Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Papnr Pawb PRIS CEINIOG, Rhi f 69L Tachwedd 24, 1906. JLU) SON AM DANTNT:— Mr Morgan :Evams, G. and L. {Pencerdd iMellte), Ystradfellte—<Gyda iBywgraph- iad a Darlun. BYR HANESION DIFYRUS: — Y Bachgen a'r Teigr. [Llyncu iLlwyau a iLlongau.. Yr Hieli WT a'r Eirth, Dyn Newynog. Cefnder y Brenhin Arthur. Beichiau Afreidiol Prydain. Naturiol lawn. Yr Ymherawdwr William a.'r Athrawes. A,r Arglwydd Leighton. Lie Genedigol loan Fedyddiwr. Ystori Joe O'Gonman. Ei Glywed yn (Pregethu. Peiriant Ehedeg. ( OCROEDIGAETR ESTHER, Neti 0 WAWD I DDIFRIF, Pennod XYI.—Dylan wad iBenyw. Pennod XVII.—'Gwyliadwriaeth Nos. FFRAETHEBION. MOCHYN JOHN DAFIS. (Stori For.) CARIADAU GWEN. (Stori Far). OOELCERTH WIL BACH. (Stori Fer). FY ARGlRAPHIADAU. Gan Betsi Morgan. Y TY A'R TEULU, DARLUNIAU O'R FFASIYNAU. TIPYiT 0 BOBPET5 BLODAU BAR-DIDAS. Cyhoeddwr: — DANIEL REES, CAERNARFON. THi f(HfTTPRIDD, RHONJiDA VALLKY. aad &Ar"T GLAMORGAN BILLPOSTDJft CO I LIMITED. ( ) V*R STATIONS ia *LI W.I «Hm* V r ketsa it tb- uistr~t ti*ir;g 'n all its Br&ndWi I Mazag-WIs Oftc*. I WILL STREET. PONTYPRDSB t IOUTB WjLLWB tTK BRONCHIAL ASTHMA. SUFFEREfD MAiNlY YEARS. CURED BY LIGHTNING COUGH CURE Mns MARTM HILL, The Hem, ShifSd' "'rlt7> March 31st, 1903"J hiv,- had what the doctors call bronchial asthma, and they said I should never be cured, but thanks be to God and VE,NO'S LIGHTNING OOUGR UUlvE, I am better now than I have been for six yeans i simce I have been takinig your Coi^gih Cure I can lie down and have a good ingihts rest; it seems a Godsend to me I have reoommended your Cough Cure to several of my friendis. During the winters I had to sit in a chair three months at a time be-cause of shortness of breath and a choking sensation, but all that has gone, and I am now looking very well. VETO'S LIDHTNING COUGH CURE is the safest antd speedaiest remedy procurable for coughs, colds bronchitis, asthma, catarrh pleansy, and children's coughs. Price 9 Ad' Is Lfrd, and as 9d, at Chemists everywhere EADES PILLS. E "F,'S PRLLS AH WIO ,N,, from Ei „ Gout or Rheum*ti«m ^DE 8 T> ILLS should immediately har« recour»» to EADE'S ABE 6 T> ILLS PILLS. Hundred* of J- a testimonials here botp testifying to the wonderfml poworthew -j* ™ «» verj woM Z3L.1. _T • V V"™1* Testable, and Perfectly n,f« m their action. INSTANTLY RELIEVE AND RAPITHV CURE THE WORST F0(RM OF GOTTT v^irw^v RHEUMATTC GOUT, HEAD, FACE k LIMBg ••a *ave the largest re com mendation ereJ' IÍT6D any Patent Medicine of its claw. OUT 69, Mount St., North wood, Vc H*nJey, Stiffs, J*n. 6/1906. J> HEIjMATISM Dear Sir,—My wife gmi- 4 y nnr fered from Rheumatism, oomld get no relief, RTnrrrMArnT^, ,wa* a at th< HEUMATISM North In. OUT firmafy, buit got worg«, X md co^ld not walk with- cm* crutche#. I h«srd HEUMATISM about your Pilig, utd bought a small bott]«. 1 T AFTER THE SECOND Ti „ DOSE SHE DISCARDED HEUMATISM HER CRUTCHEU, G«od w*» completely «ar«d OUT in a -week.—Your# toraly, GEORGE WRIGHT. ITADE'S GOUT ft RHEUMATIC PILLS. Sold fey *11 Chemists in Bottles, Is l £ d and lit lei. or mailed free for Postal Order by tko Piopfietotr: GEORGE EADE, 832, Gowwo") JUad. I.C. EADES PILLS. 4 v- R .N KEBRO Mackintosh's Latest Toffee I =mom R AMtmOfcoomTE "A SWEET AND A FOOD." IDORWICKSI Dbmongpohder MAKES DELICIOUS CAKES & PASTRY. Mil Y CIKTEIRIAU OANLYNo^i C' w CMl gas E. RUMSEY WILLIAMS & CO., AHYDDALLT fAWR, ger CAERNARJOii. C, ONDITION POWDER i G«ffyk« a> J tocter, ooeaam ohw/ddiedif, m at roddi 'atamog, lOo j J>wyi. POWDWR «r attal to rbagf««i» j Clwy* IN am Ddolur Byt M Wartiej a Dafaid, la y **POWDWB> M>sa*l«dig at Booth! Wyn Lloi hpo, 2a 6c y dWliD. Pott irM, POWDWR at ladd Llam mt Qwfyln < Awarthef, 11 y pwya. POTELI at dori Colie or G«fyl&m a. Wartbeg, 11 6c yr m. CYFFERIAU ANFFAELKDIG si Fandio Liyffaint Melya ar WarAlwf, tLI at Blistro, Orabt, Sphntt, Apavuif^ ^tinfkoDes, Spraiiit. Ssc., go J feoo* OIL at fendio Briwia*, la ic yr kanno DUERETIO net URINE BALLS, 48 E 'Iwaio. COUGH BALLS, 4* y derate, BALLS at Purgio i Geffylam, it y dwata. POWDWR8 i Warthef ar ol dyfod a Lloi, f dwai*. POWDWRS at Pwgfm I Wairt^Mf, go yr m, ttq Tt iwwht. 8LJ Wmikt IMm*, 18 im 9 bw fill

-.-HOME AN^FASHION.J i I

[No title]

Advertising

I~A~REAL FRIEND

THE TEACHING OF, WELSH

SENSATIONAL AFFAIR!I

CARNARVON COUNTY SESSIONS.!

CENTRAL WELSH BOARD

[No title]

THE COLWYN BAY TRAMWAY SCHEME.

Advertising

-.-HOME AN^FASHION.J i I