Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

FISHGUARD FINANCES.

Advertising

Reportorial Reminiscences.

PEMBROKESHIRE FIELD TRIALS.

HAVERFORDWEST EISTEDDFOD.

DAEARGRYN MESSINA.

HARMONY, PENCAER.

Rhestrau Manwl, Canlyniadau a Chanllawiau
Dyfynnu
Rhannu

HARMONY, PENCAER. Y Gymdeithas Ddiwylliadol a'r Gymrodfa.— Y mae cyfres rhagorol o gyfarfodydd wedi eu cynal yn ystod y tymor hwn, a ffyddlondeb di- dor wedi cael ei arddangos. Rhifa yr aelodau 73, ac y mae cyfartaledd mynychiad y cyfarfod- ydd yn 45. Cynhaliwyd cymrodfa (social) llwyddianus i ddiweddu y tymor fel arfer, pryd v daeth ynghyd 70 o aelodau. Arlwywyd y byrddau yn fedrus a chwaethus gan chwiorydd y gymdeithas, o'r danteithion goreu posibl. Wedi pawb gael eu gwala a'i gweddill, cynal- iwyd cyfarfod adloniadol, trwy ganu, adrodd, aretthio, &c. Rhoddwn dalfyriad o hanes y gymdeithas am y ddau fis diweddaf :— Chwef. 16—Adroddiad, Miss Emily Miles; papurau, Mr James Morgans a Mr J Williams. Mawrth 2-Dadl gan wyth, Mrs M Johns a'i chyfeillion papur, Mr J J Thomas. Mawrth a—Adroddiad, Mr Clement George adroddiad, Mr T J George adroddiad, Miss J Young; adroddiad, Mr J Williams; papurau gan Misses Emmie Miles, E A John, a E A Davies. Mawrth 16.—Llywyddwyd gan Miss M L Vaughan, yr is-lywyddes, yn absenoldeb y llywydd.—Unawd, Miss Emmie Miles adrodd- iad, Mr W John deuawd, Miss L Rees a Mrs M J Rees; adroddiad, Miss M L Vaughan pedwarawd, Miss L Rees, Mrs Rees, Mri T G Rees a W Hughes; unawd, Mr D M John ad- roddiad, Mr J Williams; unawd, Mr Willie Harries; adroddiad, Mr John Morgans un- awdau, Miss H Davies a Mr T G Rees rhydd- ymddiddan, Mri John Morgans, D John, T Davies, G John, a Nrs M J Rees. Mawrth 24-Adroddiad, Mr Clement George papur, Parch. W Rees. Mawrth 30—Adroddiadau, Mr J Williams a Miss M L Vaughan papur, Miss Mary Evans. Ebrill 6-Adroddiadau, Mr Harold Johns, Mr Etnlyn George, a Miss Jesse Young unawd, Mr D M John deuawd, Misses Emmie Miles a E Morgans; unawd, Mr Willie Harries ad- roddiad, Mr John Morgans triawd, Mri W Harries, W Hughes, a A G Johns; deuawd, Misses Miles a Morgans unawd, Mr Cornock adroddiad, Miss May George. Llywyddwyd gan Mr John Morgans. Ebrill 13—(Y Gymrodfa). Llywyddwyd gan y Parch. W Rees. Beirniaid—Y gerddoriaeth, Mr J Williams, Pontiago darllen, areithio, a'r farddoniaeth, Mr T Davies, Llanwnda. Aeth- pwyd trwy y rhaglen fel y canlyn :—Emyn 242, ton y gymrodfa, Mr T G Rees; adroddiad, Edith Morgans unawd, Emmie Miles adrodd- iad, M A Harries. Yna awd at y byrddau, a gwnaethpwyd cyfiawnder a'r tanteithion oedd- wedi eu parotoi. Ar ol hyny cafwyd cystad- leuaeth fywiog ar ddarllen darn heb atalnodau, y goreuon Mri T G Rees a J Williams, Pont- iago ton, Lily Rees dadl gan Mrs Johns a'i chyfeillion y farddoniaeth, "Capel Harmony," goreu Mrs W Rees; araeth ddifyfyr, Ager," goreu Mr J Williams. Pasiwyd diolchgarwch i'r Llywydd, Beirniaid, a'r chwiorydd am eu gwasanaeth gwerthfawr, a therfynwyd trwy ganu Hen wlad fy nhadau." G. JOHN, Ysg.

TREFDRAETH.

Advertising

Advertising