Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

J Barddoniaetf].

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

J Barddoniaetf]. Bydded i'r Beirdd a'r Llenorion gyfeirio en •jayrchion fcl hyn:- T. DARONWT ISAAC, Treorky. Y FANTOL. •Marwotoh Mis, Phillip.™1 a rhvdvnidtimladol. "Tri En-lvn i Willie John Lewis.Cy. hoadir v cvntaf; mae yr ail a'r trydydd yn wllus nlrwn cynghanedd, megys "0 boed bras yn y byd brau." Fras ddywed y gystrawen. Eto: "Ai hoff enaid a-ed i hedd." "Priodasgw-dd Mr Simon Jenkins."—Lied graeth, ond pa angen gosod dwy res o ben- illion yn gyfochrog ar un len o bapur, a'r jjwydd liwnw mor rad? Yn herwydd yr am- ryfusedd hyn nis gellir anfon penillion rbagorol "y Dar-an i'r swyddfa heb eu hail ysgrifenu. "OIwen Faoh.—Llinellau tlysion. Croesawgerdd."—Da iawn. CROESAWGERDD I'r Parch J. Pethian Davies, Carmel, Tre- herbert. Croesaw, croesaw, Pethian anwyL, Addfwyn genad hedd; Y mae Carmel wrth y gorchwyl Yn arlwyo gwledd Teh croesawu'n fendigedig, Ufydd was ein Duw; Cewch dderbyniad dyrchafedig Gn dcimladau byw. Ifae'ch athrylith fyw, aruchel, Heddyw yn ei swyn, Addurn Duw yn mhwlpud Carmel, Fyddwch. wron mwyn; Y mae cariad yn cynesu- f Cariad cywir yw; Yn mhob calon tran oroesawH Anwyl wron Duw. Dwyfoledig yw'ch rhinweddau- Dyma ddyn i'r oes; Hoffa'n henaid glywed doniaH Cewri Ilwybmu'r groes; Calon Cymru sy'n eich CMH; Croesaw, medd ei phlant;' Ni fu'r beirdd erioed ys canil Ar felusach dant. No ddoed pryder na chystuddiad I bruddhau eich dydd; Gwenau'r nef fo droa eich llwybratl- Llwynbrau gras a ffydd; A pb&n fydd y byd yn colli Swyn eich acen gref, Bydd y nef yn eich croesawi rw lawenydd Ef. IbO, Pentre. Cenech, MARWOLAETH Iptf Cissie Phillips, merch Mr a Mrs Edwin Taff Villa, Pontypridd, yr hon ft fa t farw Ionawr 21am, 1899. Tel dwfn areholl cledd yw colli Merch brydweddol, ysgafn droedj Colli addum fel y lili 0 breswylfa toff rhieni, Pan yn ddwy-ar-hugain oed. 0 dan effaith gauaf oeraidd Cystudd blin am ameer maith; Pel blodeuyn, tyner, gwanaidd, Aeth o'n gwydd i hinsawdd hafaidd Bro uwchlaw y ddaear laitfa, Wedi gorphen gwaith pwysicaf Bywyd yn ngweithredoedd iFydd4 Diane yn ei gwedd hawddgaraf Wnaeth yn nghwmni'r Ffryn anwylaf, Trwy y glyn i wlad y dydd. Sr mor hoff yr oedd o gwmni Teulu Villa glan y Taf, Can' mil gwell na'r hir ddifcoenl Yw iach fywyd teulur moll Yn Mhalasdy'r bythol hat. Mewn adgofion am rinweddaa Da Miss Phillips—anhawdd fydd Atal ffrydlif ffynonellaa Dagrau gloewon y teimladad, Lawer pryd, trwy'r nos a'r dydd. Ond hoff deulu, peidiweh wylo Yn ormodol fel rhai ffol, Benthyg ydoedd i breswylio Yn eich mysg tra'n ymsancteiddio, Nee y galwai Duw hi'n ot. Cysnr ei thystiolacth olaf Eydd fel balm i leddfu'r dwy*; Ic fel ai dymuniad taaraf Am ail-gwrddn y wedd perffeithlaf- Cwrdd heb raid ymadael mwy. Sntyphdd. D. Edwards. OLWEN. tfcrch fechan Mr a Mrs Nicholas, BlaenAon- I dda, Treherbert. Oanu wnaf edmygol odlau I'r anwylaf Olwen fwyn; Chwery iechyd ar ei gruddiatt, Mae ei gwedd yn llawn o swyn; f Gwrthddyrch serch ac hoff obeithion Main a thad yw'r eneth Ion; f Ac ymholant mewn pryderon Pa beth fydd dyfodol hon. off Rwel'd ei gwyneb siriol, A bedp^hiad den gar h>, mae gwraodo'i chanu swynol rh<" p>««r »,lld. "'YJnl; Er mor fc„«„c Geiriau'r net ar Ar yr aelwyd caiff aaadla Yo awyrgylch iach y groeø. Olwen fach. dymunaf iddi Binioee hirfaith ar y. llawr; Taened lor ei aden drosti I'w chyfigodi ar bob awr. Melw. fyddo'i chwpancidiau, Caffed ran o oreur' byd; Goleu'r nef fo ar ei llwvbrau Yn llewyrchu'n glir o hyd. James Jones (Penlancyoh). Prifysfrol Caerdydd.

Advertising

PRIODAS MR SIMON JENKINS,

ARHOLIADAU GORSEDD Y BEIRDD.

"GENINEN GWYL DEWI."

Y PARCH JOHN ELIAS.

Cilfynydd Football Clab.

Advertising