Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

HUNANCOFIANT SILLY BILLY

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

HUNANCOFIANT SILLY BILLY ■ m—PBXODI O'R DIWEDD. DyW glendid, a pherlfclrwvdd, a steil o un help i ddyn i fyw a dweyd y gwir vn blaem ac yn onoot wrthych, rown. ni ddim diolch am lond CTcchon llaeith emwyn o'r sort 'na Mae yn wir fod glen did, a phertrwydd, a steal, yn kelp i ddenu dyn xr fagl, yn help iddi fyndi yn fatsh, yn help i un i briodi. Hawdd yw dweyd priodi, byw yn y byd yw"r pwno mawr. Ac fe ddyw-edaf beth arall wnthoeh cihwi, 'dwyf ii ddim yn un o'r rhai perta fi hmiam erbyn hyn. Rwyf wedi mvnd yn warog a,c yn gam ofnadwy yn ddiweddar; aa rwyf wedi colli lot o'm danedd, 81a fe raidl i fi i gadw mwatash er mwyn cuddio y bylchau ai'r stwmps, a chuddio axwyddion henaint, and diar y bo, rwyn ffaetu ytn deg a crhuddiro pob arwvdd, e1' i mi i allu cuddio yr arwyddioiri o henaint trwy gyfrwng y mwkash. Ond erbyn hyn, mae airwyddionl ereill i'w gweld yn y mwstasili. iMaeinib yn britho yn bacar. Felly, wrth yatyried pobpeth aa ado tw and) ttw ia for, roeddwn i yn gweld mae goreu po gyntaf i mi joduo a'r elwb mawr. •Maent! yn dweyd fod dau ben yn well nag mi, hvdl yn nod pe baeiit ond da-u ben dafad. Mewn undeb mae nerbh, fed y dywedai Huws, y Leion, paax YUlJ arllwvf diwrr i'r p,oitelli whisci. Poeddl Dai Happilegs yn oeisioi danto [Billy trwy ddweyd fod un yn well pain nad oedd ond un rowlyn 01 femai ar y ford ond rwy i yn ffaelu gweild' nerth inewii fel 'na. Waefbh ma,e ddgon hawdd cytuno yn nghylch y meinyn; gallamt dldietoftreui pob pen i'r rowlyn a, cwrdd yn y canol; a beth sydd yn fwy naturiol a theg na, hyna ? Penderfynais edrych am wraig; re it off, neu yn liytrach •edrych am Ull. i wneyd gwrarig ohoni. Wel, dylia Dinat Snooks, fe dreiaif hono i sitarto. Hen grofcen neis! yw Dina. 'Dyw hi ddim ynbort. iaiwn, mae'n wir; a dyw ilii ddim yn cits 01 gruledl yn ei ehlop, meli-de nhw; aa ma,el rhai am ddweyd fod rhai o Slgriws Dina: yn lws. Ond, twsli; beth waeth 'da fi am 'hyny, mae ei chlop hi yn digon da, a'i sigriwsi hi yn digon ffastfJ hefyd i siwto Billy. "Hawyr baich," meddwn i, "nidi edryoh am) broffesor i golegi rwy'n wneyd, ond ctael I'hywun i wneyd tipyn o dlrefen ar yr annibendod felldithiol 'maj sydd yn y Shanty. Fe af i edryoh am, dani he;n,o, ac fe ofyiiaf iddi yn streib tip, a. yw hi am wr, ac os yw hi, gofynaf ai wnaf fi y tno iddi; gwnaf, myn dian i." iWel, fe wisgodd William ei ddillad dy' Sulao fe frwshpdd! ei ddapinedd, ac fe gwrlodd ei wallt, a, gyda bord Heni y nos yn cael en tynu droisi' ffe'nieisfcri y dydd, dymru Billy off tiiiai ty Dina. Oatfoiddl dderbyniad eerchog a chroesawgair. "Wyddoch clii beitih yw fv negea heno, Dina ?" 'Wa. wn i, os nad eisiau benthyg y gaib, neu eisiau help i fodrwyo'r mochyn, sy arnoch chif "Nage, Diciaj, oiid edfeiau gwradg sydd arnaf." "0, felly wir, William baich ma,Ci lotl o ferched i galel, ti eiwch nhw." "Twah, Dina, cystial i fi fod yn blaen, a dwo-r4 wrtkyeh fy-negeis yn onesb, dod yma Twom i hwto, i vfyvi a ddewwch ohm yn wraig i fi. NawS", Dinai, does dim angen bwdlan air cwestiwn o gwbl. Yes or no, nawr, bang." "Ond, William bach, fe allweli gaol' fy ngwell i." "Yes or no, Dina," meddai Billy. "Ond, ysityriwolx, William baich, lien greadur croenl'lwm ydlwyf fi, fe ellwch gael1 un ac arian gyda, hi." "O'r filanes yni treio fy nhwyllo uad oes ariafn ganddi," elbai Billy, yn ddistaw, Yna, gwaieddodd: "Yes or no, Dina." "William hruch, ysitiytriwch dy'n ni ddim wedi cam dim, a pwy shap priodi heb garu V "Twt), twt, fe gewn garu faint a fynon ni ar ol priodi. Fydd y fi'aith ein bod ni yn briod yn un' rhwystr i ni i garu wedi hyny." "Ie, ond ''roswoh, William, ryelt ohwi yn inentro; Tvyddooh chwi ar ben daear shwt dymher sydd ynotf fi, e'faiDai y byddaf fi am fod yn ben a'rnoch chi. "Tec teim, Dina, obytu'r 'pen' na; rwyf yn dyweyd wrthych nawr yn streit tip, am i chwi 'beidio breuddwydio xhywbeth fell na. Fi 'fydd y 'pen,' Dina,. Y gwr yw pen y wraig. lMae y 'Beibi yn dyweyd hyny, ac fe ofalaf fi. fod gwiiiioneddan'r Beihl yn cael eu parclm ar aelwyd y Shanti. Fi fydd1 y pen- teulu, fi fydd gwr y ty, fi fydd gwr y wraig, tJolfiwch chwi, Dina-, fe fydd aelwyd y iShanti Q, dan iywodraeth y British G-ofernment, ac nid dan y Peticot Gofern,went." "IR,ar, ha," chwairddai Dina, "wir WINIam yr ych clitwi yn ysmala; ond rwy'n eich hoffi yn fwy o lawer am eioh bod mor blnen." "N-wwr, Dina, dim rliagor o nonsens, nid dod yma wiies i, er cael gwytcod pa faint oø'eh ell-wi yn fy hoffi, ond dod yma. er cael ateb streit i'm cw'estiwn, Yes, or No, Dina. Ac am fy mod i yn 'bjaeri,'droes da chwi ddim, ;byd i ddyweyd wrthyf am fy 'mhlaen- der," oherwydd rydyeh chwi ddim un o'r rliai perta eich liunan. Yeis or no, Din a, 1" '"Wif-liia»m:, WKJlliiam, yr J.,dyroh wedi ify ngharnddeaMi i; 'plaen' yn eich siarad I p yii oeddwn i yn feddwl; ac ilid plaen yn eich gwedd. O, na, WiHIam, 'dydych chwi ddim yn "blaen' ffordd hyny." Ble mae gwel'd y fath drwyn Uuniaidd ag sydd gyda chi, a dyna fwstash fonedd sydd gyda. chi, ac am eich liysrad nxaent, wet, ma.ent,—maent,— wedi,—Wil, cymer fi bag and bageij, gorph ag en a id, os gwnaf y tro i ti ———" Ond cyn fod Dina wedi banner myn'd dros y ffiregod Toedd Billy wedi agor ei freichiau fel melin Wynt, a Dina. wedi cwympo yn SWT) a-r ei. fynwes, ac—:—1 Er mwyn gwneyd 'stori hir yn 'stori fyr, fe aeth yn fargen dab. rhwng BKly a Dina, aa ni fuont fis o. amser cyn 'bod Billy yn "wr ty" ac yn "wr gwraig." iPrydnawn j ibriodas, troedd Dina yn camptro fell -eboJes, ac yn. spitshio fel 'S'elrad, ac yn wir roedd hi yn acto mor ddwl a- Jac y GRihaca. Ond, clhwareu teg i Dina, llaTFenydd oedd yr achoa o''r cwbl. i"W;elwah <CoNi,medide :D)in.a, "'Dyw y rhyfeil ddim yn eiddo y cadarn bob amser, na'r rhedegfa yn eiddo y cyfiym bob tiro, 'dyw mesreh brydferth a,phert ddim yn sicr y cyrhaeddith lii Ibrif amcan ei 'bywyd, sef, Li caelt arwr. Llawer o ferched steilus wyf yn nabod sydd' wedi ca.ru a llawer. o feqligyn yn eu tymhor, b'le nxaent 'h eno ? Unig fel aderyn y to. Lkwer i fercli oedd iuor 1. wyibodus a. 'Gwyddionadur Tomos Ji, ac mor oleu yn yr Ysgrythyr ag esboniad Jams Huws, b'le mae hi heno 1 Yn wylo ar glog* wyni gweddwdod, yni cynniwair trwy gym- oedd goifid a phryder, yn gwersy'lu wrth ddyfroedd ch weir won Mara sH>medigaethu8, er ei holt wyibodaeth, er ei holl oleum, rnae hi heno heb argoel na gobaith, na siawns. a.111 gydmar. O, gyflwr truenus. Tra mae D'i a Snooks, Dina blaen, Dina hagar, Dina, sa-w, Dina an wyibodus, Dmaj dwp, Dina dy wy If, ie, mae hi heno yn berohen gwr; flue wedi cYThaeddyd prif amcan bywyd merch, mae wedi cj-trhaedd at y nod, mae; hi yn hapus hapus, yn nghwmni ei hanwyl Billy, &c., *&c." Tebyg i hyna. oedd Dina yn ei dilifro hi, ac oni'bad n'ad: oedd cwrw na "te llysiaii" yn oa,el eu Iwo yn y busnes, fe allecli dyngu llw hat fod. 'Dina mor feddw a chaib. Ond, nid wedi meddwi ar win na diod oedd Dina, ond wedi meddwi ar tfalohder; gwerd cymaint o ferched o gwonpas heb obaith, bra yr oedd hithau wedi cyrhaedd y baradwys Mr- ddisgwyliedig. crw barhau.) i.i>—1

[No title]

Advertising