Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

AWQRYMIADAU ,GYFREITHIOL

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AWQRYMIADAU GYFREITHIOL iATfTAIL iolWUiLiO.N,DM TUAGA,T RLAJMT.—O dan y dded'df sydd wedi ei darparu air gy'fer hyn y ma,e unrhyw berson a achosa neu a! geisio fadhgen o dan; bedak ar ddeg oed, neu eneth o dan un ar bymtheg oed, neu yr ihwn sy dd gandido o dan ei ofal un o'r cyfryw, a'i adael i ífod ar yr heol i gardoba, pa un bynag ai o dan yr esgus o ganu, chwareu, neu gynnyg pethau ar weitli, neu rywbeth yn y ffo,rd,d, hono, yn dyfod yn agcffed. i gosp drolm. Yn imhelijach, y mae un1"hyw Tin dros uii ar bymtheg oed a chanddynt blentyn clan un ar bymtiheg oed dan eu gofal, eu hwmddiffyn, neu eu. gwarch- eidwadaeth, acruewyJlysga,I' ymosodo ar y plentyn hwn neu gamymddwyn, esgeuluso, neu ei adael, neu achosi iddo gael un o'r pethau hyn, fel, ag i beri diodde'faint neu niwed diangenrhaid i'w iedhyd, yn gorphorol neu yn feddyliol, yn agored i gospedigaethau trymion, y a-had eltir eu cynnyddu neu eil m'wyhaiu, m bydd prawf fed y troseddwr a,'i olwg ar unrhyw e!lw a,. a,-Iliai d:de,iAi,aw iddo yn marwo-aeth y plentyn h'wnw, a chanddo hefyd wybodaeth air ifaith. Os rliieni a, geir yn euog ó un o'r trooiedidau. hyn geltir dodi y plentyn dan ofal rhyw berthynas neu un- rhyw berson nes y byddo yn un air bymtheg oed, a goifodi y rhieiii neu y r'hiarit, dalu a.m ei gadw, swto wythnoisol hob fodi dros, bunt. Y mae'r ddeddf hefyd yn cynnwys darpar- iaethau i gad'w mewn lie o ddyogelwch blant fydidont yn dioddelf caimdriniaeth. Nid, yw gyfirei till on i da fanny r werthu gwirodydd i blanb dan diadr ar ddeg oed (yr Alban peda'ir ar ddeg) i'w yffed yn y tafarndy. Nis gall plant o dan ddeg oed wasaiiaetliu ysguibwyr simneiau, i'w cynnorthwyo ynen gcTchwyl- ion oddigerth yn eu ta,i eu hunain. O WRT\H!I) AjRAf\YI AD. Pan y cyimer gwrthdarawiad Ie rhwug dau geirbyd drwy esgeutusdra. y cerbydwyr ar y ddwy ochr, nis gaiE yr un o'r ddau ga,el iawn gan y 11a,11; a phan y bo peth esgeTdusldra wedi ei brofi yn erbyn yr aebwynydd, and heb fed a fyno I yn uniongyirchol a'r niwed ni alii y diffynydd godi hyny i fyny \fe1 hunanamddiffyniad: os gallasai el ei hun, drwy ofal a inedr cyffredin I osgod y gwrthldairawiad, ac yr un modd gydag esgeulusdra'r achwynydd os bydd i ryw fesur wedi ey'franu rhywfaint at y ddamwain neu gydgyfranogi yn yr esgeulusdira. Ond os na bydd yr esgeujusidra hwnw ar ran yr ach- wynydd y tfath fe'l, pe hebddo, ni ddigwydd- asad y ddamwain, gall frawlio iaiwn am ni weidiau. Nid ydyw gyriedydd cerbyd yn rhwym yn ol y gyfraitili, i gadw "iei oehr ei hun," Ife,1 y dywedir, ond1 y llllaJel yn rhwym i gymeiryd pob gofal i idamwain. Nid yw y cerddedwr ych'walit'h yn rhwym i gerdded ar y llwybr troed, y niae ganddo gymaint QI liawl i ddelfnyddio oanoij y ffordd a gyrwyr ceribydau, ac y mae ganddo haw'l i'w 'gorfodi fhwythau gymeryd IpOij) goifal rhesiymol; ar yr un piyd nid yw y cerdd- edwr i'w gynawnhau ajn groesi'r fforddg-vda diofatwch a myned i blith y cerbydau. Y mae'r gyfraitli hon yr un fat'h ar y cyfaii drwy'r deymas gy'fuiiol-

[No title]

[No title]

MYFYRDO-D AR EINIOES AC AXGEiU.