Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

Cleber o'r Clwb.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Cleber o'r Clwb. Nos FERCHER. Materion Eisteddfodol yn unig fu dan ystyriaeth heno, a'r rheswm am hynny oedd i'r Archdderwydd daro i fewn i gael mygyn cyn myned i noswylio. Yr oedd yn llawen gennym weled Dyfed, a deall ei fod yn edrych ymlaen am gryn hwyl ymysg beirdd Llundain, pan ddaw yma i gynnal Gorsedd ddechreu'r mis nesaf. "A fydd rhyddid i annerch yr Orsedd mewn Lladin ?" ymholai Mr. Llewelyn Williams. "Fel y gwyddoch, tu fewn i'r cylch cyfreithiol mae cylch yr Orsedd i fod, ac mae cyfreithiau ein gwlad yn llawn Lladin drwyddynt. Fe ganiateir Saesneg yng Nghymru bob amser, a phaham na chaniateir i T. E. Morris, neu Arthur Price, wneud araith yn Lladin pan y cynhelir hi ar dir cysegredig y Gyfraith ? Chwythu ei gwmwl mwg yn unig wnaeth Dyfed, ac yna ychwanegodd, yn chwareus, Byddai cael araith Ladin mor anneallus i'r dorf ag yw llith Gymreig yn Ilawysgrif y Cofiadur ei hun Beth am yr urddau anrhydeddus ? ebai Norick, a oes siawns cael un i Ap Shon a minnau heb dalu am danynt ? "Amhosibl," ebe Vincent, yn sarug, 'does yr un o honoch yn aelod o Gymdeithas yr Eisteddfod, a sut gebyst yr ydach chi yn meddwl y gellir dwyn y gwaith ymlaen heb bres ? Eitha gwir," ebe Eifionydd, gyda wine, "ac ni roddir anrhydedd yr Orsedd i neb os na fydd yn barod hefyd i danysgrifio swm sylweddol i gyllid yr Orsedd, ac ar olgwneud hyn, nis gall bleidleisio ar faterion arbennig yr Urdd." A ydi'r arholiadau yn galed iawn ?" holai Tom Davies. Ydynt, yn eithriadol o galed," ebai Cad fan. A oes modd i mi ddysgu'r rheolau barddonol mewn wythnos ? gofynodd Dr. Dan. Mae hynny yn dibynnu ar eich medr," ebe Dyfed, "a allwch chi gyfansoddi englyn ? 0, galla," meddai'r Doctor, yn siriol, a dyna lie y bu yn ceisio cael testyn i'w awen barod ond metbodd yn lari a gweled neb yn y cwmni yn werth y draffertho wneud eoglyn iddo. Tra fu'r Doctor yn cosi ei goryn am air cyrch i'w linell gyntaf, wele Pennant yn awgrymu'r priodoldeb a gael gorymdaith hardd ar hyd yr Embankment. Dewch," meddai, "i ni gael bod yn Gymry am unwaith yn ein hanes. Defnyddir y Clwb hwn i fod yn lie cyfleus i ni wisgo'r gwisgoedd Gorseddol; ac ar ol cael band i chwaieu o'r tu allan i'r Clwb, fe ddaw y miloedd edrychwyr ar unwaith i gydfwynhau y wledd gyda ni. O'r cae yn y Demi gellir ffurfio gorymdaith arall, heibio i swyddfa'r Eisteddfod, a thy Vincent yn Chancery Lane, i fyny i'r Holborn lie bydd y ciniaw yn cymeryd lie. Os gwneir hyn, fe fydd llwyddiant yr Wyl yn 1909 yn sicr." Ond nid oedd neb yn eilio'r cynygiad hwn. Gormod o awydd i gadw'r cyfan yn ddistaw oedd ar aelodau Pwyllgor yr Eisteddfod. Credent fod y byd tuallan mor bybyr tros yr Wyl ag ydynt hwy eu hunain, ond tystiodd Pennant mai eu siomi gawsent, os na ddef- nyddient rhyw gynllun hysbysebol o'r fath a awgrymai efe. Ap SHON.

COR MERLIN MORGAN.

Am Gymry Llundain.

IOLO AR 14 RHUDDWAWR."