Cuddio Rhestr Erthyglau

19 erthygl ar y dudalen hon

-""'II!I'"--.,-:--:.-...;.-;."::Y-:'ala.....-A…

DEMON ST HA SI W N C'EIDWADOL…

-"..," -;JC— ' V EISTEDDFOD…

I WElttJDO,

[No title]

COLOFN GYSTADLBUOL " GWALIA/'

[No title]

ARAETH AIIGUWVDD SALISBURY…

i MR CiIAMlii:aLAIN O DA Y…

CAMP Y&LADJWA.,

[No title]

HAWL MESIC 11 ED I BREGETHU;…

* COFHNT MR CHA ^ J^-

ElcnySfiol, CejitiDorcI, !!-,

(ODDIWRTH EIN GOHEBYDJ& NHILLUCCL).I

[No title]

1- i^asfnarOoI, kt. - „—,:-

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

1- i^asfnarOoI, kt. „— Atn yr'Wytlinos yn diweddu Rhag. laf, a gardyu oeddynt pytrifon derbyniadau y prif reilftyrdd cysylltiedig a Chymru:— Miles Paa- Mer- T&ta?, Total, Open, seiigers. chandise. 16^3. 18^3.' £ £ £ oS Brecon k Mirtbyr fa 212 1,076 1,288 1,457 Cambrian 180| 1,2U5 1,668 2,963 2.1)83 Great Western.2263 52,017 91,023143,040140,892 ° London & North Western 1773L 59,449 128,847189,296186,001 Midland 12t?0i 35,335 110,886 146,221 138.606 Mid Wales 48 247 375 622 60J 2 Wrexham, Mold & Connah's Quay P'broke k Ten by 27 195 264 459 456 Rbvmney 2,799 2,587 Taff Vale 14,284 12,136 Gosodwyd i fyny rybuddion yn iardau llongau y Tyue a'r Wear, ddydd Mereher, y gostyngir cynogau yn rohen. tri mis i'r hyn oeddynt yn flaenorol yn 188). Bydd hyn yn golygu gostyngiad mawr i rai gweithwyr. Ca'iodd Meistri Bui roll a'i Feibion, llong-aileilad- wyr, Dunbarton, eu iard, dydd Mereher, oherwydd anghydwelediad a'r rivetter's. Mae dros 600 9 ddynion ailan o waith. LLAFUR A MASNACII YN AMERICA. Stuikk Y CNWAITELWYR. Ymddengys fod perehenogion chwareli Vermont a New York yn dal yn gyndyn at en pen derfyniad o hawlio talu i'w gweithwyr wrth yr awr; ac o'r ochr arall y mae y gweithwyr yn gadarn dro- sefyll at yr hen drefn, ond yn foddlon i gymeryd 121 c y dydd o ostviigiad, yn ystod mitoedd y gauaf. Hyderwn, pa fodd bynag, y gallant ddyfod i gytundob cyn i'r naill ochr na r llall brofi canlyniadau niweiciioi y sefyll allan. CHURCH IIill. OHio, Tacitwedd.14.-Terlynodd strike y glowy:.It" iddynt ymgynohbri &'ugilydd ac a'r meistrij. yr. lie dyfod allan a gorfod rnyAedi mewn eto ar yr hen bris, sef 65 cent y dunell am lo pedair troedfedd, neu 2 ddoler y dydd o gyflog. Gweithir bob dydd yn y cylchoeild hyn, oddigerth yn No. 9 Klinebank, ile y gweithir haner ainser. Disgwylir amser marwaidd y gauaf yma. Dywedaia yn fy llith or blaen fod dyn dyeithr wedi bod yma yn ymofyn dau gant o lowyr i fyned i Illinois i weithio. Derbyniodd llawer ei gynyg, ond y maent wedi dychwelyd yn ol i gyd braidd am ei i'od wedi eutwylio. Dy wedodd lawer iawn 0 auwiredd noetb yn nghylch y lie. IIILLIABI), PA., Tachwedd 6.-Saif y lie hwn ar ochr y S. & A. P R, yn Butler County, Pa., ac y mae can iachad ag un man yn y wlad i fyw ynudo. Agorwyd yma amryw o weithfeydil glo newyddion yn ddiweddar, ac eraill i gael eu hagor yn fuan. Darganfyddwyd digonedd 0 lo yn y cylch liwn i'« wneyd yn lie i barhau am tlynyddau lawer. Nid oes ond ychydig o Gymry yma yn bretenol, ond y mae y rhai sydd yma yn eithaf hapus. Ceir llawei o'r 13uckwheat men" yn ceisio tori glo; ond fel ) "?< mae yn ofidus dyweyd, mae llawer olionynt ya gwybod can lleied am dori glo a thVrreh daear am wyneb yr haul. Byddai yn dda genyf weled Cymry yn dyfod yma; sicrhaf hwynt y bydd iddynt gagi gwaith, a He cysurus i enill eu bya-oliaetli. ,Xhegyl. > gwaith sydd dan fy ngofal i yn cael ei ystyriede y goreu sydd yn y lie. Os oss rityw Gymro a -gar&i gael rhagor o fanylioll am y lie, bydded iddo ddan- fon llythyr ataf, a rlioddaf fy ngair y bydd i mi ei ateb mor fuan ag y bydd modd. WjIli2&lJlI) James, Superintendent of Archarr Coal Minr Hilliard, Butier Co., l'a. ? NOSIADAU AR FASNACII GQQEDD A DEHKCDIli CYMRU. GOGLEDI) jC.Ymjtu. Ar y eyfaii,. -Itn ae cryi) lawer o brysurilebyn ffynu yn y gwoit»i«ri AveAexs, a cliedwiv y i iyny ^i'owy^yn gweitbio y rlieol bell ag-y mae'r gofyniad an cyllwr boddhaol. Dywedir f hyd ond yn sicr y maeut y y mae'n fwy na thebyg y cai eu cytlogdn cyn hir. Geli priodol fod pob cangen &r. Cymru mewn cyflwr nas g' o'i herwydd. Dkheudir Cymru.—Nid tawdd yn ardtlangos uiirl)r yn yr un cyflwr dwl ae, gweithiau dur yn lied brysur y cyfkigau mewn rhai oboffy AN-Cit,ilio -I'll Rhy rani ddydd .dean yrt au i. well; perchenogioh ddigonedd ci' f oes unrhyw gy inewid;ad o HulOn fi 7ii;;sn:if:b v do—V ill 111wyr felly nag y bu erioed. Y swoa a allforiwyd yr p wythnos ddiweddaf ydoedd Glo, i wledydd tramor: Caerdydd, funell; Ca3newydd, 30,729; Aoertawe, 10,366. I'r cyfliniau bvodorol: Caerdydd, 20,752 tunell; Casr.e vydd, 10,715; Aber- tawe, 5003. Tan-ddefnyddiau breintabol: Aberm- tawe, 5851 trLnell; Caerdydd, 2310. Haiarn: Cas- newydd, 5:37:2 tuneil; Caerdydd, 673. Alcan- nwyddau; Abertawe, 2450 tuuell. ii-gl kilion- iftiiarti iiinvii- C'-ierdydd, 13,oi50 tunell Casnewydd» 12,755. Haiarn tawdd: Abertawe, 1310 tunell; Manganese ore, 4.51,)

MANION AMAETlIYDDOl, OR AMERICA.

[No title]