Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Cyftoeddir Gorphenaf 1, 1850, Rhifyn I. pris 4c., "Y WA TR-" SET Cylchgrawn Llesyddol a ChelfyddydoL AT Y CYMRY. GrYDWXADWYR Sr,.itciiiis,- Gwyddoch nad oes un Cyhoeddiad Misol, o gymeriad Llenyddol, yn ein hiaith ac hysbys iehwi ydyw, fod pob Misolyn Cymreig, er yn llesol i'w ddybenion, yn perthynu i ryw blaid neu gilydd, er lledaeniad egwyddoriou neillduol; ond y mae gan wledydd ereill cu Cyhoeddiadau Llenyddol a Chelfvddydol (Literary and Scientific jourhais), ac awydd i gyfiawm hyn o dditfyg, yn NCHIYSTUU, yw ein rheswm dros gyflvvyno i chwi Y A WR." Cynhwysa ein Cyhoeddiad, bob mis, yn rheolaidd,— 1. Y Golygydd,a>t ei gydwladwvr, am bethau perthynol i'w Cysur Teuluol a Chym<Jg|hasol. 2. Anianyddiaeth, yn ei gwalianol ranau. 3. Traethodau, a Gohebiaethau dysgedig, ar- destunau buddfawr. 4. Hancs Dynion Nodedig, mewii Rhinwedd a Gwybodaeth. 6. Hyfforddiadau, yn nhreQ^j^jpAeg, Hyawdledd( a Rheolau Prydyddiaeth, yrtgynnorthwy i'ir fhai a garaut fod y» Areithwyr Beirdd. 6. Adolygiad Llyfrau newyddion Cymreig. 7. Barddoniaeth oreu y Beirdd enwoeaf. 8. Amryiviaethatt, Detholedig a Chynhwysfawr. 9. Dyddanion, Difyrus ac Addysgiadol. Erfyniwn nawdd a cliydweithrediad Parchedigion a Llenorion L Cymru oil, gyda chynnortliwy Cymdeithas Anrhydeddus Cymreig- yadion Llundain, a Sefydliadau eraill, i'r fath gyhoeddiad a hwn. Ni yrnyrir a'r Cyhoeddiadau eraill,-ni argreffir ynddo linell i difrio personau,—ac ni thueddir at ddadl mewn pethau gwladwr- iac-tltol na chrefyddol; eithr, fel torriad y dyclcL naturiol, arllwys peljdrau sirioldeb, i bob dyn a phlaid, a wna Y WAWR." Bwriedir y bydd pob gair yn ddealladwy, a phob brawddeg yn ehwaeth a'bOneddigeiddrwydd syniadau, i'r darllenyddion. Rhoddir testunau, o dro i dro, i ysgrifenwyr; a gwotrwyir a farnorn oreu. Holl awyddfryd y Golygydd a fydd denu dynion, oddiwrth gyndyn ddadleu, at addysg lan; i sychedu am wybod-, "etb fuddiol, ac i hiraethu am hvy o lyfrau Cymreig a gynhyddo y ineddwl dynol mewn amgyffrediad, ac a eango yr holl gynheddfau tnewn daioni. Ymdrechir ennill y serek, goleuo y deall, deffroi y Kydwybol, a plirofi mai cariad at y Cymry y w ein egwyddor gy- adol yn Iledieuiad li Y W A WR." B,S. Rhoddtr elw i Lyfrwerthwyr a Dosbarthvyr. Dymunir Jf i ryw un yn mhob tre ac ardal i gymeryd y gorchwyl o'i ddos- *>&rthu, a bod yn atebol am yr arian. Caerdydd: D. EVANS, Swyclclfa'r" PRINCIPALITY." AR WERTH YN NGHAERDYDD GAN PHILLIPS KERNICK THOMAS MORGAN COLEMAN EVANS BRADLY M'CARTHY JAMES A.chan bob CYFFERIWWR Cyfrifol yn y Dywysogaeth. A'awb ag ydynt yn prisio Bendithion Jechyd, a wnant ymida i gymmeryd PELENl TEULUOI, SypENHAM. Gwrth wynebwch ddynesiad afiechyd."—" Mae ei attal yn well na'i weha.v' PELENI 1ECHYD TEULUOL AGOKIADOL A GWKTIIERIOL s Y D E N H A M, I WYR A GWHAQEDD, YN HOLLOA LYIEUOL, l''UI eu parotoi, ti'wy gj'farwyddyd y Meddyg enwos bwn.w, ■JJI 15K. SYDENHAM, yr hwn yn gyfiawn a gyfenwid, Tad ?t6Ei(tj'ginia.efK ddiweddar." Y Feddyginiaeth fwyaf werthfawr J'I'Ug Bolrwymedd, ac Achwyniadau Geriawl, Gwalldreuliad, ^vyiit-chwyth, Anhwylderau y Cylla a'r Coluddion, Syrthni, ^olHa^d Chwaut Bwyd, Gwendid Golygon, Dolur a Syfrdandod yn J," y Pen, Llyngyr, Clwyf y Marehogion, y Graianwst ac Anhwyl- Aoj-au Dyfrglwyf, yr Wrwst, ac Iselder Ysbryd, ac y maent helyd Y" (Ira effeithiol at Buro y Gwaed. .Mae y n bwysfawr ac yn deilwng 0 sylw, ac yn llawer o glod i'r ficddygon enwog, yn g^stal a'r Gelfyddyd Feddygol yn gyffredinol _rVf}- y vi-lad, fod un o'r personau niwyaf ardderchog ac hynod yr ,°s> sef Louis PHILIPPE, Brenin y Ffrancod gynt, yn gwneyd ei'nydd o Ftddygiiiiaetliau y diweddar ddawnus ac hygled Dr. ^EI-BNI TEULUOL PR. SYDENHAM ydynt wedi coel eu parotoi n. tfyddlon a gofalus gan y Perclienog prcseonol er ys rawy ha 30 o ^J'fteddoedd ac y maent wedi ennill y gvmeradwyaeth uchelaf «di\yx'th bob graddau o'r bobl. Y darpariad gwerthfawr hwn a ^nwvs y cydiryssylltiad goreu o'r meddygiaethau llysieuol agor- ^•clol mwyaf rhiiiweddol a thirion yn eu gweithrediadau ac nid oes ysieu aros yn y tv, na newid yr ymborth, tra fyddo yn gweithredu. ^arfer cymmedrol a gwaith a gynnydda ei effeithiau daionus. e''ir ei gymmeryd unrhyw amser pan fyddo y coluddion yn ,QlVym, neu a gwaew ynddynt, neu pan fyddo y cylla yn anhwylus; ('ylai Peleni Sydenham gael eu cymeryd gan bawb, o hob oedran '^fyllfa, gao eu bod yn rhwyddhau treuliad ymborth, yn gwrth- e\thredu effeithiau glythineb, yn dwyn y cylla i hwyl a gweith- ieuiad iaclius, yn symud pob anhwyldeb perthynol i'i- peiriannau _rcUli:ldol, ae yn cyssylltu rhinweddau agoriadol a chryfhaol, yr hyn ^wcinia i ieehyd, a hen oedran. v. Rhoddir cyfarwyddiadau digonol aryr amlen a amgylchyna bob Hjycii, hefyd tystiolaethau q linweddau y Peleni hyglod hyn, oddi- A Peddyg enwog mewn ymarf'eriad a chynnneradwyaeth mawr "Irytsto a Clifton, a dynion ereill o'r eyfrifoldeb uchelaf. T.YCHAU BYCHAIN, Is. lic. a 2s. 9e.—BLYCHAU TEU- LUOL, 4s. 6e. ac lis. Mae ennill mawr wrth brynu y Blychau Teuluol. A, Barotoir ganyr Unig Berchenog, J. REES, No. 1, St. James's j,.„Uce, Kingsdown, Bristol/' ac a werth^r, trwy bennodiad, gan bpb Q.'fyllydd a Gwerthwr Meddyginiaethau i3reiniol yn Mrysto, lttt>n,a thrwy yr hollDeyrnas Gyfunol. ;l:y¡r sylw neillduol at y cyfarwyddiadau hyn i'w cymnieryd.— bvf °l,nkd 0 Lawnder yn y Cylla, a Gwall-dreuliad o herwydd i ormodedd—Un Belen i gael ei chymmeryd wrth eistcdd i j.r J ginia\y. 0 Jrn y' Pen ac Anhwylder yn y Cylla—Dwy neu Dair o yn ^.i-gael'.eu cymmeryd ar unrhyw amser pan deimlir y cy.fryw ^oh-wymedd—Cymmerer un neu ddwy Belen, wrth fyned i'r wely yn y Pen ac Anhwyldeb yn y Cylla trwy yfed i ormodedd luerer dwy neu dair PeIeil wrth fyned i'r gwely, neu un- amser aval! °H-Archwaeth—Cymmerer Un Belen awr cyn ciniaw a swper. ^(•lu ^nhwy!derau Geriwl a Gwelwder Gwynebpryd—Un nos a boreu. y* YniinaINvst-Cymmerer Dwy Belen yn y nos, ac Un yn boreu, aelilysurol. fej arddiantaryr Wyneb—Un Belen hwyr a boreu, dros bythefnos, .ygiveithredant —Pan fyddo y Cylla a'r Coluddion allan o hwyl, cym- Pelen, neu hanne-r Pelen, yn ol en hocdran. I .tRIIYBYiiD-C-ofyiie.- am SYDENHAM'S FAMILY PILL 4;in IKALTii a bydder yn ofalus rhag prynu unrhyw Beleni cyffelyb, gan fod dynion diegwyddor yn gwneyd cyn- dwyllo y wlad, trwy werthi rhyw ofer-gymmysgiadau o'u 111 C" hu,laill> yn 11cPELENI gwir werthfawry Dit.SYDENHAM Wiaid i Brynwyr fod yn ofalus i weled fod yr enw J. REES, BRISTOL," ar Stamp y Llywodraeth. CAUTION! Jf\ ^TURES EFFECTUALLY CURED WITHOUT A J 110OS still continues to supply the j1'8 celebrated cure for Single or Double Rupture, the 1,°^ wbieh, for both sexes, and all age?, is too well known 0 comment. It is perfectly free from danger, causes no $c; '^ftnement, or inconvenience, and will, with full instructions, 1,1 0iisvttn^er'nS failure impossible, be sent free, on receipt of 7s. t or t)y postroffice order, payable at the Holborn-ofiiee. '1? ?at nujnber of trusses have been left behind by persons ^1 9s trophies of the immense success of this remedy, which tl: leadily given to any requiring them after a trial of it. .\d.iCrs inquiry should contain two postage stamps. f)lId (hes- Walter Do Roos, M.D., 35, Ely-place, Holborn-hill, ^^i'ted At home from ten till one, and four till eight. Sundays 1\ el. ^■uJJ°^-rSaiVeTers are earnestly cautioned ogainst youthful PICí) l}llt quacks, who copy this announcement, forge testimonials, '^4 al)s'" ^f^i'e their names, make assertions the most extravagant •■ Pub"' auc' ^avG recourse to the basest practises to yictimise l PIANOFORTE TO BE SOLD. A GREAT BARGAIN. A N elegant ROSEWOOD COTTAGE CABINET, possessing £ the full Scale of Keys, 6$Octaves, Metallic Plate, and BIIOAD- WOOD'S Improvements. The tone is both brilliant and powerfull. This is an opportunity worthy the notice of any party in search of a superior London made Pianoforte. The Price is extremely low, the Advertiser being anxious to dispose of it immediately. No reasonable offer will be refused. at Mrs> LUCAS'S, No. 22, BUTE-STREET, CAKDIFF. [A CARD.] DAYID LEWIS, Auctioneer, Appraiser, and General Agent, HIGH-STREET, MERTHYR TYDFIL. LLANDAFF. Eligible INVESTMENT for BUILDING PURPOSES. SALE OF FREEHOLD PROPERTY. MR. MARK MARKS, Respectfully announces that he will offer for Unreserved SALE BY AUCTION; At the RED LI ON INN, LLANDAFF, ON MONDAY,, JULY 1st; 1850, (Subject to such conditions as icitt then and t.here. be produced), ALL that desirable FREEHOLD PROPERTY of the late THOMAS JONAS, of Llandaff, comprising a'DWELLING HOUSE, spacious WORKSHOP, GARDEN, and ORCHARD, containing in the whole nearly one Acre, most conveniently and delightfully situated at the south-west end of the city, and about half-a-mile from the Fly Station of the South Wales Railway, embracing one of the most rural and picturesque views in the county. Sale tp, commence precisely at Three o'clock. THE OPERATIVE CLASSES: THEIR TRIALS, SUFFERINGS, AND VIRTUES. A new and highly-interesting feature will immediately be introduced into T Jo-?cfss?iGL offin's^ONJFhunimrrf FAMI^Yp INSTRUCTOR, as will be seen by the following announcement:- JO-^j CASSELL ofleig ONE HUNDRM) POUNDS, in Premiums oi TEN POUNDS each, for TEN I>ithv SKPTFHES TATVQ C\R VAT) nVn lrdJthlTtnVf,° Trials, Sufferings and Patient Endurance of the Industrial Classes, in connexion with various systems ■v/nZ „™ n°CCUr m ne Pubhcatl0n °fthis important and interesting Series of Papers, the subject, ON THE CO'NDI- IZ JlnnZ fiT#' Drivers1>nd Conductors OF THE METROPOLIS," has been submitted to, and accepted bV, Miss Metevard FRIEND to be ismed Aiimilt Thf nh .ILV?^EN )» Vlc first chapter of which will appear in the number of THE WORKING MAN'S Jn theVrild K^gdfm °f r £ mamin9 subJects in number) will be open to the competition of all writers 1. THE SWFATlNG SYSTEM: in connexion with the Tailoring Trade II. THE FACTORY SYSTEM: the Life » Wife, and a Mother; in connexion with long hours, absence from: home, and bare subsistence. atmoIsphe?e?RNEYMEN BA^ERS; in connexion with long hours, night work, Sunday labour, and close and unhealthy mirunfa™btScifeuSst™^S = Unhealthy and haZardous employments and the triumphs of virtue andreligion under the lprXtVio^HE SfOCKiNGERS OF LEICESTER AND NOTTS; illustrated in the history of their trade: their privations during a Wthened depression • their long hours of labour, and scanty wages. P aunng a VTT suv^itRmrnp £ ngs and m.iseries of Shirt-makers, and the makers of Slop-goods, &c. present system. AND CABINET MAKERS with their drudgery, slavery, and very inadequate remuneration of the S^^GRICULTURAL La'bOURPR 1?istoryj Privationp' recreations, .and present condition. ^THEDRAPERS51 ASstsTANTS8.' mSdv/i^ rules and maxims, and the demoralization ussually attendant on theffresenU^em unheulth>'lod^ng' oppressive and degrading Each Sketch, or Tale, must not exceed m length twelve of the ordinary pages of'the THE WORKING MAN'S FRIEND and is to be divided into three chapters, or smaller sections, if necessary. Though written in the form of tale, or narrative it must describe present'state resPectlve trade or occupation, and contain such statistics as may .convey just ideas of its extent, importance, and riv™ p,Pct„™T S, THE W0EKING MAN'S FEIEND, to pubuaing Stetche,, i» f»mish s„c.c»o„ of First,-To exhibit the advantages resulting frolIl Sohriety, Int6grity,, and Moral Excellence, under the most trying circum- stances-namely, of the hardest work and the worst pay. IJhS?°Se T™ fa,oura¥'' «rcunistaiiocs, by bringing mote fully before their view the have to contend evenm of the operative community have to endure and the great difficulties with which they «p.Sd 5r~8""etaati0"Md able opinions of tT^masses6 ^nei-soifs8 whn"3 ,aPPr1e^le"s'ons' an^ engage the kindly offices of those who have formed unfavour- Politics, Religion, and Social Philosophy; and, m W consldered extravagant opinions and unwarrantable desires, as to ° ?XC1^ m th! lnInds a11 an desire for the amelioration of the condition of the toiling classes and a deter- on ° ?XC1^ m th! lnInds a11 an desire for the amelioration of the condition of the toiling classes and a deter- fnipl<ly th^Hi0St rat^nal means of securing their physical, intellectual, social, and moral elevation. 8 • i' /T ° eac^ 'writer must be to carry out these objects in a calm and dienified tone, apart from personal invectives or abuse of Si wiS W"r b-ad P'stems ma^ave be!rayed into oppressive acts. It will ?ot avail to irritate wovmr tbat Le aleady too Svous t0\U\>V™rvn'!S fcLicfl heaIil1^ and soundness may be the best effected. -Editors ot 1HE WORKING MAN S IRIEND will be assisted, in the selection of the best Sketch Narrative or Tale bv persons well acquainted with the peculiarities of each system. eLOU, ^ulrauye' or Aaie» Tbe competitors for No. 1. must send in their papers not later than August 14 Far No. TI. September 1. For No. IV, October 1. And the remainder not'later S^Jber 15 F" N»' T' 15' The Papers must be addressed To the Proprietor of The Working Man's Fiiimd, 33lj Strand, London." Each Manuscript must be signed with some peculiar initial, accompanied with a sealed note containing the real name and address ofthe Writer; no note will be opened except that of the successful Competitor. THE MOST REMARKABLE PUBLICATION OF THE DAY. THE ^°R1IING *M'S FRIEND' -d FAMILY INSTRUCTOR is published Weekly, „d contains Thirty-two pages, J- crown octavo, price one Penny „ VOLUMES I. and II., Pnce ls.6d. eaeh, containing THIRTEEN WEEKLY NUMBERS, neatly bound in cloth, are institutkins! ab°UndS ValUablC and interestin& information, and is'admirabiy adapted, as a gift or prize-book, for families or educational A'M^jej-'for'tl^ MMUh,vhIch^untform^i^ with^h^W0'1"1^ Numbers, besides the Supplementary Working Men, As an encouragement to literarv exertion on the rnrt of ^hTworf' T 11° commu»i^tjoas from whose compositions are considered worthv of in^rtinr. v part °i the working classes valuable books are awarded to those ■hw frm all quarters, including sev^al Members of Parhameiit.1^ *"i e!id,el «• hiShe" -»• PRIZE ESSAY. TTITTP wnPU'TMP M lst of Jul.v> l)rice i" a stiff wrapper or bound in cloch, 2s., PS S w™be addtl fn i^pento BKI1AIN i «■>«» the Mean, of their Improrement and Elevation. By the Rev. SAMYEL G. GREEN, A.B., of Taunton. -r, -r» Iioiidon; JOHN SNOW, Paternoster-row A Prize of l?ifty Founds was offered by Mr. John Cassell for tho hPQt "Rconv tmon Sr/t^IhS'' "°d EdW"d SW"™' E' ™ Se aKren"hte £ ay being selactcd from almost fifty J^ducrttfinilmndance.1' The^ J ilSero^rlly'TrielToma^ and oth^. he]Ps Elementary youthful readers, almost without end. But there are still wahtins- che<u> Well-written RmU wortcs of Fiction, for the amusement of furnishing information as ,o Natural Objects. i t> A.NEW SERIES OF INSTRUCTIVE WORKS I OR CHILDREN. To consist of Twelve Books at Sixpence (Bach, in the form of catechisms or dialogues, divided into sections and written in a otvlo at plain: and familiar, interesting and instrudtive. The aim in this will be, by judicious to furnish for the youthful miúd such a store of information as shall prove of avail in after-life at the same tiiiie -that it excites a spirit of laudable and all eagcr thirst for the higher branches of intellectual, scientific, and I oraltruth. It is believed that there are few their lotili 1ífe, but will flÎel pleasure in presenting to their children a copy of each of these books as they make succession. For use in public or private, they cannot fail t.o be The first of the Series will be ready by the lst of August next and will contain g°°U DeUavl0ur ARTS AND MANUFACTURES. No. I. THE HISTORY OF PAPER-MAKING, WRITING, PRINTING, AND BOOKS. Each Number, or Book, will be complete in itself. TOHN CSLISS^Sry0?^ OF STERLING VALUE EVER ISSUED FROM THE PRESS J LpEtcE Voli ™ onT^'NOW rR F M>vy Volu™cs> Vo1^^ containing 144 pages, price LING AND FOURPENCE, entitled SAILINGS OVER THE GLOBE •" comi1-"66 ONE SHILLING or, bound in cloth, ONE SHIL- coveries of the Portuguese—Voyages of Vasco de Gama 'onrl^ M?rls™g^lsf and Progress of Navigation—Early Dis- Circumnavigation of the Globe-^fhc Four YoyLiTf Crfumbu,^ 0^ fn^T ^gKsh, and First ^.ep Voyages and DiscoTeries of Com.jTodOTe Byran-oyages and Discoveries of Camain\Vallis^Th—p'Zarrv of Captain Cook-Early Polar. Expeditions-Recent Voyages and Discoveries of Scoresby, Parry, Ross%nTkInklfn.S Dlscoveries Gwrgia—Ingl^s's^ra^s in th^Tvro?'8 ^Taye}S in ^orv^ay; and Lapland-LyaH's Travels in the Crimea, the Caucasus and Burn^s's Travels in Bokhara—Hebe ^s^ravel^hi'liidfa. rS Ambassador of the Pope, and also by Zwick and Schifl- Burnes's Travel& ill Travels in India. T„ 1 ♦! • T 1, NEW, AND POPULAR HIST OR Y OF ENGLA N D HISTORY1 OF ENGLANI^toL^mpriS'iaT^KKVoL^ />ut f new -The6 Mora^ "Id SL^^ji^nSy^f Wwntn^&c S singleRe 1' B^NJAMIN ^ARfXS' of6^ Anti-B.-iIchus?" rs cr?lete,]?^ me double volumcs- Thuswm faithful and interesting histwyof the Peopk^with thet-0nly t0 exl"b^ ? men-'r°cord of the actions of Kings, but also to present a more and celebrity of the respective authors oftLenThu acknowledged talents be prepared. s wiu be a suliicient guarantee for the ability and excellence with wluch they will TH5s. 5dApe?QM?ter FREED0M- JOHN CASSELL, Proprietor. The largest-sized Paper allowed by Law. Price 5d., or LiSSStS1%&\tt h" strengthened hi, Commercial, and Religious Freedom, may continue to secure for it ifaSw advocacy of the great principles of Political, sentation, Retrenchment, and Equalisation of Taxation devoes a duo poSn ? WW* 14 ad™cates .the fullest Philanthropy and contains all that is necessary to render the Family Newspaper T™ Vrat 1€oncerns <l.ue8tl0ns Morals and formation. P^ipi-i a SOUICB oi hrely entertainment and sound in- To all classes of Advertisers the STANDARD OF FREEDOM offers a widolv i j t Provinces, the circulation being such as to place before an immense number of rcad^rf™ ^111 A \13 and the its columns. ^auers every Business Announcement that is inserted in 335, STRAND, LONDO .t TO POLICY-HOLDERS OF THE LIFE ASSOCIATION OF SCOTLAND NOTICE IS HEREBY GIVEN to the Life Assurance Policy-Holders of this Corporation, who are of five year*' standing, and entitled to participate in the Surplus Funds or Profits, that 35 PER CENT., OR 7s. PER £ 1, of their Pre- miums for the Current Year, will be returned,—that is to say, payment of only 13s. PER £ 1 of the Premiums will be required. JOHN FRASER, Manager. THOS. FRASER, Pes. 8,&ey. London, 64, Old Broad Street, 25th May, 1850. iByiiiiii SOUTH WALES RAILWAY. Twelfth and Final Call of E 3 per Share,, maAing £ 50 paid. NOTICE IS HEREBY GIVEN, that, pursuant to a Reso- lution of the Board of Directors, the Proprietors- of shares in this Company are requested to PAY the TWELFTH and FINAL INSTALMENT of f3 per share, on or before the8th of July next, to any of the undermentioned bankers:— London.—Messrs. Glyn, Halifax, Mills, and Co," Liverpool.—The Bank of Liverpool. Manchester.—Messrs. Lloyd, Entwistle, and Co. Gloucester.—The Gloucestershire Banking Company. Bristol, Exeter, Newport, and Cardiff,—The West'of Ensrianl and South Wales Bank. Cardiff.-The National Provincial Bank of England. Carmarthen.—Messrs. David Morris and Sons. Swansea.-The Glamorganshire Banking Company. All calls not paid on or before the 8th of July next will be charged with interest, at the rate of £ 5 per cent. per annum By order, FRED. G. SAUNDERS, Secretary. South Wales Railway Office, 449, AVest Strand, London, June 10, 1850. Deafness and Singing in the Ears effectually Cured, without Pain or Operation. The application of this Wonderful discovered remedy to the ears of those affiicted with deafness- for 40 or 50 years; enables them to hear a watch tick at arm's length. DR. JAMES VERBRUGAJs, Siirgion Aurist, and consulting* Surgeon to the Infirmary for the Cure of Deafness; begs to otter this valuable discovery to the public from benevolence rather than gain, and will forward it. to any part, carriage free, with full directions, packed in a small case, on receipt of five shillings in postage stamps or money order, directed to Dr. James Verbrugaa, 6, Beaufort Buildings, Strand, London. This is not one of the usual Quack Advertisements, the effect produced on the application of this remedy beiiig honestly and truly magical, painless in its use, even to an intent, many qf whom, born deaf, together with grown up persons w'.ho had not heard the. Jiuman .voice for fifty years, have, after using this remedy, enjoyed the society of their fellow creatures. Dr. V. daily applies it, and has cured thousands in his private practice, and also at the Ear Infirmaries, in the presence of the most eminent physicians, who. have been utterly astounded at the cures effected. N.B.—No Agents to insure the genuine, apply to Dr. V. I BRISTOL GENERAL STEAM NAVIGATION COMPANY OFFICE, QUAY, BRISTOL. 411 THE following steam vessels are intended to sail from Cumberland Basiu, Bristol, to and from Dublin, Shamrock; Cork, Juvema and Sabrina; Water ford, Victory and Hose Tenby, Osprey ,(Tuesdays) and Phxnix; Mil- ford, Pater, and Haverfordwest. Oxnrpn -r'f'T"- Carmarthen, 1 hccnix y Swansea, County and Bcrcsfovd: Newport Swift and Dart; Cardiff, Star and Prince of Wales, as under-^ mentioned during JUNE, 1850:— FROM BRISTOL "O TS C | S ■ ° -ggtt 5 2 JUNE. S -B "g -2 leg S S g. s 6 I I ,«| £ I I I >? "(i, 3 to £ o o 9 am 9Jam 9J m[ 94 m TUPS 4 H'lm 10 m Wed 5 i DmU no ,2no12 no|H I'm 1 pm 12 n llj m Thur 6 v ••• •••• ,} af 1 p.; 7 o „••• ••• 3. am-SI af 2 af Sat. 8 r 4 pm 3 3m 3 a,u 3 3 9 4J am. 4 af 3J at Mon Id -f — 7~ Wed 1' 7 "amCi 6 am 6 am 61 am '"am 6J m c 'ai 6| m Thur 13 s"»m S* S w af Sat"" 15 8i am 94 am 8i aM 85 Pm t9 'w am ••• am|9} rn m Mon 17 .77- .Ti wed.!l • rpm 13-Pln rpra m* m S Thur20 o ftf 3-i pm 3.J pai 3| am SJam 34 aS ~3 an 3 af J1-. » am 4i ai 4 3f Mon 21 m ••• 5-j m ^.J '*• Wpri9« i"; 6- ani 6 am 6 am 6 am6i am 6 TO « ai ijmjia tu io i ^rn R n<i ft Thur27 •' « '• S »f l, m Pvi oq o 8 am 7 m m w 'oq q 8 am am 7^ am 8 am 7J m 8 m ;Q SJamSlm 8) D FOR BICISTOL FROM *3 .51 C O S? O • 5 2 w TTT T "2 ei ^3 a z JUNE, u 0 g jO jj § x a I H S *■ 5 I | Cardlff | j £ » | Sat- 84 ax 10 am 71 m 3 m ^ON ••• ••• SA M Q R IMiea 4 I2ipm 12 no l«im Jo m 5 pm la no llfai 111 rrv. Thur 6 4Pm 3 am 124af ia| cii. 7 2 pm 10 pm 3i am 1 at n Sat. 8 j am 3 am 5 am 2J af 24 af Mon in m A VVV.l !•' 8 am S am q 7J am 5 m af 5 af 9 Mon in m A VVV.l !•' 8 am S am q 7J am 5 m af 5 af ThurU m 6* am 6m5iafGm51ir u 11 o am 6 m 6m6ia, Hi.. H Ham 8 pm 4 am 91 am 7 m 7 m 16 am am 111 "S ra ^n 17 9~m UVHJQ 1 Pm 3pm„ il-Jpm injir. mm .1? pm 1pm ll.jm Hi m Taur2() 31 am I af 1 f Fri 21 4Pm 4 am 11 pm 4 am 1 i af u If 8at 23 J.'L m ••• Zi- am 5 am 34 in »f. Mon "21 A~ ■■ Tues 23 8 am 9 am 71",r? 4aE sss •»- »'«»'"«• »~ .IS8S it:? — In -1- 9J!ln 7i an, 9 am 7 m J at NOTICE.—From 1st April and during tho summer the Juvema Wi«2raThowl!° f°fH?rlS0n VVednesdays instead of Tuesdays. 0 i above vesse]s are fitted up for the conver, Carri^SCngr>f a"d ^ods'TFet^a« Rewards on board. Carriages and horses shipped with Car8-H°rses and carriagps to be shipped two hours before sailing. o afternSif^8 ^°r must be alongside before 4 o'clook in the Particulars may be obtained by applying nt the Bristol Stearn Navigation Company's Office, Quay, Bristol; where all goods, packages, parcels, &e.. should be addressedFor Swansea and eat'i. ,cs,srs- W • and H- Hartnell, at their warehouse, corner ° J T; ^eP;lurl/-avenue, on the Quay, instead of Clare-stroet.hall and Bull-waarf; and E. T. Turner, 12, Quay-street; au for New port, to J. Jones, Rownham Wharf, Hotwells.. AGENTS.—Mr. Joseph Morgan, Tenby; Mr. J. Rees Ha Tar- fordwest; Mr. Palmer, Milford Mr. Bowon, Pater; Mr J^I-BV' Smart and Mr. W. Poekett, Swansea; Mr W R *-ind Mr. C H. Bevan Cardiff; Mr. Martin, IlfraeombeMr. Baker, Lynton; Mr. liobert Stacey, Carmarthen; and' Mh Jv~ ;TQnes, Newport. 2-