Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

2 erthygl ar y dudalen hon

-- -------------_____-toffMal…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

toffMal it ADDOLDY GLYXXEDD.— Cynlialiwyd cyfarfod Jxibili dyled y cape! uchod. yn rigliyda chapel Siloh, Cwmgwrach, (perthyna y ddau papel i'r un eglwys), Sul a Llim, Gorph. 28 r 20. De- chreuwyd trwy weddi am banner awr wedi deg o'r glocli ddydd Sul gan y Parch. D. Jones, Her- mon, Llandilo, a phregethodd y Parch. J. Thomas, Fountain Villa, Caerfyrddin. Am 2 o'r glocli, gweddiodd y Parch. T. E. James, (B.), Glynuedd, a phregethodd y Parch. D. Jones, Hermon. Am 6, (leellre-Liodd Mr. Evans, Myfyriwr, Aberhonddu, a phregethodd y Parchn. J. Thomas a D. Jones. Dydd Llun, am 10 o'r gloch, gweddiodd y Parch. J. Thomas, a phregethodd y Parchn. J. Roberts^ 'Castellnedd, a J, Stephens, Brychgoed. Am 2 o r glocli gweddiodd Mr. J. Rogers, Myfyriwr, Aberhonddu, aphregethodd y Parchn. J. Davies, Soar, Aberdare, a F. Samuel, Abortawe. Am banner wedi 6 o'r gloch, pregethwyd yn y ddau gapel; yn Siloh, pregethodd y Parchn. J. p t, Davies, Soar, a J. Thomas, Caerfyrddin; yn yr Addoldy, gweddiodd y Parcli. D. Thomas, Ystrad- fellte, a phregethodd y Parchn. J. Stephens, a D. Price, Siloa, Aberdare. Cawsom gyfarfodydd rhagorol. Teimlai yr eglwys yn cleleclwydd i gael yr hysbysiad yn yr hwyr fod ei dau gapel yn gwbr rydd o;u dyled. Gobeithiwn hefyd fod eneidiau wedi eu dwyn i lyddid gogoniant plant Duw.—-Gohebydd. .< SIKHOWY.—Y mae eglwys Annibynol Ebenezer wedi cefnu ar ei haddoldy am dyi ninor, ond nid heb 1 etty arall i droi iddo; derbyniwyd lii yn groesawus gan y brodyr caredig y Methoclistiaid Calfinaidd a ymgyferfydd yn Salem.; Y Sabbath cyntaf a dreuliodd yr eglwysi yn nghwmni en gilydd ydoedd Gorphenaf 14eg. Yr achos o hyn ywfod eglwys Ebenezer wedipenderfynu gwneud nawer o welliantau ar yr addoldy, ac yn mhlith eraiH yr yclys yn iliyned i gael gas iddo. Ystyr-, i 1 ^11 gwertlifawr, yn enwedig lie ycldo capel mawr a chynnulleidfa luosog fel y YIUI 11 sydd yma. Yn ddiamlieu bydd y treulia-Li yn awr erbyn y gorphener, oblegid fod cymmaint o waith gwella ac addurno arno, .Hyn.od.mor gar- eclig yw ymddygiad eglwys Salem tuag atom, y 0 maentyn barod i wneud unrliyw aberth er ein cysur. Petli hyfryd yw canfod rhagfarn yn trengu 0 eisiau ymborth. 1 ,^KirDYI)D-—Nos Fercher, Gorphenaf 24, tra- acloclwyd Darlitli gan y Parch. D. Jones, B.A., oai^ Mertliyr Tydfil, gynt o Ebenezer, Caerdydd, ,ar I p stolion a'r Testament Newydd,' yn y J-abernacl, capel y Bedyddwyr, o herwydd fod capel yr Annibymwyr yn cael ei adgyweirio. Aeth y gynnulleiclfaymaith gan ryfeddu am y petnau a glywsant. Yr oedd yr holl elw yn cael ei roddi i gynnortliwyo Mr. R. T. Howell, un o ymgeiswyr llwyddianus Aberhonddu eleni, yrhwn a fu yn aelod fiyddlawn gyda ni yn Ebenezer. Cymmerwyd y gadair gan y'Parch. J. M. Evans, bellezer. Cynnygiwyd diolcligarwcli i'r dar- y iithydcl gan y Parch. N. Thomas, Tabernacl, ac eiirwyd gan y Parch. J. Davies, Mount Stuart. TABERXACL, GLAXDWR.—Dyddiau Sul a Llun, Gorphenaf 28 a'r 29, cynlialiwyd cyfarfod" bly- llJdclol yr eglwys ucliod. Gweinyddwyd y Sab- bath gan y Parclm. D. Howells, Abertawy, a W". Tliojiias, (IslwYll) a dydd Lluil gan y Parclm. A,r' T10rnaK' (Islwyn); E. Matthews; a Lewis, •. Liverpool. Cafwyd casgliadau da, a bwr- leclir cynnal Jubili y caiiel o fewn y flwyddyn lion.—Gohelry Id. I REDEGAii.—Traddododd y Parch. — Howells ddarlith ar Christmas Evans a'i Amserau,' nos Fercher, Gorphenaf 16, yn Elim. Cawsom ddar- luniadau bywiog ac ysplenydd o gymmeriad dys- gbxer yr hen sant parchus, yn nghyd a llawer o ddifyrwch wrtli wrando ei lianes yn ei ddydd. Llywyddid y cyfarfod gan y Parcli. Jones, ^wemidog eglwys Elim, yr liwn a aetli drwy ei ^aith yn lnvylus a phwrpasol. Ymddengys "fod y dailitliydd parclius yn rhoddi ei wasan- aeth, os nad yn rhad, yn nesaf petli at liyny, cynnorthwyo eglwys feclian yn y Trevil. Felly haedda ei ganmol am ei ymddygiad teilwng a Chnstionogol. SIEIIOWY.—Nos Fawrth, Gorphenaf 23, tra,- adododd y Parch. J. Jones (Humilis), ddarlith odidog ar < Ofergoelion yr Oes,' yn addoldy y t, y esleyaid Cymreig. Cafodd dyrfa luosog i'w wrando. Gm-andewid yn astud, a chafwyd ar- wyddion eglur eu bod yn cael eu dyddori. lUioddodd y darlithydd eglurhad anianyddol ar lawer o betliau y credir yn Nghymru eu bod yn oruwchnaturiol. Er fod tywyllwch ofergoeledd wedi gorfod li'oi o liaen goleuni yr efengyl, eto ymddengys fod petli o'r tywyllwcli yn llecliu mewn ambell i gof ar hyd G-ymru Wen. Cafwyd presenolcleb siriol y Parch. Evans, Brynmawr, yn nghyd ag amryw o gyfeillion oardalo'edd cyf- J cyfarfod yn ddeheuig gan •. Iams, Cashier, Sirhowy, Canwyd rhal clarnau swynol gan ran o gor y Wesleyaid yn Rhynmey, a clian gor yr eglwys. Cawsom lawer o fudd a hyfrydwch yno, ac nl allwn lai na theimlo yn ddiolchgar i Mr. Jones am ei ddarlith ZD ragorol. PENYWAUN, MYNWY.—DEallwn fod Mr. David Morgan, o Goleg Aberhonddu, gynt o Rigos, MorgaiiAyg, wedi derbyn galwad unfrydol oddi- yr eglwys Annibynol Seisnig yn y lie Uchod. Gobeitliiwn y gwna efe eu hatteb yn ga(larlillaol.l law. NEBO ^T"¥Kco^wG-—Awst 4ydd, talwyd ymwel- iad a r lie liwn gan ysgol Melin Cwrt Cwmnedd. i' ang^ysbell, daethant gyda'u gilydd yn hen ac yn ieuanc, a chawsant liin ttdymunol. Dechreuwyd trwy garni. Yna ad- loddwycl 1 Bren. v., ar ddull ymddiddan rhwng to Uanc a dwy ferch. Yna hohvyd yr ysgol yn vhuf. v., ac aeth trwy y gorchwyl yn rhagorol .-]). G. J °

f.