Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

[No title]

WEDI DEUGAIN MLYNEDD

- - PAHAM YR OEDD YN RHAID…

Advertising

MIRI AR Y MOR: ..set ATTODIAD…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

y casgial, mi ofynis i un o'r orlw be oedd eu cytnmwys nhw, "Saim gwydda ac oil" trlaed gwarfiheg, ngwas i, myn'di a fo i Loigar ryd'en ni i'r Seuson neyd menyn fires olicma fo, "Wil," ebra'r boss y fynyd yma, "tyr'd i'r llong. Ilydw i'n myn'd iddi gaeli sgwra bach efo CHpten Kenaiy. Tyrld a dy gi elo ti, os ieici." Ac Hung bysgota yr eis i a Robin yn yr Un owoh a'r bosis. Wedi ei chyredd dal'l' bass yn, myn'd olr lieiildu efotr cap ten, aa yn sgivrsio efo fo am oryi-i hannar awr, ai "vved'yn mi aeth i'r la'nl gain fy i i "iobu-rhwbetAi-mia,wn llong nad oedd hi yn ddim blaw smyglar noeth, blaw ei bod hi wedi ei reijistroi fell Hong bysgote 310 yn arfar 'pysgofcai oryn dipin a myn'd a'r pysgod dros- odd i Loigar. Ond toedd hyn yn ddim blaw rhwbetih i ddallu pobol y Llyw,o,dre,tili tasa rheini yn amha ao yn w'alt,so'r Hong. jT'ra. buo'r bcm yn siarad efo Oapten Charlie, y bydda'r criw yn ei al w. fo, mi fuo mina, ynf prowla cryn dipin 0 gwinpas, ga,el gw,et d lie raedid y casgia yn cael eu cuddio, ond fedHs i ddim, ca,el ailan rrudag homo, drw fod y criw yn gofalu nghadiw fi drawl gyminh fedra nhw. Mi eisi i lawr i'r hold, ond toedd 'yn y fan bono run gasgen, na dim arall blaw 'basgedi pysgod, oiion pysgod:, a ogle pysgod ) .0 yn Uemwi'i' lie. Toe mi gly wn Y hosls yn gweiddi ar y dec, "Wil," ebra fo, "dymal ffn myn'd i'1' lan gofala di fod yn. hogyn da, a mi gei -tty sliar o breE1 y pysgod rol i cihi ddwrud yn eich nola." 'la, os y down nil bytih vn (3,in hola. yn s>aifl," ebrwn inna wrthaf f'hun. A deyd y gwir, mi loedd yn gad gen i feddwl am iyn'J e£o'r fatli griw i'r faith1 fusilas; roedd o yn fusnas mwya perigallsa aieb feddlwl am dano, ond! blaw hyny busnas anolnast oedd o, a fedlr- "Wn i ddim dygymod a'r eidia o arosi efo nhw OH medrwn i rwsut ddengyd y cyfle cynia glarwlt i. Oind roedid yn haws meddwi am ddengyd na guieyd, fel y cewoh cihi wel'd cin pen pythefnos ebo, 810 wrth dideyd noa daiwe-li wrthoch am yr wsnos yma, mi allaif ddeyd mai yn y "Shamrock" (dynru em,yfl' Hong bysgota ryfedd yma) y buo mi miawn inwya o beryglon o'r run llpitug arall rioed. GhoeliecJi ohi byth ffasiwn betha y buo mi drwyddyn nhw tra buo mi ynddi, oaiibae imai fi sy'n myn'd i'w deyd! nhw. FUQ mi ddim hannar awr rol i'r boss fyn'd Vr laoi ein bod ni yn troi allan i'r mar mawr du yn nghajiol y nos dywyll. Toedd wiw i'r "S'liairock" aros am oleuni dydd cin cychwyn t"hag ofn y baea rhw long y Llywodrefcih ne rw ec&eisanyn yn ei gwel'd1 hi, aciiosi mi fasa rheini vil, gwtbod yn iawn nad oedd ar y glana anghysball rheini ddim lie i bysgoita, a ilirw bod cwynion o achos smyglioi wisci wedi cyr- edd nhw lawar gwaith mi fasa arnyntl eusio gwel'd be oedd busnas llong bysgot-a. miawn lie dr faith, a tihalsai hi ddim i adel i'r run ,o?r bobol rheini ddwad a.r y bwrdd o gwbwl. Felly, off a iii efo, gwynt. tag, ac erbyn iddi wawrio roeidd glainau'r Werddon yn mhell y tu ol i ni. A dynia fi ynt y mor unweth tetici, laid aaigibcdiiaf biyttih mo,'1' bus-iiais yiiia chwaith. (Tw barhau.) r-a," u r Pssm