Cuddio Rhestr Erthyglau

9 erthygl ar y dudalen hon

N.S.P.C.C. Pontypridd Branch.…

Mid-Glamorgan District Indopendsnt…

Refuge Assurance Company.

- Colofn y Cyrnry. ....

Barddoniaetl]. ---

Advertising

DEIGRTN.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

DEIGRTN. Tryloew Ddeigryn—gwlithyn trwmlwythog Tryloew Dùeigryn-gwlilhyn trwmlwythog _I Ar rudd lefara drwy'i aidd lifeiriog, Gar bruddhau'r gwyneb a'i wawr ddryghinog I 0 gyni dwyfron; brysgnead dyfrog Gordeimlad lIygad-llog-y boen fydd I Enaid dan gamwedd mewn nodyn gemog. I Hardd bcrlyn lliwgar ddaw'n grwn drwy'r llygaa 0 fynwes boenus a dwfn esboniad O'i chur bar afar—o'i chwerw brofiad; Neu gread amlwg tonog ordeimlad Ry hodd a hocn di-bruddaidd—yw Deigryn, A i ddelw enyn drwy'r byd ddylanwad. i DD WEDA7S I DDIM WRTH NEB. Wrth rodio hyd yr heol, Mi welais hogyn balcli, Yn syrthio wysg ei wegil I ganol llwyth o galch; Yn lie tosturio wrtho, Mi chwerthais am ei ben, A syrthiais yn ei ymyl A chefais fantell wen,- Ond dd'wedais i ddim wrth neb. Ar gyntai" ddydd o Ebrill, 'Roedd hyny ar ddydd Sul, Gwahoddwyd fi i weled Rhyw cnwog ddaudroed ful; Pan aethum i'r ystafell Ni welais ful na dyn— Na neb end ti fy hunan N Yn edrych ar fy llun— Ond dd'wedais i ddim wrth neb. Mi gystadleuais unwaith Ar facs Eisteddfod fawr; Disgwyliwn gael y gadair A chlod fel barddol gawr; Ond pan ddaeth y feirniadaeth Mi regais gcrdd a thant,— Myfi oedd ar y gwaelod, Y gwaoiaf un o ganl-c- Ond dd'wedais i ddim wrth neb. Mi fucrn yn pvsgcta Ar lan yr afon draw, Heb ddal yr un pysgodyn 0 un o'r gloch dan naw; Ond gan bysgotwr amll Mi brynais ddeg neu fwy Er mwyn i'r tculu feddwl Mai n a'u daliodd hwy- Cnd dd'wedais i ddim wrth neb. Mi welais Gwen fy nghariad Yn siarad gyda ilanc, A theimlwn wrth ei gweleu Fel dyn yn ymyl tranc; Edrychais arni'n garug A rhoddais iddi sen- Ond collodd Gwen ei thymer A chollais inau Gwen; Ond dd'wedais i ddim wrth neb. Wrth rodio llawer blwyddyn Ar hyd y ddaear las, Mi gefais lawer codwm, A llawer dyrnod gas; Ond er cael llawer eodwm, A llawer gwiiedlyd glwy'— Er cymaint fy ngholledion Enillais lawcr mwy. Dnvy beidio dwejrd wrth neb. R. J. Derfel. CANWCH Y BYD I'W LE. Awengq.- feirdd natur i gyd Kiicwch fywyd a lierth i bob can; I yru gortlirymder o'r bya. A rhoddi caethiwed ar dan; Nyddwch bob llinell yn gre', Ag englyn, cerdd, pryddest ac awdl, Rhowch ormes a ffug dan eich sawdl,- Odlwch y byd i'w le. Athrawon a docthion yn nghyd, Awduron a meistriaid pob dysg, Gwasgarwch wybdoaeth a serch Fel heuliau o wawl yn ein mysg; Dysgwch ar aswy a de; Anadlwcli feddyliau o dan. Gwnewcli feddwl a buchedd yn lan— Denwch y byd i'w le. Ddiwygwyr a gweithwyr pob gwlad, Ymunwch fel byddin yn nghyd, I atal y rhai sydd yn dwyn, Cynyrchlon cich Uafur i gyd; Codwch bob ardal a thre'; Cyniiyrfwcb holl wledydd y llawr, Chwyrn-daflwch bob gelyn i lawr- Mynwch y byd i'w le. Chwi, feibion a merched y gan Cysegrwch bob cyngherdd a chwrdd, I godi cyfiawnder i'r lan, A gyru pob trawsder i ffwrdd; Swynwch bob ardal a thre', A thonau soniaurs a pher, Caniadau fel miwsig y ser- Canwch y byd i'w le. R. J. Derfel.

PENILLION.

Advertising