Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

I —MH1TI II ■■■Ill—B—IIMIIIIH…

VVviVVVWiWIWWWWMVlMM^W^1«W«Wl\\WVV\…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

VVviVVVWiWIWWWWMVlMM^W^1«W«Wl\\WVV\ CYlfGllOBPLWYF RHOS. Cynhaliwyd cy farfod misol yr uchod yn y Public Hall, nos lau, y Cynghorwyr canlynol yn bresenol ;— WARD: Y PONKEY. Mri W R Jonei; (Cadeirydd), Isaac Smith Watkin Jones, Sam Pritchard, Joseph Griffiths, Ken Wynne. WARD Y RHos. Mri S Roberts, D L Price, Wm Garner. WARD Y PANT. Mri Richard Jones (Is-Qadeirydd), Ted Jones, C Morgan, Joseph Charles. Mr J Trevor J ones, Clerc. CYNRY-CHIOLAETH YCHWANEGOL. I Darllenodd y Clere y penderfyniad can- lynol a basiwyd gan Awdurdodau Addysg y Fod cynrychioiiad Plwyf Rhosllan- erchrugog ar gorph Sheoiwyr Ysgolion rbanbarth Ruabon yn cael ei ychwao- ega o ddau i dri." Y tri cynrychiolydd a ddewiswyd gan y Cjnghor Plwyf oeddynt Mri C Morgan, S Roberts a Ken Wynne. AUSTRALIA LANE. Mewn cyfarfod blaenorol o'r Cynghor Plwyf penderfydwyd i ofyn i berchenog- ion Bragdy yr Island Oreen i gyfranu Aywbeth at y. goot oloda. Australia Lane. Ystyrua y Cynghor, gan y gwnai y ilwybr at yr Australian Arms, a ddelid gan Gwmni Brag yr Island Green, wedi ei helaetha ychwaiM^a at y drafnidiaeth, na by ddai Mftd teg i i ma taag aty gost :(. 1 Mae'r Cwmni, fodd bynag wedi gwrth- od awgrymiad llednais y Cyngborvvyr cyfrwys-gail. Atebwyd hwy gan y Cwm- ni: Nid ydym yn gwrthwynebu helaethu y llwybr, ond nid ydvm yn gweld eitt ffordd yn glir i gydymffurfio a'ch ctis TREULIAU CYFREITHIWR. Ysgrifenodd Oierc Cynghor Phvrf Miri era yn hysbysu fod Mr John Giiffiehs, Cyfreithiwr, Caer, wedi anfon arcbeb am y swm 0 kr20 am y gwaitb o b .rotoi y r achos er cael barn Syr Brynmor Jones, K C., mewn cysylltiad a chwestiwn yr hawl i'r mynydd. Ymddiriedwyd i Mr Ted Jones i gasglu y gyfran sydd yn ddyledus ar Gvrrtehor y Rhos, sef £1 15s. HEOLYDD Y RHOS. Cofus i'r Cyngbor Plwyf beth .TI38t Yll ol ysgrifenu at Gynghor Dosbarth Gwrec- flam yn gofyn iddynt weithredu gvda Bwrdd y Llywodraeth Lleol er cael beu- tbyciad o arian i adgyweirio healydd y Rhos. Mewn atebiad i ymholiad gati Gynghor Plwyf y Rhos ai ni fedrid hawiio y gost fel treuliau arhenig a'u dosranu dros yr holl ranbarth, yn lie fel treth neillduol yn ofynol oddiar blwyf y Rhos yn unig, anfonodd Bwrdd y Ltywodraeth Lleol er budd y Cynghor Plwyf gopt o lythyr dderbyniwyd gan y Bwrdd oddi- wrth y Cynghor Dosbarth ar y mater. Darllenai yr obobiaeth yn gyflawn fel y caDlyn WREXHAM RURAL DISTRICT COUNCIL Union Offices, 9 Temple Row, Wrexham, 20th May, 1909. Sir,—Adverting to your letter of the 2nd February last, as to the application of the Wrcxham Rural District Council for sanction to borrow money to defray the cost of putting into order certain roads in the Parish of Rhos- Ilanerchrugog, and for an Order declaring the expenses to be chargeable as Special Expenses to the Parish, I am directed by the District Council to refer to Section 148 of the Publio Health Act, 1875, and section 25 of the Local Government Act, 1894, quoted in your letter, nnder which the powers of a District Council appear to read as follows, viz :— Any District Council may by agreement with any person liable to repair any street or road, or any part thereof, within their District, take on themselves the mainten- ance, repair, cleansing, or watering of such street or road or any part thereof, on such terms as the District Council and such per- son may agree on. With reference to the roads under consider- ation, the Council feel that it will be imposible in the absence of conpulsory powers, to enforce by agreement, terms with the Owners for the repayment of money expended in putting the roads in proper order. There are a great many Owners, most of whom are not in a position to contribute to the r pair of the roads. The District Council have been in commun- ication wjth the Rhosllanerchrugog Parish Council on the matter, and in a letter dated the 3rd instant, the Clerk to the Parish Coun- oil states that they are of opinion that the expenses of putting into proper order certain roads in the Parish of Rhosllanerchrugog "should be General Expenses chargeable on the whole district." The District Council strongly object to the expenses being charged as General Expenses, inasmuch as the roads in question are private roads which have never been properly con- structed by the Owners of the adjoining land. The condition of these roads, especially during wet weather, is certainly deplorable, and the District Council consider it imperative that the necessary repairs should be carried out as soon as possible, provided that the expense of same is charged to the Parish as Special Expenses. I am, Sir, your obedient Servant, J OSWELL BURY, Clerk to the Council. The Secretary, Local Government Board, Whitehall. Wedi clywed darlleniad y llythyr hwn cynygiodd Mr C Morgan fod y Clerc yn ysgrifenu eto at Fwrdd y Llywodraeth Lleol yn rhoddi iddynt hysbysiad clir o'r achos. Eiliodd Mr Richard Jones, a chariwyd hyny yn unfrydol. Y GOSTYNGIAD YN MHRIS Y Nwy. Wrth drafod y gostyngiad diweddar yn mhris y owy gan Gwmni Nwy y Rhos, dywedodd Mr Richard Jones ei fod wedi clywed cwynion nad oedd gostyngiad wedi ei wneyd yn achos y slot machines, Hys- byswyd ef na wnaed dim cyfnewidiad yn y meters hyn, ac nad oeddynt yn gweled lie y deuai y gostyngiad i mewn. Teim- lai fod eglurhad ar hyn yn angen- rheidiol. Dywedodd y Cadeirydd mai yr eglur- had roddwyd gan Mr Stubbs oedd fod y rhai sydd yn defnyddio slot meter8 yn cael y nwy yn rhatach na'r rhai a ddefnydd- iant y meters cyffredin. Fel hyn, yr oedd y dyn a losgai 7,000 troedfedd o nwy trwy y slot meters yn 01 yr hen raddfa o 5/- yn talu 35/ a'r hwn a losgai 7,000 o droedfeddi trwy y meters eyffredin yu ol y raddfa ostyngol o 4/7, gyda 5/- y flwy- ddyn o dreth meter yn talu 37/- Felly yr oedd y slot meters 2/- yn rhatach. Pan losgai y slot meters ychwaneg na 7,000 o droedfeddi y flwyddyn yna newidid hwy. Meddyliai Mr Samuel Roberts gan fod gostyngiad wedi ei wneyd i losgwyr prei- fat, dyient pan yn trefnu am oleuo yr heolydd y tymhor nesaf edrych ai ni allent sicrhau gostyngiad ar bris goleuo y tymhor diweddaf. Cytunai yr aelodau eraill a hyn, TROL DDWFB. dywedodd y Clerc ei fod wedi myoed i mewn i gwestiwn y gost am ddyfrhau yr heolydd. Fodd bynag, pellderfynodd y Cynghor i ystyried y mater yn gyfrin- achol. YSTADEGAETH. Cyfiwynodd y Clerc yr ystadgeth gan- h.nlll o'r arian a dalwvd yn y Rhos trwy dreth haner bJynyddol yn ystod y deg mlynedd diweddaf tuag at wahanol achos- ion cyhoeddus:— Half-year Union School Gen. Spec. ending. Calls. Board. Exps. Exps £ ie £ £ Sept., 1898 380 323 300 138 Match, 1899 520 213 300 450 Sapt., 1899 457$36 336 450 March, 1900 447 350 560 450 Sept., 1900 488 350 1350 350 March, 1901 418 292 240 400 Sept., 1901 476 450 280 400 March, 1902 510 431 270 500 Sept., 1902 529 1060 355 250 March, 1903 586 360 354 250 Sept., 1903 549 619 340 300 March, 1904 750 186 333 800 Sept., 1904 740 349 320 675 March, 1905 1035 314 675 Sept., 1905 990 368 600 March, 1906 849 362 300 Sept., 1906 1151 400 398 March, 1907 1298 396 Sept., 1907 1532 474 March, 1908 1554 472 Sept., 1908 1609 406 389 March, 1909 1602 403 389 Sept., 1909 1615 356 600 Absorbed in Union calls from 1905.

RHOS.

JOHNSTOWN.

lawn am golli Coes.

CYMANFA DDIRWESTOL Y PLANT.

Advertising