Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

13 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

RHOS

Advertising

Mr Harry Evans a'r Alawoti…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Mr Harry Evans a'r Alawoti Cymreig. Mewn anerchiad ar "Ganeuon Gwerin Cymru o flaen Cymdeithas Gymreig Caer, dywedodd Mr Harry Evans, Lerpwl ei bod yn syndod cyn lleied o Ganeuon cenedlaejthol ardderchog Cymru oedd yn wybyddus i gyffredin y genedl, ac yn en- wedig i'r genhelaeth ieuengaf. Yr oedd yn rhyfeddod y modd yr oedd ein cantor- ion proffesedig, gyda'r eithriad o, r pedwar Dafisiaid, wedi anwybyddu y caneuon cenedlaethol hyn. Rhaid mai y rheswm oedd na sytweddotasant eu tlysineb na'u posiblrwydd. Yr oedd unrhywiaeth arddull a diffyg nerth mydryddol a gwreiddioldeb mewn gweithiau cyfan- soddwyr Cymreig yn beth i synu ato yn ngwyneb ye amrywiaeth arddull a mydr o gwmpas yr Atawon Cymreig, Cynwysai y Caneuon hyn swm mawr o le i weithio, ac os oedd ar y cyfansoddwyr Cymreig eisiau arddull o'r eiddynt eu hunain yr -oedd digonedd o ddefnydd yn y rhai hyn yijC^ haros. Pe bae i'w cyfansoddwyr fabwj||ia<3lu y goreuon o'r caneuon hyn, a thrwylW g;ael ei Uenwi a'r gwir ysbryd cenedlae^sj* byd4ai ryw obaith am greu gweithiau 0 gymeriad mor neiilduedig ag a fyddent y tierfynau eu gwlad ein hunain. Yn siarad yn ddi,,Nqol card.arithaodd Dr Bridge (o Eglwys GariQl Caer) sylwad- au Mr Evans mewn pert^fW ag ysgot o Cyfansoddwyr Cymreig, a 4j;Wedodd ei fed wed; tetmto bob amse^: oead cerddometh Gymreig erioed' wel ei hastudio yn briodol Yr oedd yn henafiaethwr o'r dosbarth blaenaf, ceradv or Q fedr eithriiidol, ac un yn drwyadl Gymreig. Pan gaent ddyn yn meddu y tri anhebgor hyn yn barod i ymgymeryd a'r gwaith* yr adeg hyny, a hyny yn unig, y gwneid cyftawoder cyflawn a cherdd- oriaeth Cymru. Rhaid iddynt fod yn barotach i gefAogi cyfansoddwr a ysgrif- enai ar sylfaeni hen arddull Gymreigar gerddoriaeth. Mewn Eisteddfodau. rhoddid gormod pwys yn fynych ar ddyn- ion a ysgrifenent farddoniaeth a cherdd- oriaeth wael. Hawliau Eisteddfodau lawer iawn o ddigwyddiadau, ac un o'r rhai hyn oedd peidio caniatau unrhyw beth heblaw yr hyn oedd yn wir dda,

, . PORKEY.

IGOHEBIAETH.

NODION.

Y Ddyfrclwy, o'i Tharddiad…

'OLODYDD,

[No title]

I..,..,,' IChester Historical…

[No title]

'OLODYDD,