a. ivhwi yn cam- gymeryd efo peth fed hy'n hefyd. Cvn bo hiij iawn air ol hyn dyma oh with- ianiad isel i'w chlowad o dipin o belldar ytn uwch fyny'r mynydd na ni, ae ar hyny dyma.'r rhei yr o'n i yn meddwi øu hOldl nhw yn y sielar o hyd yn ,dw:ad lawr atom) ni—wedi dwad -siUaii oi'r1 sielar dtw'r pen agorad yn y inyuiydd, oa-idl elu, bod nhw wedi giadel rhiw chydig dr' cTiw yn y selar o hyd, i iw1 bwr- pas y eewch ei wel(i o etio. Yna, la.Wi' a ni yn griw gio fawr1; ond toedd y c'ri w ddim yno i gi-d o lawar1 drw fod lob ohonyn nhw, fel y deydis i yr wsinosi dweu- tha" wedil myn'd fyny oahra'r mynydd i ym- giddio tu nol i wrychoedd a, eithiii 1:1., phetha, a roedd y rheini didim, w-edi'n j oinio ni yrwan. Lawr a, ni ao aih 'dldrws y ty lie To'n i wedi cael fy nghadw—y ty lie .roeild y tr-tip aoor v'n y llawr yn arwen i'r selar. iRoeddi pump olionan ni, aTIllna, yn gneyd wyth, aches mae pob C'ymroi yon. eiwr o fod cysit,al, a thri Gwyddal. Oh, ia, roedd Biolbin efo ni, ond tydw i ddim, yn leicio ei gyfri fo fel eriadur dynol, l'Il' fodl Robin eysal a llawar un hef- yd, ran hyny. Y bosls ei hun oedd yn ein harweii. Chydig. cin oyredd drws y ty dyniorn: ytii dech- ra mwmilan ihwbeth tebig; i fel y glowis i yn wake Padldy Hooligan, rhw' swn, me gan, oeiilyd, ddig'on a ohiodi gwallfc rhwulra. A fel- na y cyreiucldasroni ddrws y ty, a mii roedd y drws yn llydan agoiradi a gleuni aniferthol yn dwad allan or ty drwyddo fo, ddigon o leuni 1 beri i iiiii feddwi fod yr1 eeseismpi yn gosod y ty at dan. Rol sefyll momant yn y drws, dyma'r boss yn curo a,a yn gwaeddi' yn barehuts a miawn llaiis toredig fel basiai fo ar fin delClhr81 crio, "Mrs Deuiiss," ebxa fo, "lyden ni wedi dwad yma i'r wail,-e, Dyma'r hen ddynasi oedd yn gofalu am y ty airall yn dwad i'i drwis aa yn deyd. fod Mrs Denies yn rhy ddryUiog ei theimlade i fedru talu fawr o sylw i ni, ar ol colli ei brawd fel hyn oedd nevddi gyredd adra 10 fforiru parts, a nenwedig drw, fod haid o rhw ddyn- ion—fel y medraai ni. wel'd diroisifam. y'n hunen -m,edi,(Iii-ad drir draiik i dy galar i droi a throsi a ffliymblo petha o gwmpas- yn anrhu- garog. "Piti garw ydi dh'ylliu teimlado poibol 6Y yn eu galar, fel hyn," ebra'r l>oss ga,n fyn'd i fiawxt, a 'iiiiina ar eli ol. "Bedi peth fel hyn?' ebra fo wrth y dyn oedd, jai edrach fel y peai ecseisiman. "Mae cwynion aimi wabaiiol bethai wedi'rj cyredd ni," niodda lnviiw, "mao hefyd ogle distiiio wisci ar ddwr yr àJO!ll,. sy'n rhedt ag lawr y cwm yma, ae mi wyddian nad oes neb yn gneyd wisciil drw ffor gyfreithloni fyny ffor yma, a dyma'i' rifnig ddaiui dy arnil beMder mawr fyny'r ewm, a, felly dyna, pa'm yr rydan ni yma." "Wel, wn i ddim byd am nøydl wisci," eb- rar boss., "8', mi xydeoh yn gweladl drostach eich hunen suad-oes yn y ty yma, nag yn y drws nesa, chwaith, mae'n detbig—er na fuo mi rioied yn hwnw—ddiui tebig i dada at neyd wisci. Ty galar ydii'r ty ymiai, tuhwnt i bob dadl, fel rydeoh; Clhi'n gwei'd1." Ac yn wilriehi, roedd y ty wedi ncwid elr/sl pan fuo mi; yno fo rhw ddwy a. Iwr ein hyny. Toedd1 yno ddim lianas na dnm airgpiel o gwhwl dr' trap dOll" yn y llawr—dim, ond llawr priddl drost wyna,b y lie. Xid liyiny oedd v petih rhyfedda'chwaith, o lawar iawn; a,chois miawn un- gornel, a'r- bedair cader, yr oedd ai'ch flawy did ffrlelSial loib o gaa-iwyll -3 2Led;ii eu goleuo o'ii chwmpasi hi ae, ar geiuaid yr arch, a, Mira Dennis-si yn eista ar gader a,c yn pwyso ei phen ar ochor yr arciln a0 yn sgredi- ian crio eymint a thasai hi wedi colli daui ne dri o -Nvy, un ne ddau frawd, a. lianinar dwsiu o deidia, a. hyny i gid ar unweth. Welsoeh chi rioetsiwn alar ,oedd jrnoi; roedd ynOl gy- mint, o alaru nes buo dest i-iwin i mi ddechraad- rodd y bennod glaldu iddyiu nhw yn Gym- raeg, oaid mi gofis y basQt hyny yn tynui sylw yr ecseismyn aitaf fi, ao ro'n:iJ yn cionol yn rhy dd'a, o Jawair am fygythiad y dyni ihiwnw y baswn yn cael fy geuithu yn y fan pe das- wini yn arwen yr ecseisimyn) i aimheu rhwbeth. :"WelIweft, tiydli pielth feli Ihyn dclim yn iawn," ebra'r boss too, rol aros i wel'd yr ec- seismyn yn tynu y dodrefni o'u He, yn epio tui nol i hoh cwpbwrdd a dreisel a gwely oedd ywo, "tydaich chif dldim yn gneyd yn iawn dfclwkicti le feil hyn -air y lfafth am^ylbhiad. Brawd yr hen wraig Mrs! Detaissi ,sy yai yr arch yna, wedi marw1 yn sydyn, rol cyredd adra, yr wo,nois yma o fforin parts. Llongwr oiodd o, ydech ohi'n dallt, ao wn i aim na. ddyle jhwun eiclli troi chi allan od'dyma rhag blaen rhag cywilidd i chd ai'chi awdiurdodi o Loiger," ebra'r boss, gan ddechra gweiddi o bw'ipaisi, aohosl eiii fod, o yn yr eeseis- myn yn dechra crafu y llawr rhagj ofn fodl yna drap dor tie rhwbebh. "Oh," ehr'w un ohonyn nhw yn reit sydyn, pan glywodd o hyn, a phan yr oecTd a a7i griw dest ar fin ffenålO r trap' dor, ""son am