Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

.Sefyllfa Glowyr yn Ngogledd…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Sefyllfa Glowyr yn Ngogledd Cymru. ,Tybid oddeutu wythnos yn ür fod y sef- <y.ttfa yn y Gweithfeydd Glo yn Ngogledd ICymru mewn cyflwr lied ddiogel, ac na vlyddai dim ond penderfyniad y Gyngrair alenedlaethol i gefnogi Gweithwyr Ysgot- Jand, yn debyg i beryglu yr amgylchiadau. fErbyn yr wythnos hon fodd bynag mae • ;$>ethau wedi newid, ac yn ol pob tebyg aydd rhybudd o J4 diwrnod yn cael ei .xoddi i'r meistriaid gan y gweithwyr, ^■dydd Sadwrn nesaf. Cynhaliwyd cyfarfod o Bwyllgor Gweith-; .loi Undeb Glowyr Gogledd Cymru yn Ngwrecsam, dydd Sadwrn diweddaf, pryd penderfynwyd cyflwyno y telerau can- tfyftol i ystyriaeth y meistradoedd mewn cyfarfod unedig :— I-F od y Ileoedd sydd wedi arferyd gweithio chwe' diwrnod yr wythnos yn jflaenorol i'r Ddeddf i barhau felly. Yn rfttheUach fod y lleoedd na weithient ond $un diwrnod a'r ddeg y bythefnos i barhau ,-If un modd o dan y Ddeddf. z-Lle y gweithir stemiau byrion ar >S»adwrn, fod y cyfryw i barhau. 3-Fod gwaith ar nos Sul, os oes, i rfiJdechreu am t 2 o'r gloch. 4-Fod -amser bwyd o 20 munyd i gael si gani^tauj ac yn ystod yr amser bwytta, 4ad y peirianau gwindio a thynu gael eu hiatal. 5-Fod gweithwyr ar y bone, y rhai sSySd yn trin y glo, i adael gwaith pan ifydd gwindio glo wedi darfod 6.—Fod amser cyfaddas vn cael ei gan- ilataii i drafaelio i mewn ac allan o'r gwaith, er galluogi y glowyr i gyrhaedd y Hygad yn mhen yr wyth awr, neu y jrhwech awr, fel bydd yr achos. CYFARFOD UNEDIG Cynhaliwyd cytarfod unedig o'r meis- -dradoedd a chynrychiolwyr y gweithwyr fn ddiweddarach, i drafod yr uchod, ac yn ',dl adroddiad Ysgrifenydd Cyffredinol y 4Jlowyr, terfynodd fel y canlyn:- Wedi ymdrafodaeth faith ar rhif I, cyt- sSloodd y meistriaid. Ar rhif 2 dywedodd Cadeirydd y Meis- tradoedd, Mr Jas Darlington, fod yn rhaid Mdy,ot gael yr wyth awr yn llawn ar Sad- wrn yn ol darpariadau y Ddeddf. Ar rhif 3 cynygiodd cadeirydd y Meis- tradoedd hollti y gwahaniaeth, a derbyn riSteii? 0 saith awr ar nos Suliau. Golygai hyo fod y dynion yn cael myned i lawr awr yn ddiweddarach ar nos Sul nag ar Tjflosweithiau eraill yr wythnos. Awgrym- .,Qdd cynrychiolwyr y gweithwyr fod yr ,holl ddynion i fod i lawr am I I o'r gloch y nos, ac i fyny am 6 y boreu, ond ni fed- r&i y meistradoedd gytuno a hyn. Ar rhif 4 cynygiodd y Cadeirydd 20 fRuoyd o amser bwyd, ond nid oedd hyn i atat y gwindio na'r peirianau eraill. Cyn- ygiodd cynrychiolwyr y gweithwyr 15 ,-niunyd-y peirianau a'r gwindio i gael eu cfiatat yn ystod yr amser. Gwrthododd y meistriaid hyn yn bendant, a therfynwyd f gyagrair heb setlto cwestiwn yr amser vWyt*. Ar rhif 5 yr oedd y meistradoedd eisiau f* un oriau llafur gan y gweithwyr ar y < fcooc, ag a gawsent cyri i'r Ddeddf ddod i "m. Ar rhif 6 cytunodd y meistradoedd i'r viltanagers a'r gweithwyr drefnu amser fiyfaddas i drafaelio. CVNGHOR Y GWEITHWYR. Cyohaliwyd cyfarfod o'r uchod yn .gwrecsam, dydd Llun, Mr Thomas Hughes yn llywyddu. Penderfynwyd i Wahodd Arolygydd y Glofeydd i gyfarfod flefodau o'r Cynghor, yr adeg a'r Ue mwy- Af cyfieus iddo et, i ystyried yr amser a fftmateir i ostwng y dynion i'r lofa, a'u drachefn. Pod y cyfarfod yn argymell aelodau yr Undeb o'r priodoldeb o bleidleisio yn ffafr rhpddi yr gofed o Reolau Undeb Glowyr Prydain Fawr mewn grym, i gefn- Glowyr Ysgotland, os gwesgir arnynt -|*it*ad mewn cyflogau. Canlyniad y »teideb i fod yn llaw yr Ysgrifeyndd Cyff- j«Uool if neu cyt* dydd Llun nesaf.&cyn f*Wr..llr Ashton heb tod yn hwy oa'r 37210. ( Fod yr Ysgrifenydd Cyffredinol yn cael ei gyfarwyddo i roddi rhybudd yn terfynu ymrwymiadau ar ran holl aelodau yr Un- deb fel gwrthdystiad yn erbyn gweithio heb amser neillduedig i fwytta, ac hefyd yn ffafr stemiau byrion ar Sadwtn a nos Sul, ac fod gweithwyr ar y bo ic, y rhai sydd yn trin y glo, i gael caniatad i adael gwaith, pan fydd gwindio glo drosodd. Fod enwau yr aelodau, ac hefyd os yn bossibl, rhif eu lampau, i fod yn nwylaw yr Y sgrifenydd Cyffredinol ar neu cyn boreu Gwener nesaf. GWEITHWYR YR HAFOD. Cynhaliwyd cyfarfod 0 weithwyr yr Hafod yn y Public Hall, nos Fercher diweddaf, 0 dan lywyddiaeth Mr Enoch Smith, yn cael ei gefnogi gan Bwyllgor y Gwaith a'r Ysgrifenydd Lleol, Mr Richard Jones. Fel y gwyddis yr oedd glota yr Hafod hyd yn hyn wedi penderfynu cwest- iwn amser bwyd yn foddhaol, gan bender- fynu aros fe! yr oeddynt yn flaenorol, a chyd-ddealldwriaeth rhyngddynt a'r meis- tradoedd. Daeth nifer gweddol ynghyd, er nad oedd mor gynrychioladol ag y gellid disgwyl. Y mater dan sylw oedd penderfyniad y Cynghor yn Ngwrecsam dydd Llun. Yn fuan dangoswyd fod dwy- I blaid lied gref ar y cwestiwn, amryw yn siarad o blaid cydymffurfio a gweddill y Glofeydd yn yr Undeb, ac eraill yn methu gweled y cysondeb o ddod allan yn awr ar gwestiwn bwydo pan yn gweithio dim ond wyth awr, ac wedi caniatau yr hen drefn am flynyddau pan yn gweithio naw awr. Pan roddwyd y mater i'r cyfarfod, cafwyd fod mwyafrtf o'r cyfarfod yn ffafr derbyn argymellion y Cynghor. Felly I bydd rhybudd yn cael ei anfon y Sadwrn nesaf iholl weithfeydd glo Gogledd Cym- ru i derfynu ymrwymiadau.

GOHEBIAETH.I

RHOS.

UNDEB ANNIBYNWYB. CYMRU.

Advertising

RUABON POLICE COURT.