Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

Penmaenmawr Urban DistrictI…

FOOTBALL.

ABERGELE C.S. v. EPWORTH COLLEGE

Advertising

Talycafn Fat Stock Show.

..--... Llanrwst Board of…

Hockey Tit-Bits.

Folk Songs of Wales.

DEATH OF 4ctbl) gtlorenfia…

TillMEMBEB Sir James Bar and…

Llys Manddyledion Ffestiniog.

Achos Pwysig i Amaethwyr.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Achos Pwysig i Amaethwyr. Yn Llys Manddyledion Lerpwl, ddydd Mawrth diweddaf, o flaen y Barnwr Shand, erlynai Mr Fred Golding, corn merchant, Liverpool, Mr. John P. Thomas, Pandy Mills, Penmachno, am swm a honid oedd yn ddyledus arno am feeding stuff" a werthwyd iddo gan Gynrychiolydd y Gofynwr yn Llanrwst. Ymddangosai Mr Clothier, Lerpwl, dros y gofynydd a Mr W. Twigge Ellis, Llanrwst, dros y diffynydd. Ym- ddengys fod Mr Thomas wedi talu yr arian i gynt-yciiiolydd y gofynydd, yr hwn a'i camddef- nyddiodd hwy, ac a sydd yn awr yng ngharchar. Dadleuai Mr Clothier dros fod y geiriau ar yr "invoice" yn dweyd fod yr arian i'w talu yn Lerpwl i Mr Golding, ac nad oedd gan Thomas hawl i dalu i'r trafaeliwr, a gofynai fod i Thomas dalu eto. Dadleuai Mr Twigge Ellis maecytundeb rhwng Thomas a'r trafaeliwr oedd fod yr arian i'w talu, a'r nwyddau i'w hanfon i Lanrwst, ac felly fod y cytundeb wedi ei chario allan. Wrth roddi y ddedfryd, dywedodd y Barnwr ei fod yn credu tystiolaeth Thomas ddarfod iddo gytuno gyda'r trafaeliwr i dderbyn y nwyddau yn Bettws-y-Coed ac i dalu am danynt yn marchnad Llanrwst, a'i fod wedi talu felly yn ol y cytundeb i'r trafaeliwr, a'i fod felly yn rhoddi y ddedfryd o blaid Thomas, ac i Golding dalu y costau oil.

BETTWS-Y-COED.

EGLWYSBACH.

LLANGERNYW.

TREFRIW.

TALYBONT.