Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

LLYTHYR SION RHYS.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

LLYTHYR SION RHYS. MISTIR GOLYGYDD, DlER SYR,—Wrth gwrs "rych chi nabod i'n iawn, waeth rych chi wedi gweld yng enw i ar hyd y papyre newyddion yn mhobman. Wrth gwrs, dw i ddim yn sgryfenu i bapyre dime Llynden, nid am na fedra i sgryfenu Seisneg cystal a Chwmrag, ond dw i ddim am ddisgreso yn nghynan. Falle, sech hyny, nag ych chi ddim yn gwbod pobpeth am dana i—falle na wyddech chi ddim ma fi miwn gwirionedd enillodd y lecsiwn ddwetha yn Shir Aber- teifi i Von Dafis. Ma gen i ddylanwad mowr yn Shir Abarteifi-fe nghnawd i'n flaenor gyda'r Methodists yma y mis dwetha .-a mi ddylwn fod wedi nghneid yn flaenor ers deg mlynedd, ond, wyddoch chi beth, ma yma ryw Sparbils yn gwenwyno ac yn cintach am ma fi gath top y pol nawr. Ond, dyna, am bolitics, yr on i am sgryfenu. Ma'n gas gen i am y Librals nawr. Rw' i wedi bod yn Libral ariod, ond ma nhw wedi codi cwilydd ar yn wmed i wrth ddiodde'r Lords yna i neid fel mynon nhw a'u bils nhw. Nawr, ma yma Lord yn byw am y clawdd a'u ffarm i, ac, wrth gwrs, rodd e'n meddwl galle fe neid fel myne fe a fine, a dyna le rodd e yn sarnu'r tatw a'r llafur, a'r gwair wrth fyned ar ol cadnoed a sgwarn- ogod a gem. Mi ges i sgwrs a'r boi un nos Sadwrn, a wyddoch chi beth, ddangosodd e byth o'i ben gwag na'i drwyn coch tu fi wn i lidyard ca i fi byth ar ol hyny. Dyna'r polisi i'r Hows o Comons hefid. Fel gwiddoch chi, mi fuodd Mali a fine Ian yn Llynden Nadolig llynedd, ag mi ath ffrynd bach i ni a ni'n rownd i'r Hows. Ma'r bachgen bach hyny yn sgryfenu i'r papyre newydd yna hefyd, ond ma fe wedi mynd i sgryfenu ar Farddonieth nawr, a diw helpo fe Ond dyna o'n i am weid, lie i gysgi weles i yno, ag ma arna i ofan ma cysgi ma'r set ar ol cal yn lots ni. Dyw Von Dafis ddim wedi gweyd be yna os blwyddyn. Gwedwch wrtho fe mor wired a'r pader caiff i fynd o flân y Seiet pan ddaw e lawr ffor yma tro nesa. Do'n i ddim yn rhy ffond o'r Ediwcashon Bil yna. Beth i'w rhyw darned o Gownsil i ni yn Nghymru—ma'n rhaid i ni galParlament cyfan, ond dyna, dw i ddim am sgryfenu gormod y tro yma. Mi sgryfena i yn amal ag yn regiwlar i chwi, ond i chi beidio newid yn spelian i. Ma hi'n or iawn yma nawr. Mi fues jest a rhewi yn y gweli pwy nos- wetb. Gobeitho bod hi'n well yn Llynden. Pan do i fyny mi alwa i heibo i chi. Gwd bi. Cofiwch fi at y Beirdd a'r printers, ac at ych teili i gid. Bi gwd, wil i'w?—Iwers forever, SIION RRIS.

Blwyddyn Newydd Dda. --C--

Advertising

Bwrdd y Gol.