Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

14 erthygl ar y dudalen hon

Barddoniaeth. 1 i

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Barddoniaeth. ^ydded i'r Beirdd a'r Llenoiion cyfeirio ea ^yrohion fel hyn: — T. DARONWY ISAAC, Treorky. Y FANTOL. Blodeuyn Gwywedig."—Penillion tlysion thyner ,"A<1gof XJwoh Anghof."—Cordd coffadwr- ^ol 0 wrthddrych teilwng iawn. Mae y yn un anarferedig a'r corfanau yn anys- mewn rhai manau. "Y" hyn a welais yn y Rhondùa,Tribanau oiol. pa rajc] j'r awdwr guddio ei enw? lft areistri Gorme,-ol.Cyhoe(i(lir y gan ar gyfrif yr ysbryd ffyddiog a'i nodwedda; ofnwn mai ychydig effeith a ga ar wrth- y testyn. Mae rhai o'r syniadau yn Syriaeddol ac aneglur. "Geiriau Caredig.Tri phenill pwrpasol. ADGOF UWCH ANGHOF 1km y diweddar foneddwr, Mr John Williams, At r os, Cymmer, yr hwn a fu farw, Mehefm 1898.* Bu yr ymadawedig yn brif oruch- glofeydd y Cymmer, Rhondda, am fly11" £ *<jau iawer Ei fab-yn-nghyfraith yw y gor- ^^yliwr presenol, Mr Thomas Griffiths, M.B., Y.H., Cymmer. Do, fe hunodd yn yr Iesu, Wedi oes e'i wasanacthu. Gyda ffydd ddiysgog gref; Huno wedi bywyd dichlyn— Bywyd gwyn y "cyflawn ddilyn," Sy'n sirioli'r byd ar nef; Gwyrdd o'i ol ei fendigedig goffa, A.'i bur enw kyglod berarogla. Pan yn ieuane, hwyr a borau, Ei gymdeithion ydoedd Ityii-au Goetha'i feddwl, bura'i chwaoth, Drwy'i athrylith a'i ddiwydrwydl, Dringodd risiau glan enwogrwydd, Lie y gugnai deithi faeth; Dyrchafol ddyn, iawnder ei nmr-inion, 'Greodd iddo orsedd yn mhob calon. SWYddog hynaws, wylir hodtyw- Wylir! colrl,i wen siriolfyw. I At fwyn eiriau, pur ei rhyw: Swyddog pwyllog, boneddigai J J, PwJT erioed fu'n fwy poblo^rti i<i ?, Chydig gladdwyd, llai sy'n fyw. ros taner canrif mewn nerth ac yni, 111 ucbel swyddau wnaet-h anrhi'-yddu Pail yn blentrn glwys, dehvcljodd Y r bardd fywyd a feithrinod 1 drwy rodio'r "lwybr cul; ^eUiodd byd a'i fynych groesin ysbeilio o'i gwpanau, Bi bpei>Sawr Aodau'r Ysgol Sui, A IK Raf amcan occ'^ ^yw i'r Iesu' lb°dau rhinwedd o'i gylci yn gwenu. digonwyd a "hir ddyllau' 01 JJior loew ei rasusau, FfYdd a chariad yn y glyn; Profiad melus, pob addewid ^wyfol iddo yn gadeniid, Ac yn dala yn ddi yn 1(a.e'n iach yn mhreswyl Dnlv yr. teyrnnsu, ilewn llawn ogoniant yn Ila'-ven ganu. °hnmer, Porth. Tywi. *t)yfyniad o'i Ddy,,Idlvfr: tQ y flwyddyn 1829—"Derbyniwyd fi yn aelod, pan yn 12eg Wydd oed, gan y Parch Joshua Evans, gwein- 8 y lie. yr hwn oedd yn hoff gan fy enaid. 1857— "Cefais fy ngosod i ddcchreu canu yr tel,* "Cefais fy ngosod i ofalu am y fyn- f^Tef rfefaiS fy newis y" un °r diaconiaid' 1854~_«^ am yr eistdedleoedd eglwys "Cefais Ty -ngosod yn drysorydd yr oglvr.vs. feael gael heIp gan Dduw> y wyf wedi y fraint i fod o blaid "Deddfwr Israel' hyd bresenol, sef diwedd 1897." Y BLODEUYN GWYWEDIG. Ffafwel, flodeuyn tyner, Mae gywydeb oer dihedd, Yn gwledda ar dy fywyd brau, A'th wasgu tua'r bedd. Mae camrau byr dy einioes Bron cyr-ha-edd at y nod; Cei dawel orphwys yn y man; r harddu'th fedd daw'r od. Bu'm yn dy holi ganwaith Beth yw dy neges gain? A thybiwn mai dy ateb oedd, "Prydferthu gwlad y drain; "A gwasgar peraroglau, I buro anadl byd;" Ah! flod'yn hardd ar allor 'roedd, Dy ebyrth di o hyd. Ti ddringaist lethrau purdeb, Dy yrfa fu yn wyn; 0 ddechreu'r daith hyd Moab oes, Yn lan ei di i'r glyn. Cei godi pan ddaw'r gwanwyn Yn iach, heb arnat friw; A "gynau gwynion" fydd dy wisg. Gwisg olau fel un Duw. Treorci. Symlog. WR HYN A WELAIS YN Y RHONDDA. Mi welais Jones o'r Rhymny Sy'n byw yn Nhonypandy, yn dysgu rido ar y bike Am fod y strike yn Nghymru. 'Roedd cefn y march yn plygu Dan wall, a phwys tynelli, A dau yn cynorthwyo hwn I ddal ei bwn i fyny. Os yw y strike i bara 0 hyn i ddechreu'r gaua', Fe gilia Jones ar gefn y bike, Ac yn Klondyke arosa. Yn wir, os yw y drapers Am groesi, mae y grocers Yn siwr o'u dilyn o'r blin bla, Ac yna cilia'r colliers. Hen Gerddwr. Y MEISTRI GORMESOL. IEae miloedd o lowyr dewrgalo nein gwlad, A'tt hawliau i'r gad am gyfiawnder; ttlllIaddant a rhwystrau, sef newyn a brad, Gan fyw yn y byd yn llawn pryder; lolxd diolch i olwyn rhagluniaeth fawr hael, Am droi at y gwael yn gyfryngol, Itin cymorth a gyfyd o gymod diffael, Br gwaetkaf y meistri gormesol. lFe'n cludir i'r dyfnder trwy gaddug a llwch, Can ddechreu wrth erchwyn y borau, ir teimlad yn fywiog ar chwys mawr yn drwch, A dodda ein cyrph fel canwyllau; treulio hir oriau o olwg y dydd, A lludded i'r nos yn arosol, .01' fechan yw'r gyflog am weithio dan gudd, I loni y meistri gormesol. « 'Rol gweithio yn galed am flwyddi yn gaeth, A brwydro trwy lu o bervglbn, Fy nghorff sydd yn glasu gan ami i graith, Yn aros yn fFaith o'm helbulon; Yn trechu pob maniais bu gwyddor fy rhan, I dalu yr byn oedd haeddianol; Ond methais drwy'r cwbll do, methais yn lan; 0 achos y meistri gormesol: Pa le mac Pharaoh ? Mae'th galon yn 'nawr Yn gwasgu Israeliaid yn Nghymru, Eriyniaf rhyw Foses i ddyfod i lawr I arwain y plant o'r caledi; A thybiaf i weled trwy'r caddug for coch, A llwybr i'r glowvr trwy'i ganol, Mor gyfyUo yw arnom, medd rhywrai, ac och, Yn boddi ma(Ú meistn gormesol. Gydweitliiwyr, ymwrolwn yn ngwyneb y ffaith, Mae tegwch ar dori i'r teilwng, Milflwyddiant i'r glowr sy'n dyfod fel saeth, I fathru corfalchder a'u gostwng, Hen fraich fawr cyfiawnder yn ysgwyd y cledd, Gan hollti pob cyfraith anffafriol Rhwng dwyblaid dylifa afonydd o hÐlld, Yn ang-iu ar foistri gormesol. Blaenllechau. Tal. GEIRIAU CAREDIG. Mae blodau'r maes a blodau'r ardd Yn anwyl iawn i mi, A hyfryd ydyw'r ser a chwardd A'u llewyrch ar y Hi'; Ond tyner eiriau serchus fryd, A chynes wasgiad Haw, Sydd well nil. holl brydferthion byd A welir yma thraw. A dan ddylanwad heulwen dlos Mae'r ddaear yn bywhau; Irciddia'r gwlith wefusau'r rhog, Gan Rychder sy'n tristhau; Ond rhoddion sy'n arwyddo serch A gwenau calon fad, Gwresocaeh 'ynt na thymor haf, Melusach eu mwynhad. Yc'.iy-ig hedd weinydda'r byd, Er pob celfyddyd gun; Nid aur ac addurniadau drud, Foddlona galon dyn; Pe plethid gair a gweithred dda, 0 gylch pob aelwyd glyd; A phlanu blodau hyd y ffyrdd, Mor ddedwydd fyddai'r byd. Pentre. GvKernogydd.

WATER SUPPLY IN THE EAST END.

IS LI HUNG CHANG ANTI-ENGLISH…

[No title]

Advertising

THE DUKE OF WEST-I MINSTER'S…

Colofn y Cymry. -+-

A NOVEL ANSWER BY A TONYPANDY…

[No title]

Advertising

Silop Assistants.

------------------"---ALLEGED…

LOCAL PATENTS.

Advertising