Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

16 erthygl ar y dudalen hon

--' RHOS

PONKEY.

Marwolaeth y Parch Joseph…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Marwolaeth y Parch Joseph Evans, Dinbych. Dydd Sul diweddaf bu farw y gwr parchedig" uchod yn ei gartref, yn Din- bych, yn ei 77 mlwydd o'i oedran. Yr I oedd yr ymadawedig yn un o weinidofjion enwocaf g M.C, yn Nghymru. Ordein- •' iwyd ef yn 1862, a bu yn bugeilio eglwysi yn Merthyr, Tredegar, Caernarfon, Aber- tawe, a Dinbych. Hyd o fewn wyth j mtynedd yn ol yr oedd yn dilyn gwaith y weinidogaeth, ond yr adeg hyn ymddi- swyddodd o ofal Eglwys Dinbych. Mr Evans oedd yr awdurdod cydnabyddedig | ar safle ystadegol y M.C. yn Nghymru, a llanwodd y swydd o ysgrifenydd ystadeg- ol i'r Gymdeithasfa. Etholwyd ef hefyd yn Gadeirydd i Gymdeithasfa y Presbyter- iaid Seisnig. Yr oedd yn adnabyddus i gylch eang, a gwasanaethodd ei gyfundeb i yn ffyddlon, yn enwedlgyn nglyn a bus- ¡ nes y cyfryw. Claddwyd ei weddillion yn Nghladdfa Dinbych, dydd Mercher, yn nghanol yr arwyddion mwyaf o ofid a pharch. Yr oedd cynulliad lluosog wedi casglu, ac yn eu plith Maer a Chorphor- aeth Dinbych, swyddogion Gwallgofdy 3iroedd Gogledd Cy, gweinidogion a phersoniaid o bob enwad. Arweiniwyd y I gwasanaeth wrth y ty gan y Parch D C Jenkins, Parch T Griffiths, Dinbych, a'r Parch D M Rowlands, Amwythig. Cyn- haliwyd gwasanaeth yn y capel pryd y cymerwyd rhan ynddo gan y Parchn D E Jenkins, R Griffiths, R J Charles, Din- bych, E W Evans, Rhyl, T Jones, Aber- ystwyth, a Price Jones, Trefnant, y rhat a siaradent yn y modd uwchaf am dano. Wrth y bedd gwitsanaetbwyd gan y Parch T Redfern, Rheithior Dinbych, a'r Parch fivan Jones. ,;¿i:o,'

Wesleyaid Gogledd Cymru.,

Ysmocio ar y Grogbren.

Advertising

-------"---,...,--.. JOHNSTOWN.

k Cwrdd Pregethu Eglwys Penuel,…

RUABON.

Cyflogan y Glowyr.

Mesur yr Wyth Awr a'r Cyflogau.

Glowr Esgeulus.

Tasg i Her-Unawdwyr.

Advertising

CYMRAEG YN YR YSG0L10N.

NODION.