Cuddio Rhestr Erthyglau

12 erthygl ar y dudalen hon

Barddoqiaeth. - - - ------

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Barddoqiaeth. Byddtd i'r Beirdd a'r Llenorion gyfeirio eu eynyrchion fel hyu;- T DABONWY ISAAC, Treorky. "Y Fam --Wele eto un o'r mamau cenedl- &ethol, a, dda a natm-iol. dv y "Willie John-"—Llinellau y« ll»wn or d>- nnmiadau goreu. # «'Y Dyn TwyllodrusDaxlun lied dda o gymeriad dnvg. gymeriad dnvg. "Blodeugl\n. "-Tlws iawn. «Priodaseerdd.—Henffych well, frawd, wedi hir ddieithrwcb; mae yr eiddoch jrn dderbyn- iol fel arfer. BLODEUGLWM fedd Mrs Ann Williams, anwyl briod Mr Griffith Williams, Tailor and Draper. Fonty- gwaith. Ann Williams hoff a ddyp-wyd I fewn tuhwnt i'r lien, Yn llaw yr Iesu drwy y glyn Hi aeth a'i gwisg yn well; Gwynebai fro marwolaeth A'i ffydd yn dal yn gret, A cfaerddai'r tir, yn ngoleu clir Ei addewidion Bf. Yn mhlith ffyddloniaid Seion 'Vr p.r i-w „ Oeùd ordinhadau Duvr; Hi dyfai'n "ngardd yr Ar!Tlwyd-d" Pel cangen hardd ei phryd O'r fvthol ir winwydden wir Dan ffrwythau gras o liyd. Bi hyniddygiadau harddent Ei gyrfa drwy y byd; A pheraroglau rliinwedd Ian Oedd are i gwiag o hyd; Dros lawer o flynyddoedd Y gwvl dramwvodd hi, Hewn sanctaidd hoem, ar Iwybrau r Oen Yn awyr Calfari. Hi ddaliai'n dirf ac iraidd Yn Hydref niwliog oes, Ac heriai "noil ystormvdd byil A'i breichian am y Groes; Bu farw yn yr Arglwydd Er trvmed oedd ei chur. Hi aeth" dyn i fywvd gwyn 0 anfarwoldeb pur. Glan Teifi. PRIODASGERDD. Mr Arthur Davies, Tyloratowm, a Miss Lily Golding, Ystrad Rhondda. Wel, rhyfedd y dylanwad sydd 0 hvd 2an ferched dynioa, I'w rtiwvdau denu wnanfc yn haid Deihvriaid a hen gryddion; Dartih Arthur Davies. druan, do, I'r ddalfa bron heb wybod, Bu bron llewygu wrth roi clo Ar ddywediadau'r tafod. Pan ddaliwvd ef y dydd o'r blaen Fe adaliwyd cyra hen Iwynog, v Fel "carwr" clywais ddweyd eyn livil Fod Arthnr yn lied enwog; Ac os y medra garu,—wel, Yn debyg fel gwna siarad, Nid oes ei well mi roddaf her 0 fewn terfynau'r cread. Wrth rodio rhwng y blodau cain Sydd rhwng y drain yn tyfu, Aeth ffrwd ei serch yn afon gref Pan welodd ef ei Lili; Ac er ei fod yn fachgen cryf, Yn teimlo'n hyf a llawen, 0 flaen ei Lili aeth yn fud, Fe'i plygwyd megys brwynec. A gawn ni weled "Lili faoh" Neu rosyn iach yn tyfu? Ac Arthur fel lien v rosyn mawr Ar (lariad gvmwr yn ^wenu ? Bydd llais y babi yn y cryd Yn werth y byd yn gyfan, Tra Arthur gyda'i Lili lwys Ar bwys y cryd yn hwiaai. Eich bywyd fyddo'n liedd i gyd AT hyd eich gyrfa newvdd, Yn carn'r naill y llall heb loes j Ar hyd eich hoes yn ddedwydd; Gobeithio cewch chwi fyw yn hir A gwel'd yn wir orwyrion, A chymorth Duw i garu'n glos Nos eyrhaedd dros yr afon. Tylorstown. J. H. (Teifionydd.). WILLIE JOHN, Set cyntafanedig Mr a Mrs Tom Davies, ysgrif- enydd Oymrodorion y Rhondda. Blodeuyn siriol llawn o swyn, Persawru'n awyr teulu mwyn, Dadguddio serch par ieuanc, lion, YO golofn fyw wna Willie John. Dy w-neb baoh, deniadol yw, I Lie chwardd dihalog geinion gwiw. Mae'tli freicbian'n mhlcth am wddf dy fam, Br eaklw,i serch pi dyner fflam. Pob peth o'th amgvlch wen'n lion, > Ni nythodd goliil yn dy froji, Tydi yn unig, Willie fad, 1 Gynyrcha fwyniant ty dy dad. Cynyddol rinwedd, dysg, a moes, Addurno'tk Iwybrau ddyddiau d'oes; Na, ddeified ing dy Iwydd a'th hedd, Na chwympo'th obaith byth o'i aedd. Dring risiau defnyddioldeb mad Drwy wasanaethu Daw a'th wlad; Ni all fy nghalon chwenych mwy, Na meddu gobaith gwlad ddiglwy'. Pentre. Gwernogydd. Y DARAN. O'i hogof gudd yn mron y cwmwl pell Y neidia i'r wybr ddu drwy farau'i chell, A thros fjTiyddau'r lloer y Ilazmln wyllt, A'i rhuad croch ffenestri'r nef a hyllt; Y ser a giliant am eu heinioes flFwrdd, Dan geulan nef y lleohant rhag ei thwrdd, A'r cymyl fel amddifaid wyla'n brudd A'u dagrau ddaw'n ga.wodydd dros ei grudd, Y ddaear gryn pan deithia'r daran gref. Ar kyd ei Uwybrau ar lanercliau'r nef Ywydwaf finau M an^mwyth don, Ac arswyd leinw holl ddyfnderau mron; Yn nrherdd y daran dywaf, elywag Dduw, Y. anu Lra Ei dragwyddoldeb gwiw, Pan fyddo twrf Cy-flaii-nder uwch fy mhen Yn rhuo arnaf ger yr Oi'sedd w-en, A In-OUt Ei lid vn gwibio ar botJ Haw Drwy'r tragwyddoldeb yn y farn a ddaw, -0 swn y daran hon rho la i'm fyw 0 fewn y Ddinas Sanctaidd, O! fy Nuw. Y DYN TWYLLODRUS. CaJon erch, dan wen serchus,-a delw'r D- fedd dyn twyllodrus; Hyf ei raib, gan fyw ar us, Celwyddwr cywilyddus. Ffynon Taf. Elianydd. CHWILEN COLORADO. Hyll greadur llygredig,—erch olwg Yw'r chwilen pellenig; Gwae y tro lie bynag trig, Hynt dafla haint dieflig. Elianydd. YR AMAETHWR. Yn y gwanwyn a- yn gynar I droi daear dir a'i dyrau; Hadau'n esgud, wtxly'ii A-asgax Dros y braenar draws y bryniau. Baidd i ganoedd yn ddigonol Ac amserol gymwys oriQu, Draw a hulir yn dra hwyliol Hadau rhywiog hyd y rhiwian. I'w orchuddio y cyrch hardda' Dda yn fara i ddyn fwrir, I'r dirgelion; ar dir Gwalia Cnwd i wala cnawd a welir. -CaA-n y gwenith cyn egino Yn hir huno i wir hanu- Yna'r gronyn yn wir gryno Heb ei fanio hwb i fynu. Dilyn y wedd, dal yn wych-i yru M. oriau yn fynych; Ychwaneg, pwy a chwenych Yn ami iawn yn ymylllych. Undonol waith didyniad- Yw i'r gweis—pwy a'i gwad Estun yr mi yn wasted—ei far Hyd forau adfcriad. Effeithiau ci oriau hirion-orweddant Ar ei raddiau llwydion; Ni wel fnawd yn wad ei fron, Wag olwg my ddigalon. R, 3* Derfel. YR IAITR GYMRAEG. 1 Iaith felusber, a thyner iaith enwog; Iaith hynod ydyw, iaith hen, odidog; Iaith riawl, hydwyth, iaith wir oludog; Iaith gref a rhwydd, iaith groyw, fawreddog; A thrwyadl gu iaith rywiog—ei geiriau, Iaith o ewynau, teithi awenog. Gwynn ap Iwan. Y DYFODOL (Buddugol). Cudd gyfnod yw'r Dyfodol,-na wel dyn Trwv ei niwl du bythol; Hae'n ceisio prophwydo'n ffol, Ond ni fedra dawn feidrol. Eifion Wyn.

..A -_-------Pontypridd Liberal…

THE PURSUIT OF THE KHALIFA.

JENNY AND I.

.-.---------.-------THE LOVE-LORN…

Advertising

---,-_------------_-----Pontypridd…

Making te Blind to See.

Advertising

------Unsolicited Testimony.

Ystrad Science Classes.

BREVITIES.