Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

8 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

TO LET BODAWELON, Hill Street, Rhos two entertaining rooms, kitchen, wash-house, and pantry, three bedrooms, Mxroom, bathroom and W.C-Apply- Liverpool House, Johnstown. WANTED A HOUSE AND SHOP near the Cross, Rhos.—Apply X, Herald Office. MOLES. Gerrard Brothers, Furriers, Edinburgh, pay highest price for full furred Winter Skins. Send for par- ticulars. ESTABLISHED 1898. ASSISTANT INSPECTORS OF OF MINES. Mine Managers' Exams., Scholarships, and Associateship Ï8 MINING, &c,, Candidates prepared. Private Lessons hy Post. Geology, Min- ing) Engineering, Electricity and Survey- ing, Certificates awarded. Write for Syllabus. — CAMBRIAN MINING SCHOOL, Clanffrwd, Porth, Glam. LONDON IMPERIAL HOTEL, RUS- sell Square. Orchestra daily in Winter Gardens. Bedford Hotel, South- ampton Row. Central for business or pleasure; near chief railway stations, theatres and shops. Premier Hotel. Southampton Row. Quiet, comfortable liotel. Room, breakfast and bath from 3J6. Pension, 6/ Meetings & Entertainments DWY AWR DDIDDAN Public Hall, Rhos Rhoddir Perfformiad o'r BDRAMA GYSSYGREDIG *Moses, o'r Cawell i'r Mor Coch' CAN • aDOS BARTA CYMRAEG SILOH, M.C., JohnstOWn* I LITN, TACHWDDD 22, '09 V,pwn Gwisgoedd Dwyreiniol Drudfawr, Darluniau, a Tableaux." Drysau yn agored 7, ddbchreuir am 7-30. Tocynau, 1/6; ifs; a 6cb. IE U AN (-*rW.YNE D D. TRADDODIR D A RUTH Ar y testyn uchod, yn MYNYDD SEION, PONKEY. Bos Lun, Tachwedd 29ain, 1909, Gan y Parch. PETER PRICE, B.A. Dowlais. Cymerir y gadair am 7 gan X :ones, iTsw., (Cyn-Fasr G-wrecsam Tocynau, Blaensedd, is Olsedd, 6ch. "JOHN JONES." Traddodir + DARLITH YN NGHAPEL PENUEL, RHOS, J' NOS FERCHER, RHAG. 15, 1909 GAN MR W. 0. JONES, ABER Si budd Mary Ann Jones, New st. *BIWYGIWR Y MYNYDPOEDD.' Byddy PRIF-FARDD ELFED Yn traddodi ei tkiarlitl; Boblo^aidd Ar y testyn uchod If os Ian, Bhagtyr 16, 1909. r 3WVATE CHRISTMAS CARDS HERALD OFFICE t, RHOS. Bhos & District Libural Association -0- A PUBLIC & MEETING Will be held at the PtiBLIC HALL. RHOS, ON WEDNESDAY NEXT, NOV. 24. Speakers E. G. HBMIIEBDE, Esq. M.P. K.C Aid J. Griffiths, J. P., Ponkey, Dr J. C. Davies, J.P., C.C., and others. —o— Chair to be taken at 7 p.m., by Councillor W. M. Jones, Ponkey.

WwCvubau.

"Organydd Penuel."

YR ARGLWYDDI YN CYHOEDDI RHYFEL.'

MR WM. JONES, A.S., AR Y GYLLIDEB.…

f I_11il111i1!J!'!!,';I'-"-UI…

Cymdeithas Ryddfrydol y Rhos.1

RHOS.