Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

Newydd ei Gyhoeddi. "ABERTH MOLIANT," SEF CASGLIAD 0 SALMATJ A HYMNAU o waith gwahanol Awduron hen a diwedd- ar, at wasanaeth addoliad cyhoeddus. Dan olygiaeth y Parch. William Rees, Liverpool. n Yn rhwym mewn limp roan, gilt edges, pris 2s. 6c. ■ Cyfarwydder pob archebion at E. REES, 5, Great George Place, Liverpool. "EMMANUEL." Cyf. II, pris 5s., i'w gael gan yr awdwr, y Parch. W. Eees, 80, Elizabeth Street, Liverpool. Hefyd, Cyf. I, pris 4s. Q" CYNLLUNIAU NEWYDDION AM 1807. JIKWN Esmwytlifeinciau, Gwelyau, Drychau, etc. gan IJBQUHAET AC A DAM SON'S Sefydliad Tyddodrefnu Gogledd Lloegr, 13 a 15, Bold-street, Liverpool. Gvvahoddir yn neillduol Deuluoedd a phartion ar fryd clodrefiiu eu tai, i ymweled a. sefydliad Uawn URQUHAItT AC ADAMSON'S cyn prynn yn un man arall. Dodrefn cyfaddas i'r Neuadd g-iniaw, Parlyrau, Llyfrgelloedd, Ystafelloedd Gwelyaia, Neuaddau, Ceginau, Swyddfau, a Chabanau Llongau. Gwelyau Haiarn a Phres, a'n holl angenrheidiau. URQUHART AC ADAMSON, Gwneuthurwyr Dodrefn, Esmwyth gadeiriau, Gwelyau, &c., &c, 13 A 15, BOID-STHEET, LIVERPOOL. Gweifhdy:—Church-lane. TELERAU TEG I I S -W ERTHWTE. Telir cludiad sypynau i'r wlad. Telir sylw manwl a dioed i bob archebion at Longau, ac at ymfudo i wledydd pell. EVANS AND COMPANY. Jul FAMILY MOURNING DEPARTMENT CONTAINS A large and carefullv selected of FAMILY AND COMPLIMENTARY MOUENING MATERIALS.* MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. Funerals completely Furnished, Arraned, and economically conducted- EVANS & COMPANY, r.OXDOX-llOAD, FEASER-STRMKT, VF II.DE STREET. THE NEW PROVISION WAREHOUSE. VVILLIAMS BROTHERS, 11, MARKET PLACE SOUTH, BIEKENHEAD, PURVEYORS OF HOME & FOREIGN PROVISIONS. Leg to call special attention to their stock of WILTSHIRE AND CUMBERLAND HAMS AND BACON. And also to a choice selection of Stilton, Gloucester, Cheddar, and Cheshire Cheese. Family orders promptly attended to. CARTREF I YMFUDWYIi. 14, Galton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JONES, (CTJIRO GWYLLT), A DDYMUNANT hysbysu pawl; fwriadant Ymfudo o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd. s chyfarwyddycl brisoedd y cludiad, gydag Hwyl neu Ager Longau, i America, a gwahanol wledydd y Byd, drwy anfon Llythyr, yn Gymraeg neu Saosneg, :v11 cynawys po&tage stamp, ili- cyfeiriad uchod. Gall yr ym. tudwr gael lie cysurus i lettya mown ty tawel ambris rhesymol. Hyderir. drwy y wybodaeth a fe(Idant, o'r Fasnacli YmfudoJ yn y wlad hon ac yn America, y byddant;yn alluog i gyflawni \H dylcdswyddau yn deilwng o bob ymddiried a chdnog-aeth. Cymiaeradvryir y ty a'r Goruchwylwyr i sylw y IViact gan y boneddigwn canlynol 1 arch. Samuel Davies gweinidog y Wesleyaid, a chadeirydd yPalaethOgladAol. 9w Parch. John ThornM Liverpool. Parch. Joria Morgan, Cwmbaoh Aberdar. Prch. John Ilees, Treherbort, Pontypridd. Cofier y cyiemad.—Messrs. Jones, & Co., Ti a Galton Street, Liverpool. .b. Cyfarfyddir a phawba ymddiriudant eu gofal i'r Goruch- Wylwyr Tichod m «u dyfodiaii i Liyerpooi. NEWYDD EI GYHOEDDI, Pris 13s. (kh, yn lihanau, Y DEONGLYDD BERNIADOL, SEF EGLURHAD MANWL AR EIRIAU, BRAWDDEGAU, AC ATHRA "VIAETHAU DWYFOL Y TESTAMENT NEWYDD, Wedi ci gasglu o. WEITHIAU ocldeutu 250 o BRIF FEIRNIAID Y BYD, er gwasanaeth TEULUOEDD a'r YSGOLION SABBOTHOL. GAN Y PARCH. JOHN JONES, (IDRISYN,) Ficer Llandysilio, Ceredigion, Golygydd a Chasglydd yr "Esboniad Berniadol." Cyflwynedg' clrwy ganiatad, i'r Dysgedig a'r Gwir Barcliedig DR. THIRLWALL, Arglwydd Esgob Ty-ddewi. Aberystwyth: Argraffedig a Ohyhoeddedig gall PITILIP WILLIAMS; gan yr hwn y gellir cael hefyd Y DEuNGLYDD AR YR HEN DESTAMENT, yn Rhanau, Pris 42s. 6ch. 1-13 Gwnevsch brawf arno unwaith,a chioi a'i defnyddhveh yn ivctstad i BRISTOL PACKET T E A. DIM OND ■■ EINE, 2s. 2g. Y p Tril-s. { S- } Iii0 rZ.J.it Jj DAU FATH. I fjlioic GIMPORTED ■4s. Y P WYS JDZI JH Mewn Sypynau -2 wns, chw, a ter2- laner pwysz, a p i, BYDD yr Anvydd Masnachol uchoci yn ddigon o warantiadam De o ansawdd cla. Y mae i'r ddau fa th gryf- der neillduel, lieb ynddo ddim annymuiiol, ac arogl natnrlol rhagordf heb gymysgu te arogledig ag ef. Nis gelJjt cael Te gwell mewn un moddj nac am unrhyw bris) inalr un a werthir am 4s. y pwys. Gworthir ef gan Qrtichv.ylwyr yn miiob tref. CylanwcrtUwr J. BRYANT, Eedcliff Street, Bristol. idlur IMPORTANT ANNOUNCEMENT OF SPECIAL PURCHASES THOMAS BROTHERS, 396, & 400, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL. Wish respectfully to inform their numerous friends and the public,; that they have succeded in securing several Important purchases from the Manufacturers, at a large discount from the original cost price, Lot 1. Bought from Messrs. H. Knox, & Co., Cheapside, London, at a discount of 351 per cent, off cost. 365 Ladies Black Cloth Jackets, very handsomely trimmed at 2s. lid., to 9s. (id., 184 Do., Black. Glaoe & Gro Grain Silk Jackets, at 6s. lid., to 21s., most handsomely trimmed. 96 Paisly printed Cashmere Shawls, 4s. lls., 5s. 6d., 75 Black Lace Shawls, 3s. lid., 4s. lid., 6s. 6d., 10s. 6d., of the newest design. Newest designs in Paisley Scarf and reversable Shawls, 14s., to 8 Gineas. Lot 2. Bought at a discount of 18 ] per cent from cost price. 340 Pieces of Hoyles' new prints, 4d., 5 Jd., & 6 Jd., 1 2 per yard. 130 Pieces ef good White Shirting Calicoes 3 £ d., 41d., 54d., & 6id., per yard. 93 Peices of Irish Holland 4Jd., Sid., 6id., 7Jd., per yard. Hundreds of Alhambra Quilts & Bolton Sheets, from Is, lid., to 6s., 6d., 24 Pieces of Sheeting Calicoes, 2 yards wide, 81-d., worth Is;, Lot 3. X145. 6s. 9d., worth of Fancy Dress Materi- als, bought at a discount of 48 per cent off cost price, and are now selling at 3s. lid., to 12s. 6d., per dress, or nearly half the original price, 26 Pieces of all Wool Lamas in all shades at 10 Jd., worth Is. 6d., per yard. Lot 4. 75 doz. of Leghorn & Straw Hats & Bon- nets, at a discount of 351 per cent off cost, to which we will call particular attention as they are all new and in good condition, and will be found the cheap- est lot of goods ever offered in Liverpool. Lot 5. 46 Pieces of Black Silk in Glace, Gro Grain, Drap de France, Ducape, Drape de Lyons, &c., from Is. lid., to 7s. 9d., per yard, worth from 2s. 6d., to 15s. 6d., patterns sent on application free of charge to any part of the town or country. Also all the other departments are profucely sup- with new goods, desparately cheap.— THOMAS BROTHER8. WHOLESALE & EETML DRAPERS., 396, & 400, SCOTLAND ROAD, LIVERPOOL. CYNHELIR CYSTADLEIJAETII GERDDOEOL YN ABERTAWE, TACHWEDD; 18, 18G7. I'r Cor heb fod dan, 60 o rif, a gano yn oreu "We wIll bow down," o "Judas Mac'cabseus" JIandel. Cwobr C,15 Cyhoeddir-v manylion. Otto. ,¡ 'I, ENAINT HOLLOWAY. HEN GLWYFAU, DOLULLIAU, A CHORNWYDYDD. Mae yr aohosion mwyaf yf-tyfuig o glaniau tost, mariwynion, neu ddoluriau craill, po yn 2!) jsalyned«l o arosiad, yn cael eu gwella trwy syd-ddefnydilio yr Eiuiint a'r Peleiri. Y mae y rbai. hyn drachefu yn rbaddi fynu yn union o dan ddylanwad g-alluog; yr Enaint. Y niao liefyd wedi bod yn nod- edig o effeithiol raewn llawor o ach^sion o'r parlys. CLWY'R MARGHOGION. Q-wna vr Enaint hwn wella yr achosion gwaotliaf o Glwy'r mtrehogion, os dofnyddir ef yn ol j cyfarwyddiadau argraff- edig. TOBIADAtT YN Y CKOEN. Mao tarddiadan, plorynod, a phob toriadau drwy y croen yn diflanu ac yn myncd o'r goIwg wedi defnyddio amychydig enaint Hollo way. Yn yr achosion hyn mae rhwstyr eyflym yn anhobgoroL Mao liawer o'r toriadau cyft'rodin o weithrediad I dwbl. Boneddmesau wodi eu ha.nafu gan glefydau j croon, allant yn rhwydd symud y doluriau ac adfer y croea 1 wild a thyncrwcli naturiol drwy ddufnyddio y gwyrtli-weitliredydd dyogel a rhagorol hwn. ANMIIUREDD Y GWAED, Yn fynych ddangosir mewn tarddiadau cas, cornwyd, chv, ycld- iadau, inan-wynion, a doluriau allanol eraill. At yr holl ddoluriau gofidus a pheryglu.s hyn, mao Enaint Holloway yn ber-cnaint gwellha-ol hollol. Mae yn ehwalu y materies morbi, neu hadau aflechyd yn y dirgelion mownol, ac. yn gwasgar yr enyniadau. Mae natur yn gwneud y gwaidill. infto profiad pob bod dynol sydd wedi gwnoud prawf o'r Enaint yn gyffelyb. Nid yvr crioed wedi mdhu. ])!J1:id d-efnyddie yr Enaint a'r Peleni yn yr aelwsion IJunl-l/n81 •'— Cluniau drwg Bronau drwg Llosgiadau Bysgyrn Brathiad y Mosqui- toes a'r Cyllion Malaithiau Lloagod Llosg eira Dwylaw torefiig Cyrn (Meddal) liafaden wylit Cvmalau cyfflyd Elepliantiasis Eistulas Gout Ckwydd yn y gwddf Luba.g Crydcymalau Ysgaldiau Dolur y gwddf Pendduynod Dolur y croon Scurvy Crach pen Toriadau mewnol Toriadau allanol Arcbolliadau Gwerthir yn sofydliac1 y Professor Holloway, 246, Strand, (near TomPle DIr), London, ac 30, Maiden Street, New York, Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddiodig, am y prisiau canlynol:—Is. lc., 2s. 6c., 48.60.. lis., 23a., a SSa. y blwch. Mac eryn arbod trwy gymeryd v rhai mwyaf. D.S.—Mao oyfarwvddiadau i liy}?orddi y oystadleuwyr yn Tnhnh dolur yn gysylitiodig a phob blwch. JOSEPH B. O'NIEL. General Broker, lp ACKER AND REMOVER OF FURNITURE I By SPRING VA-LTS ANLD W AGGONS, With Water-proof Covers, to and from all parts. PECIR A SYMUDIR POB MATH 0 DDODREF. gyda'r gofal mwyaf i unrhyw bal-ili. Cash advanced and Furniture Warehoused. PRYNIR KfJU NEWIDIR POB it-ILTII o DDODREFN .,Contuay Street. Birkenhead. "h, C: ,-1j THE WELSH NEWSPAPER COMPANY, LIMITED. (Registered under the Joint Stock Company' Act, 1S62.) CAPITAL, £1000, IN 200 SHARES OF £,5 EACII. -I'2 10s, to be paid on application and allotment; the remainder to be called ttl) ivhen required. PROVISIONAL DIRECTORS: REV. WILLIAM EEES, D.D., Liverpool, Chairman. THOMAS WILLIAMS, ESQ.. Merthyr Tydfil. Rmv. EOBEKT THOMAS, Bangor. REV. J OSIIUA LEWIS, Henllan. C. li. JONES, ESQ., Llanfyllin. REV. ELLIS HUGHES, Penmain, Newport. ELLIS PUGII, ESQ., Manchester. REV. W. EVANS, Aberaeron. REV. JOHN DAVIES, Cardiff. SOLICITORS: MESSRS. RICHARDSON, OLIVER JONES, & BILL- SON, 10 Cook Street, Liverpool, HONORARY SECRETARY: REV. J. THOMAS, 11, The Willows, Liverpool. AUDITOR: P. M. WILLIAMS, ESQ., Manchester. TREASURER: EBENEZEE REBS, ESQ., "North and South Wales Bank, 5, Great George Place, Liverpool. Application for Shares should be immediately made to the Secretary. ROBERT DAVIEs, FAMILY GROCEE, TEA & WINE MERCHANT, 72, PRESCOT STREET, LIVERPOOL. Wrth gyflwyno ei ddiolcligarwch i'w gyfcillion a'r cy- hoedd am eu cefnogaetli galonog am y chwe' blynedd dnveddaf, dymuna eu sicrhau na esgeulusa yr ymdrech a'r gofal mwyaf i gael y nwyddau goreu am y prisiau mwyaf rhesymol, a, gwna, a.studio i gadw ymddiried a cliefnogaetli gyflfredinol. Sylwer TE O'R FATH OREU am y prisiau 2s. 2s. 6d., 8s., 3s. 4d., a'r goreu am 3s. 8d. y pwys. Y COFFI GOREU is. 4d., Is. Gd" Is. 8d. y pwys. Nwyddau eraill o'r fath oreu am y prisiau mwyaf rhesymol. Anfona bob nwyddau i'r pellder o bedair milldir o'i fasnachdy yn ddidraul, ac anfona nwyddau i unrhyw orsaf yn y dywysogaeth yn ddidraul, os cynwysant werth 40s. o De, Colli, a Spices. Cymerir y ofa1 mwyaf wrth bacio nwyddau, fel na byddo y naill yn niweidio y llall. Ceir cofrestr o'i holl nwyddau ond ymofyn am dani. Gwinoedd o bob math yn ol prisiau gostyngol Llundain PER DOZES QUARTS. Sherries, 17s., 21s., 20s., 28s., 30s., 36s., 40., 42s. Ports. 17s., 21s., 26s., 30s., M., 42s. Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Champagnes 34s. 40s. 48s. 60s. Moets and other high class Brands from 60s. Teilynga, y gwinoodd hyn sylw pawb, ac yn neill- duol y rhai sydd yn gofalu am y Cymundeb, oherwydd eu rhagoriaeth a'u prisiau tra isel. EMIGRATION" TO o TAG O. NEW ZEALAN D„ ALTERATION OF TERMS. ASSISTED PASSAGES GRANTED TO AGRICUL* TURAL L ABOUnRS, SHEPHERDS AND THEIR FAMILIES, AND FEMALE DOMESTIC SERVANTS. "G1v ")}, èir. IN consequence of the great and irv creasing demand for Agiicultural La- bour, and the present high rate of Wages in this Province, the Home Agent has been authorized to continue the assistance formerly giveH to Single x'em ale Domestic Servants, and to assist also ap- proved Agricultural Labourers, Shepherds and their Families, to the extent of One Half the Passage itfoney. The favourite lirst-class Passenger Ship" CHILE: A 1 at Lloyds, one of Messrs. Shaw, SavSkl, and. Company s well-known Line of Packets, will Sail from London, for Otago direct on the 31st inst. 0 A duly qualified Surgeon will accompany the Ship. t> Parties eligible to receive assistance, and others intending to. pay their full Passage Money, will receive full information on applying to GEORGE ANDREW, Secretary, Otago Office, 60, Princes Street, Edinburgh. or to MESSRS. DAVIES & LOWTHER, Bridge, Cardigan,