Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

MIRI AR Y MOR: ..set ATTODIAD…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

gorph yn yr arch—mi [ase mil yn leicio oael golwo, arno Mi welwn yhåss: yn spio ar ei griw, a nhwtha yn spio ar eu gitydd. "Cewch siwr," medda'r boss, "efo cariiatad Mrs ac roedd, Mrs DetniM yn reit foddlon. Felly, dyma agor ceuad yr arch, atr eeseis- inyn yn crowdio o'i ch,Wmpa6> rhag mai oasg- eidia o wisci oedd ynddi. A wir i chi ro,'ii inna wedi dechra ofni rwan fod pobpetn ar ben efo'r bosa a'i boibol, acnos fedrwn. ddinx airnad He galta nihiv fod weldi caeil oorph yn ddigon buan i lea wo7 r arch hono, na p le cawson nhw',t airdh chwatith, ran hyny, aohoa welis i run arch wag yn mihlith dodrefiu y ty ein liyny. Ond-yr oeddJ ynddo gorlph I A mi welwn fod yr ecseismyn dipin yn siomedig, o achos hyny. Ro,e,dd un ahanyn nhwl gryn lawar yn fwy bleunilaw a busneslyd nair gwieddill, a wedi ispio ar y oorph yn ofalua a throi a throei a gwrmpas yr airoh, dyma fo'n deyd with y pen eeseismon iei fod1 a yn meddiwl na welodd rioed o r blaen meb miawn arch yn edraoh yn goirph mor iaoh, a, heini. "Wyddoch chi be, syr," etbra fo) wrth y pen ietcsteismoni, "mii fasei (pin glO faiwir ;w(edi ei stwffio i goes y oorph yma yn profi yn 'lied sicir p'run a ydi'r dyn wedi myn'd i'r purdan ai peidio." Pan glywodld y boss hyny, dyma fo yn cym'ryd arno wlltio yn ddychrynllyd. "Be I" ebra fo, "y ohi, Sanson sgymunedig, yr1 heretics ofnadwy, yn dwad i'r fan ynia nid yn inig i dori ar -Wacaneth crefydHol a gneyd sport o'ai Hoglwys ni, ond hefyd i f eiddia dir- mygu ac amharehu'r marw. Rhag cywilydd i chi, ewdh allan." Ac roedd y gweddill o'r ecseismyn hefyd dipin yn ofnus i Bticio pin i goes y corph, ac felly neuthon nhw ddim. — Ond dyma'r eeseismon iDieunKaw hwnw, wedi studio'r eorph. dipin chwanag, yn gofyn yn sydyn am liwiking glasL Mi ivyi- p bedi gla,,i, y ipeitih fyda pobol, nenwemig merchaid, yn sp-i-o arnynt eu hrnen yno fo gael gwel'd ydyn nhw yql edraoh yn neid cin myn'd i'r capal ne rwla. Fyddai fi bybh yn iwsio glas, a«hos lydJW i wedi dysg;u gwisgot Mil danaf heb hyny, dioloh i'f cad, a fuo mi rioed isio gneyd Ciwi Pi ar fy ngwallt-ei gribo fa o'r neilldu, rwsut efo mysedd y bydd- af fi, a phlan reit ddai ydi o hefyd. Wyddwn i ar y ddeuar be oedd ail-, ydiy1 eisio efo hvking glas os nad i roid ei dei yn iawn. Roedd yno livkilic,, laa bach sgwar hen ffasiwn yn hongian ar wal y ty, a dyma -ecseismon yn ei dynu i lawr di roid i'r ec- sleismon arall hnvuw-y dyn bleunllaw hwnw —a be feido-lyliech chi wnaetihl Ihiwnw a fo! Fasecii chi bythi yn etedu, hwrach, ond fel mae by-w fi mi gosododd o ar wynalb y corph Pan weiliis, i hyny mfi giedis yn sicir fed yr eeseismon. hwinw: wedi myn'd yfni bell a'i go, a bod yn rhwyr ei gym';ryd o i'r isieilam ne'r heinwsy aohosi i be oedd y ffwl yn gosod Iwking glais ar wynab conph,- ynte ? Toedd ar; y corph ddim eisio gwel'd suit roeddl o yn edrach yn ei arch, T-elit sivvr gen i, ne rhaid fod cyrph Crwyddelod yn walianol i gyrph pobol erill. Ond rlioswcli ohi fyny,"ymalr eoseis- mon, rol dial y gllaei ar wtynab y corpli am gwmpafl hannar mynydi, yn ei godi (ocdi'r glas1, nid eudi'r corpli), yn edraeh ar y gwydyr yn ofalus, a fynta ei hun yn edraolil wed'yn fel tiaiso fo wedlii iCiael ei siomi, achosi na faea fo yn gwel'd y petlh aedd arlia eisio ei wel"d arno, hwracli. Ondl IDi gosododd a ar wynab y corph wed'yn a mi dlailioddl o yno, yn stedi am amsar afresymol fel rö'n i yn meddwl. pjlbi na fasa fa wedi ei dynui tfwr Iiannar eiliad yn nghynt, ond pan oedd o ar fiai ei dynu dyma rhwibatli dychiynllydedigeuthol- adwy yn cym'ryd coipli yn neidro yn sydyn ar eii eisitai yn yr aroh, gan daflu'r glas a/raundo a:r geriach i gid i ffwr. I'D, I gwyllt, ebra'r ciorplv yn ngh&nol syndod y dy'nionl oedd or gwmpasi, "fedlra fi ddim dal f'anadl run ihalnnar winciad yn hwy, rliaidl i mi gatel gwynt, bobod," medda fo. A dy-na"r gaJIle, ar ben Mi ffendiodd y boos fod! pobpeth ar ben pryd hymy, drwl fod yr rhen ecslelismon hwnw wedi dal y glasl yn rhy hir air wynab y corph i dreio gweJ'd; oedd o yn anadlu ai peidio. Roedd y oorph, y tro cyntai, wedi medru dial ei ainadl yniawn tra fuo'r glaisi ar ei wynab o, ond yr aill drol fedlral neb dd-al ei wynt mor hir a dyma hi'n HanasitJ ynOl! Y jieth dlweuthia ydw i''n gifio am y ty liwnw oedd gwel'd y corph yn neidio mor iaoh ag erioed allan o'r arch ao yn hannar lladdl yr eosieis- mon busnesliyd! hirnw fuo'n dal y glasi ar ei. wynab o, a'r gweddill 01 griwi y bosis yn baiblo eu ffordd allan drwl ddyrnu a churo yr eoseds- myn. Mi fed-redd y boisis a t'hri-chwarter1 y ClIiw ddieoigydl yn tsaiff o'r ldeij ond mi. gymerwyd y lleill i'r ddalfa gin yr ecseismyn. Ond e-h-i gorffan efo rheini rhaid i mi ddeyd na) ddaru i'r run sow! ohonyn nhwl yngan run ihannar gair am y criw, ami y gwneyd wisioi, nag am ddiim arall, ond drw i'r eosieismyn ffeindio:r selar a'i chynnwys, mi gafodd y iiheini Cihwel" mis o jel bOlb un. But bynag1, Iffii ddiengodd y boss a,'1" gwedd- ill o'r criw, a finna a Robin hefo nhw, a wedi trampix)' drw'r nos YIllI reitf ffast draws mawnogyddi, drotst fynyddoedd, a. thrw g;ors,- ydld ta wielis i rioed oi'r blaen eu bath, mi airhosiasom mdawn Me inig yn y mynyddoedd dlrost y dwrnod) wed'yn, a myn'd yn mlalen am noson arall nes dwadJ i gwm cul arall oedd yla agor i'r mor yn dleilredb. Dyna He roedd yn y fain hono grriw arall yn gneyd wisci ar y slei, ac yn ei anfon droisodd i Loigflr yn yr un long bysgfeCa a Clh ri Wi y boss, atei mi ddallfc- is wedfyn fod, y ddau griw yn gweithio i ddwylo eu gilidd. Un. da am blanio petihai otedd y boss, end yil O'III i'n meddwl fod ei blaiiiai i gid wedi myn'd! i'r gvoyiit yrwian, pam. gnllddd o a'i giriiv bobpeltih tfeddla nEw. Ond camgymeryd yr o'n i, fel y gwefEsi cdn pen chydlg1 onia rol i mi gyredd at y cirinv arall hwnw, aohes fel rydw i wedi deyd yn ba.vooi, mi ddois i ddallt mai un criw oeddiail1 nhw i gid miawn gwirioniadd, a fuo run criw mor fawr ai iibav rioed yn y Werddcn cynt na dliwedyn yn cario'r busnesl yn mla,en ar y fath radda eang- falwr, fel bydd y sitiwdantsi yn deyd. 1\11i gymerodd y crinvi neiwydd yma yn reit gredig ataf fi Tol iddyn nhw dd wad i ddiallt sulb roedd petha yn siefyll, drw glowed y boss yn deyd fhanasi i, hyny ydi, gymint wydda fo am yr haaiasi, a toietdd hyny fa!wr i gid. Mi clow its o yn deyd wrthu nhw modi i yn llongwr a fod arno fy eisio fi i rwbetlh neill- duiol nal fasa neb ond y fi yn medrui gneyd y tro iddo, ondt fod y cwbwi wedi drysn rwain, dfW rroosleriamyn dari* fyny y stablisment. Ddeydodd b ddim, be oedd y bustnas neill- duoli hwnw, a felly trydw i hyd lieiddiwl yn y twillwohi yn nghylch y peth. "Ond," ebfra fo, "mi geiff yr hogyn fyn'd i'r mor yr un fath, efo Ohairlie Kenny, a mi wrainifcaf gwneilF icharlie fo, yn bysgoitwr dan gamp, a ma chwerthodd y criw wrth glowad hyn. Roedd y boss, ydech (hi'n dallt, yn: gwbod mod i bellach, rol yr holl heilynt efo'r eosieis- myn, wedi gwør d a chlowed llawn gormod am fusnasi y oriw i adel i mi fyn'd yn rhydd fel roedd arna i eisio, a felly rhaid oedd i mi fyn'd i'r mor efo'u Iking "bysgota" nhw, a hyny yn erbyn fy wllys, rhag i mi gega gorrnod ar y Ian wrbh bobol fasain leicioi cael gwbod eu hana-s nhw. Ond p'le roiedd y illong ? Roedd yn bryd iddi ddwadi yn ei hoi IbeUaoh, os meclrodd hi lanio'r wisci yn sa/ff yn rhwle yn Hoigaof, aiolios poieddf (hi wiedi /oyohiwjyni o Rieilfiiaisit Lough er'si cliwe'- diwjrnod. Mil welwn fod y crilw yn de,obfra teiin-dD yn lled ofsus- yn eii chylch, a iioiscui, y chweehed dwrnod, dynin red ohotnyn inhw yn myn'd ii giylfeliriiad y Lougih i holi ne edraioh oe'dcf y llbng wedi dlWad yin ei hoi, a ddetahan nhw1 ddim yn era hola dan lboir4 wed'yn. Olhlowisi i mofionyn tihiW yn deyd dim yn nghylch y llong pan ddieuthon yn <.1, ond mi welwn rw brysiurdeb w,a.w,v yn eui plitli-IIenwii aj chorcio casgeini, a'u rowlia nhw' i la," i gilfaoh glydi o dan greigia mawr reit ar Ian y moo", aio o'r fan hono oeddan nlh;w'n diflantt il rwle na fedrwn i yn fy myw neyd allan i p'le—Ond mi~ffen- dis wed'yn. T'oc dyma'r nos yn dwad", ai nOIOil1 flywyll oedd hi hefyd. Rd'Ili i wedi myn'd i ben y creigia rhedni ar laiii y mor y rhei y sonk am daiiyn nhw lteSit riviail a ohreigia anferthiol oeddaiii nhw hefyd, yn disgin yn syth lawr i'r mor miaiwn rhei llefydd yn igeinia lawar o dro,edfeddi o uchdar ine fwy nai hyny. Pan o? n i a. Rioibin yni swatitx ail! ben y ologwyn yn watsio gleulii ihw long dipin allan yn y mor, dyma'l' hOlssleiÏi Ihun, ataf. "Holo", Wil," ebra fo, "pwy roddodd genad i ti ddaiwad i'r fain ymal 1" "Dwad heb genad aieb ddaruim mi,'1' ebrwn inna. "\Vell, dbes yn d'ol gynted medri dL Ond, aros ebra fo wed'yn, "gan y byddi di yni myn'd ffwrdd heno waeth i ti aros,, ond gofala., beidiio treio dengyd, achos Ihael mwv yn dy Avylio inag yr wyb yn meddwl." Priai yr oedd o wedi gorph on siatrad nag y gwelwn cleuni glasl neisi ai disglaer ofnadwy yn llosigi1 air oclior y ologwya a fialwn rhwi ganllaith i mi, ao wrth ei oleuiii mi weilwn gryn haiiiiar dwsin o'r criw ynl sefyll yiio,. Ar drawiad ainraint, dyiiinioileuiii glas yn llosgi air y llong homo Yl1 oeddlwn i wedi bod, yn ei AVtafcsdo hi e[fsl meitin, a mi ffendisi fod y llong yn ataib y gleuni ar y ologwyn drw. i mi glowed y dynioiri yn deyd "All right, maie poibman yn gilir." A dyma'r llong yn dW8,di yn syth am y bau bach d.yfn yr üed'dl y ologwyn) yn disgin yn syth. iddo fo. I lawr a. fi efo'r ctriw, a,c eirbyni cyredd y gweulod ar hyd yr rhen lwybra getfr ceimion rheini, dyna no roedd y casgia yn ciael el; ilhvytlhlo i IdiJlt gwldh mawlr a rphawb yn brysiur. Un daith wnaeth, y oychocC mawr rhwng, y lain, a'r Hong, achosi roeddan nhw yn medru oairio peth wimbreitih o gasgia bob un. Er mod i yn gwbod yn iawin bet oedd yn