Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

/"VXTON & Co's. REPAIRING M AuxiiiN (J FOE REPAIRING OLD BOOTS. /-WSTTON & Co'a IMPROVED MACHINES. Up'- FOR TAILORS, SHOEMAKERS, &c. fTTl L filD OX & œI B B S-N 0 I S]I L E s's W JfAJpLY SEWING MACHINE. WI L L C dx & G I B B S-S I M P L E S T FAMILY SEWING MACHINE. 0 XT ON & Co., supply the above and < ALL KINDS OF SEWING MACHINES, ALL KINDS OF SEWING MACHINES, 122, BOLD STREET, LIVERPOOL. NEBDLES, SPRINGS, THREADS, TO SUIT ALL MACH-INES. MACHINES REPAIRED. AGENTS WANTED. f tA J Trl 'WORY.Ï!.j; TX? HEELER & "WILSO V FAMILY SEWING MACHINJMS F? Have takrn the Gold Medal at the 1'>RIS EXMMPCJS. •TTE only Gold M< dal awarded to Sewing Machines. J EIGHTY-TWO COMPETITORS. Every system of stitching by machinery was represented and ^'•THESE SI a ehines-are capable of doing a greater yariefy^of WORK than ANY other Sewing MACHINE ma.de, ana in a better manner. « None so simple. ZZRRRRR None -so ."popular.. None so easily kept in order. Everybody has or is getting them. I. [ Over 250,00, have been made and sold. All Machines Warranted. I. struction gratis. Prospectus and Samples sent post free. 7 3, BOLD STREET, LIVEKPOD.II J OHN THOMAS, PHOT OOBAPHEB; J 53, ST. ANNE STREET, LIVERPOOL. (Private address, 120, Breck Road.) Cymerir 3 Carte de Visite am 28. Gd., neu ddwsin mewn dau eisteddiad, 5s. ——— Am gopio Carte de Visite 4s. y dwsin. Cyhoeddir Carte de Visite o'r Gweinidogion Cymreig 60. yr uiL; hefyd y darluniau mawr-16 modtedd wrth 12—pris 2s.6d yn ddiogel a didraul drwy y Cost ar dderbyniad stamps. Mae rhagoriaeth celfyddyd yn hynodi pob un o'r darluniau hvn, with weled yr eisteddiad naturiol, bywiogiwyddyr cdry- ciad, a chanfod y perffaith, dehygrwydd, yr hyn sydd anheb- gorol i sicrhau srwir dd-eiw ac ennill cynimeradwyaeth. Adolygiad y Wasg arnynt:—"Yr ydym ar air a chydwybod In gallu tystio na welsomenghreifftitlu rhagorach yn yo gan n ton o gelfyddyd erioed yn ein bywyd.— f Faner., "Ni welsom eu rhagorach, os eu cystal erioedi"—Yr Serald Cymraeg. Gellir cael rhestr o'r enwau ynghyd a'r telerau onfl anfon at J. THOMAS, 53, St. Anne'St., Liverpool. Y SWJYDDFA YMI UDOL, GYMRELG. 4iaj441. BYDDÈD hysbys 'r Cymry a fwriadant -0 ymfudo i America neu Australia, ein bod yn bookio am y prisiau iselaf yn Lerpwl gydag ager a hwyl-longau; gan hyny, gOf7 eiwth. na thaloeh eich blaendal i oruelnvyl- n7 yn Nghymru. Os gwnewch, pwy sydd l otalu am danoch pan yn Lerpwl, lie y mae llawer yn byw ar yr hyn a vspeiliant ? Cewch bob hysbysrwydd trwy tldanfon Ilythyr a, postaae stamp at LAMB & EDWARDS, Brokers, 41, Union Street, Liverpool. Yr ydym ni, y rhai y mae ein henwau isod, yn dymuno i bob ymfudwr 6 Gymru yiuildiried eu goial i'r boneddigicin uohod, am y nwyddom y cant bob chwareu teg tra dan eu goial. THOMAS LEVI, Treforis. DAVID SAUNDERS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gwemidogy ^ethodistiaid. JAXFS OWENS, Liverpool, gynt o Aberdar, Gweinidog y Bedyddwyr. NOAH STEPHENS, Liverpool, gynt o Sirhowy, I Gwemldog yr Anmbynwyr MBDDYGIJJIAETH BY-FEDDOL iJJiiiiiiiM atJjjjjUWAY: AOHWYNIADAU Y GERI A'R AM. Yn fynych arweiniant i'r rhywiogeath.au gwaethaf o ddy- Oddefiadau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon heb yybod am foddion gwellhad ag ydynt wedi eu gosad o fewn «u cyrhaedd. Bylai y eyfryw gymeryd ychydig flyohau o'r Jelem hyn, yn ol y eyfarwyddiadau a roddir vn y llyfrau, a'u aaohwyniadau yn fuan a'u gadawant.—Yn fyr, gellir trechu yrhan fwyaf o ddoluriau a ddygwyddant i'r cyfansoddiad knol drwy eu cymeryd, CHWYDDIADAU Y DYFRGLWYF A CHYFNEWIDXAD BYWYD. Mae hwn yn gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw; mae yu dinystrio miloedd. Mae. yr holl wlybyrwch tew yn casglu. :yu. nghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo ymaith iechyd, a bywyd Ù hun, os na rwystrir hwynt yn amserol ae emeittnal. Y fedd-, yginiaeth fwyaf sicr at yr arwyddion peryglus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr boa, eir trwy y tanbrawf hwn, ao adferir y dyoddefydd unwaith draehefn i gyflawn iechyd. Mae y peleni hyn yn gyfartal efifeithiol i'n toll achwyniadau benywaidd, ac ataliadau ar doriadgwawr gwreigdod. GIAU AC ISELDER YSPRYD. Cynifer o filoedd a ddyoddefant oddiwxth fathau o iseHer yspryd, yn gwisgo ffurf o ellyll iddynt eu tiunain ac i bob' prth tfu hamgylch, heb wybod beth tydd ryddhad i'w dyoddefiadau. I r eyfryw mac peleni Hollaway wedi p ofl yn fendith mown achosion dirifedi. Drwy dd-fnyddiad cyson o'r peieni an- mhnsiadwy hyn, a rhoddi sylw priodol i fwyd a threfn, daros- wngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluoedi nerthoi v feddyginiaeth hon, daw cyfansoddiad mwamal yr ymeny d vn dawel, a'r dyoddefydd unwaith drachefn i fwynhau iechvd fel yn nyddiau ieuenctyd. feleni Holloway ydynt y feddyginiaeth oreti a adnaby<llir at y doluriau canlynol Cryd Dyfrglwyf Rhwymiad vr Colig Croendoriad Anhwylderau Ymysgaroedd Dolur rhrdd Darfodedigaeth Menywod Twymynau o JWewygoii Dolur pen yr Enjuiadau bob math Troedwst Afu Clwy'r Clwyfmelyn Llynwst Gyddfau poenus Ataliad dwfr Marchogion Y Gvmalwst Gwendidau Y Gareg a'r Olwy'r breahin Gwendi'i Oddiwthbsb, Gareg Ail arwyddion Y DnlOdd I achos Anhwylderau Cornwydydd Dirgol-gwd Caethder Y Geri Diff g trculiad &-G. Ymysgaroedd Dolur Gwerthir yn sefydliad y Professor Hollowav, 24G, Strand, (near Temple Bar,) London, ao 80, Maiden-st., New York. Hefyd gan bob Fferyllydd a gwerthwyr meddyginiaethau drwy y byd gwareiddied g, am y prisiau canlynolis. lie 2s. 60.. 4s. bo., lis., 22s., a 33s y blwch.. • Mae cryn arbed trwy gymeiyd y rhai mwyaf. D,S.-Mae eyfarwyddiadau i hyfforddi y cystadleuwyr yn alhob dolur yn gysylitiedig a phob blwch rptiW ZUOLOGIUAL GALibENS ESTATE W is now laid out in BUILDING PLOTS for the the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.— £ PP]y to Messrs. Williams and Jones, Castle-street WHITBY, M^AMS.&WATSON, 27 to 31, DALE blKhtl, beg to intimate that they have OPENED their SHOW ROOMS with an extensive Stock of LOOKING OLASSES TOILETS &c„ which for cheapneL. ^eriOT workmanship and finish, cannot be surpassed; being also of their own manufacture they can with confidence recommend them.—Glass Shades and Window Glass of every description." pYMANFAOEDD YR ANNIBYNWYR, yn cynwya a eu hanes a'r Llythyrau o'r dechreu hyd yn ddi- wecldar, trivy Dele a. Gogledel Cymru, i ymddangosmewn tua 5 Rhan, Swllt y Rlian. Mae y ddwy Ran gyntaf. yn barod, ac anfonir hwynt yn ddidraul gyda'r post am- eu gwertli merni stamps. Rhoddir yr elw arferol i ddos- parthwyr. Pob archebion (orders) a thaliaclau i'w cyfeirio i f—Rev. J. Ll. James, Whitchurch, Cardiff. ti-i, CWMWYSG A THREFCASTELL, BRYCHEINIOG., i) •/ CYNHELIR Urddiad Mr. W. G. EVANS, O" Goleg Aberhonddu, yn y lleoedd uchod, ar yr 16eg a'r 17eg o'r mis hwn. Y cyfarfodydd i ddechreu nos Farcher am 6. Dydd Iau, am 10, 2, a 6. Mae yr eglwysi a'r gweinidog yn gwahodd holl wein- dogion y cyfundeb ac eraill a alio fod yn bresenol. "JOHN AARON. B.-ny AirS 1 XfEW ILLUSTRATED BOOK 0* GENERAL JM ATTIRE, containing 120 Engravings of the prevailing styles in Gentlemen's, Yoatks' and Boys' Dress, designed by first-rate aiiists. suitable to*every age, rank, and station, and on all occasions. The age, rank, and station, and on all occasions. The above contains a Gtrida for Self-Measurement. Sent post free, or can be had at B. HYAM'S, 97, LORD STREET, LIVERPOOL. TV HYAM'S NEW 20s! COAT, f).. Ia mixed Meltona. -T7T) HYAM'S NEW 20s. COAT, I86f7 In Fancy Melton3. 10„ t> HYAMS* new-1 :mh. qoAT; 18b7 JJ# In Plain Coatings. fm HYAM'S NEW 20s. COAT, Coatings. ■; V 1Q..„ T) HYAM'S NEW 20s. COAT, 180/ In Plain Doeskins. HYAM'S NEW lis. TROUSEU^ 18b7 j In ail tlveiN^west Materials.. r ~"T> HYAMW 14S! TROUSEI lOTr jD"liTDiagonal Trouserings.. "Tti HYAM'S NEW Us. TROUSERS; 18b7 J3, in Striped Trouserings. T> HYAM'S NEW Ms. TROUSERS, Jq# J F jn gheck Trouserings. ZTTT) HYAM'S NEW 14s. TROUSERS, 180/ J3# I]a Mixture Trouserings. T> HYAM'S NEW lis! TROUSERS, 180/ jj> jn aji the fancy Trouseri-ftg?. ."ZTri HYAM'S NEW 6s. VEST, B. In all the^Li»wesL&Iateriala. -T X) 'HYAM'S NEW 6s. VEST, 1). To Match Trousers. ,T77r> HYAM'S"NEW 6a. :1MT, 1807 Jq^ To Match Coat." t) HYAM'S NEW 6S/ VEST, ■Lat,' ;J3. Made from Mixed Tweeds. ZZT'f) HYAM'S NEW 6s. VEST, I,}. Made from Mixed Tweeds. ,7"]) HYAMrS NEW 6s. VEST, 1807 J_) Made from Black Cloth. CAUTION.—Be certain you are at the Establish- ment of B. IIYAM before you purchase. Ob- serve, the Trade Mark is a Star printed to a, ticket attached to each Garment. B. HYAM is compelled to give this notice, as many of his customers Have bought elsev-here to their great disappointment and loss. B. HYAM has only one^^Establishment in Liver- pool, 97, Lord Street, and 7, Whitechapel; and bis ^fMfHCHESTEit.i. • > • • -and 88, Market Sireet. .• GLASGOW.i 48, Argyle Street..# i GLASGOW.. 1, Miller Street. EDiNBtrRGH.124, High Street. EDINBURGH 2, Hunter Square, J)UBLIN. SO, Dame Street. I)pBLiN..••••••»• • • •' Dani6 T> HYAM'S BUSINESS REGULATIONS:—AD JD. Goods are marlced in filnn figures Any Garment bought and taken, away, if s-atia- factory, will be exchanged, if not worn or injured. On Saturdays the Establishment, is closed until "Qk when Businessis resumed until 11 o'clock. ■ < 1;1-52] WATCHES! WATCHES! CLOCKS! CLOCKS! ANTHONY WHITE, Gwueiithuricr Cyfanwerthol Oriorau ac Awrleisiau 10, PARADISE STREET, L I V E R P Q Q L ADDYMUNA yn barclms hysljysu y cyhoedd trwy Gymru, ei fod wedi prynu am arian parod, gyda gosij iigiad dirfawr yn y prisiau arferol yr Oriaduron a'r Awrleisiau canlynol 500 0 WATCHES ARIA-H HORIZONTAL, wedi eu gcmii mewn pedwar o dyllau, am 31s., yn rhad drwy y jlythyrfa i unrhyw barth o'r wlad. Ni werthwyd yr Or- iorau hyn erwedodan dclaii gini, a gwarentir hwy am bum' nilvnedi I. 300 O WATCHES HUNTIO mewn cauadau dwbl trymion, am 42s., gwerth 50s., gwarantedig aID 5 mlyn. 300 0 PATENT LEVER WATCHES Seisnig o'r gwneuthuriad goreu, wedi eu gemu a'u capio, am 93 10s. eithaf gwerlh 4 4s., a chyda chauadau huntio dwbl am £ 3 lls. gwerth 24 1.Ds. Rhoddir gwarantiad ysgrifen- edig am 10 mlyned gyda'r oriorau hvn Hefyd tua 700 o GLOCIAU ALARWM, mewn cau- adau Mahogany a Rosewood, yn dangos yr amser ao hefyd yn alarwip, am 3s. 9c., 5s. 6c., 6s. 6c,, 8s. 60., a 10s. 6c. Y mae yr awrleisiau y rhai rhataf agprerta a gvnygiwvd erioed. Anfonir yr oriaduron yn rhad a dyogel trwy y lly- thyrfa ar dderbyniad Post Ofiice, taledig i ANTHONY WHITE, 10, PARADISE STREET, LIVERPOOL, SEFYDMVYD 50 ML YNEDD. Gollir cael rhestr o Watches, Clociau, Gemau, &c., yn rhad drwy y Post. Gwerthir yn gyfanwerthol i fas- aachwyr. [1:- j a AMERICA. t-iL 1 SWYDDFA YMFUDOL GYMREia, SIMON JAMES, !■ 25, UNION STREET, LIVERPOOL. ADDYMUNA ddatgan ei deiniladau diolchjrar am y gefnog- aeth v mae wedi ei gael; hefyd dymuua "wireutkur yn hysbys ei fod ynPJ1;I'hau i Boolcio gyda'r Ager a'r Ifwyl-Iongau 1 America, Awstralia, &c., am y prisoedd iselaf yn Liverpool. Gellir cael pob hysbysrwydd am y clud-dal, amser hwylio, ymborth, &c., trwy ddanfon llythyr yn cynwys un stamp i'r cyfeiriad uchod. Bydd i'r sawl a ewyllysio le cyfleus i drin yiilborth eu hunain, yn nghyda llety cysurus, am y prisiau iselaf yn Liverpool. Hefyd, lie i gadw eu luggage yn rhad. Yrydym ni y rhai y mae ein henwau isod, yn pýmuno cymeradwyo Mr. James yn galonog i sylw Ymfudwyr, gangwbl gredu y bydd iddo roddi pob boddlonrwydd i'x cyhoedd, Parchedigion W. Thomas, Liverpool T. E. James, Glynnedd Bees Evans, eto W. Roberts, Blaenau W. Harris, Heolyfelin J. G» Owen, Ilhyl Dr. J. E. Jones m.a., Merthyr W. Morgan, d.d., Gaergybi E. Evans, Dowlais D. Price, Blaenffos B. James, Pyle J. Lloyd, Merthyr E. Thomas, Casnewydd J. Jones (istathetes) Rhymni W. Roberts, Penyparc R. A. Jones, Abei'tawy Gweinidogion y Bedydàwyr. Oddiar fy ngwybodaeth o'r Gweinidogion uchod, yn gystal a Llythyrau OymgEadwyaeth i dy tawel Mr. James, y mae genyf i sylw Ywiudvyr o Gyaru. INTISIBM6 WORLDS THE MICROSCOPE SIMPLIFIJFEAIL ? INSTRUCTION MADE EASY I '$ RAE'S NKWLf-INVRNTED PR IZ E M I C R 0 S 0 0 PES Are the wonder of the whole scientific world. Gained a prize at the Dudley and Midland Fine Arts and In- dustrial Exhibition, 1866; also awarded a prize at York Exhibition, 1866. Awarded highest prize Medal«t Leeds Exhibition, 1867. See Opinions of the Press below. ",Ao-Rirminghhin Daily Gazette, August 6, 1866 eas- "In the Front Room (Dudley and Midland ExhiMtttna)'we notice a singularly powerful Microscope, exhibited by Mr. RAE, of Glasgow. Its ma§iiifyjB.X Jgpwcr is 30,009 times, and its chcapness^ind dtirabilityrJiiu^inaka it a most desirable ob- ject for the workiftg'olasseS—Whd'Cafe '^r scientific pursuits— to obtain poseession of." "Jhe Dumfries-shire and Galloway Herald and Register, August lCk t86$, saysf V^haTei fusfc? had th# ^opportunity examintofr «ne of Ibe 4esMiKfBl-lJtilto Microspores- taMkde Mr. Rae, and exhibited at the late Glasgow Industrial Exhi- bition. It? .astoaiship* smalj. compass, and great magnifying pomMn^d diftkictaess, toother iwitli its cheapness, are its most p-roiriiijent properties. It ma,gnifies, we are informed, no less than 30,000 times, awl it is quite suitable for the examination of the_ minutest objects, such as animalculse, wings and anten» of insects, chemical crystals, ,.&c., Along with t instrument, flr. BAR supplies a book ci'otUgrucUons, wikhwill sferve a4a gd;4&to the observer." The Dudley Guardian, August 15, 1866, devotes thirty liner and ends by saying" This admirable Microscope, which in of a high magnifying :p&wer, will> be fovxnd ifeost liseful and enter- taining; and, we may add that a great variety of experiments maybe carried out by using this invaluable vade mneum, the price of which, 2s. Gd., p] aces it within the power of almost the j pootept of the wefcking classes The Yorkshwi ffazette, Oeitober 6, 1806, ililigiving adescrip- tion of the Yorkshire Exhibition, says:A great bo,m to the public has been afforded by ihea-ns of Mr. RA K'S newly-invented Microscope The latter instrument haa until recently only been in the hands of experts Of students; their complexity of eonstruction and elaborate workmanship in most cases causing a costliness which utterly placed them out of the reaoh or a Working man, wha would otherwise have delighted to amuse him>elf and family with th ise glimpses of the ytroxi- de; ful and invisible worM, attractive alike to the lettered and unlettered. The Microscope in quesfcienia a very insigaificant piece ef mechanism, easily adjusted, simple in its construction, scarcely liable tG derangement, and we can truly vouch for their immense minifying power. A small momad is made ta look very large iideed, fl.! d the action of the internal organs of ttw vorticella can be clearly defined. This littie instrument a"c rejects all the complexity of raek and pinion, screws, con- densers, stages, reflectors, forceps, and the other mysterious appliances of a compound microscope for the spectator has simply to place his object—say a cheese mite—on around £ iece of glass about the size of a shilling, screw on a brass cap, look through a very small hole, in which is a highly polished glass lense, and then the object is perceived, magnified at least 30,000 times. The price is but 2s. 6d. and we-ean, from actual use of them, strongly recommend readers." The above Instrument may he had from the Maker at 2s. 6d. each, or free by Post-for 37 stamps, with Book of Instructions. RAE'S NEW PRIZE AoilKOMATIC FIELD GLASS (Binocular)., with leather case, complete. Prioe,14s.6d.; free by parcel, 15s. 6d. RAE'SNEWTOBBRIST'S TELESCOPE (Achromatic). Price, 4s. 6d. and 6a. lerd.; carriage Is. extra. RAE'S (OWN MAKE) LADY'S GOLD HORIZONTAL WATGH, £ 3 10s. GENTLEMAN'S GOLD LE VER, Jewelled in 10 actions, warranted for two years, £ 6 6si FlttST-CLASS SILVER WAlGH, £ 2 2s, warranted, carriage iireeandin- sured. N.B.-A.U kinds of Optical Instruments at half the ordinary ptice^' :J' ~f Printed Lists of.upwards of O'je Thousand Testimonials may be had by sending stamped directed envelope. mo™e the Addhkss— A M & O0I, MANUFACTURING OPTICIANS, WATCHMAKERS JEWELLERS, No. 15, ENGIJSH .ST^liET, CARLISLE. f "XJL VANS -A N D C 0 M P A v FAMILY MOURNING DEPARTMENT .CONTAINS A large and carefully selected Stock of FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING MATERIALS. MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. Funerals completely Furnished, Arranged, and economically conducted- EVANS & COMPANY, LONDON-ROAD, FRASE, R- STREET, Wlt/DE-STREET. THE NEW PROVISION WAREHOUSE. WILLIAMS BROTHERS, 11, MARKET PLACE SOUTH, BIRKENHEAD, PURVEYORS OF HOME & FOREIGN PROVISIONS. Beg to call special attention to their stock of WILTSHIRE AND CUMBERLAND HAM'S AND BACON. And also to a choice selection of Stilton, Gloucester, Cheddar, and Cheshire Cheese. Family orders promptly attended to. EMIGRATION TO Q T A G 0, NEW ZEALAND; 7 ALTERATION OF TERMS. ASSISTED PASSAGES GRANTED TO AGRICUL- TURAL LABoURFItl,, SHEPHERDS AND THEIR FAMILIES, AND FEMALE DOMESTIC SERVANTS. SHIP "WARRIOR QUEEN" FIXED FOR END T • OF OCTOBER. IN consequence of the great and increasing demand for AGRIOUL- TURALLABOUR,and the present high rate of Wages in this Province, the home agent has been authorised to continue the Assistance formerly given to SINGLE FE- MALE DOMEST10 SERVANTS, and to assist also approved AGSlCULrURAL LABOURERS SHEPHERDS and their FAMILILIS. The favourite first-class Passenger Ship "WARRIOR QUEEN," 13 years A 1 at Lloyds, 988 Tons Rpgistêl,'oneof'Messrs.Shaw, Suvill, and Oompany's well-known Line of Packets, Will Sail'froru LONDON for OTEGO direct/towards the end of OCTOBER. A duly qualified Surgeon will accompany the Ship. Parties eligible to receive assistance, and others intendipgtopavthpir own Passage Money, will receive .full information by applying to GEORGE ANDREW, Secretary, or to AfOssrs.,DA.Vllij$ &:LOIVTIIE;R, ."i: -Bridge, Cardigan. Otago Office, 60, PrincesjStreet, Edinburgh. QliATKAM ^P^MANibKT JBUILI^G StNLiiTlf. i Established December 12th|llt8C2r Mr. J. B. Molladew, T*W?TEKS- Mr R0ber«%. Mr. William Parry, | Mr. Chas. W. iioMfc i pRESiBEN t.—Mr. John Roberts, 61, Hope Street. womb, Tj&EAsuitER. r. Henry Williams, 100, lireck Rotuh w- "Ôéiety was estalrfished faur years ltigt Cnd has always jwiid Seven per Cent, dividend. The Capital of the Society as per last Report was B116,407 and amount öutwmding on Mortgages £ 120,680. The balance of Profit, after paying the dividend and all ex- "pefegTs, #4# J6t0,889, and the financial position of the society, improved during the year £1,2i7. SlibOTiptiOTs received from Christmas to May 3rd, 232,000. Amount advanced on Mortgages during the same period, £ 34,195. In addition to the ordinary shares, prefercnee shares are issued bearing a guaranteed fixed dividend of five-and-a-half per cent. Copies of report and prospectus mav bo had, and shares taken ¡ T}.KDDYGINIAET',T.- Dyna air melus i bob claf, ao yn neillduof i'r rhai a boenydir am fisoedd a blynyddoedd gyda'r anhwyl- demu gewynol, a chan fod y cyffuriau a ddoinyddir yn gyffredin yn analluog i'w mud, da genym allu hyiby.su y cyhoedd. fod Mr. Jarvis, Canton, drwy ei ddull newydd ac e&ithiol, wedi llwyddo i wellhau canoedd o gleifion ar ol i bob dyfais arall fethu, fel y prawf y liuaws tystiolaethuu sydd yn ei feddiant, oadiwrth fddygon, KWeinidogi"Il1, a boneddigion 0 ttampZfJervis, M.a., Canton, Cardiff. Hefyd, dvmunir hysbysu fod Mr. Jervis wedi darganfoa meddyginiaeth aiwnhrkiadwy at wella AKOHOLI.ION, moi AIJAU, a BaraoAU. :Y mae "jAavis's Olum Asi-aifi" m-di gwneyd elliadau rhyfeddol yn barod, ao nid ydyw ond darganfydd- iad diwecdar. Gwerthir ef dan nawdd y llywodraeth, a gellir ei gael trwy unrhyw Fferyllydd, neu gan y perohenog, Prof, jervis, M.G. "Canton, Caxdiff. ROIIWBLL PERMANENT BENEFIT BUILDING U SOCIETY. T R VBTEES. • j Mr. Tohn Jones, 32, Caztlc-street Mr. Henry Stuart. Hope-street; r Mr. John Robinson, Birkenhead, •••• Mr. John Williams, Lofd-streiit, t, t PRESIDENT.—Mr. John Jones, o2, Castle-street, TxtEASURpa.—Joseph Hartley, Commutation-row. COMMITTEE. Ki hard Corish, Laurel Cottage, Smithdown-lane, William Brown, 22, Chapel-street, tt. !(-, J ames Collinson, 126, Bold-street, John Evans, Public Offices, Corttwallis-^treet^ ?!i-.t i John Jones, 142, Vine-street, Richiard Jones, 1, Bridson-street, r C. Mitchell, jiin. Duke's Dook, •1 Joseph Price, James-street, r 7 i JohnReid. 17, Old Hall-street, r- E. Pierce, 33, Nerth J6hn«-street, M. Woodward, 54, Mill-street. T, The Meetings of this Society are held OH the First Monday in, each month, in the office of the Secretary, from Six to Haif- past Six o* el ock in the evening. si Withdrawals promptly paid. # Div don dtt payab] 6 on the first Monday in July. At the end; of last year a dividend of 7 per eent was paid. Preference Shares granted at a fixed rate of interest, payable ^Coptes of tihe Rules, Annual Report, and any other informs- tion, may be obtained, and shares taken, on application to the Secretary, EDWARD CROPLAND, Aocou^t&ht, 21 Aariington-street fjREAT WESTERN PERMANENT BENEFIT, BUILDING X3r SOCIETY..a Established acwrding-to Aeto.f Parliament, May, 1862 Shares £10. 80scriptions 10s, per Months Entrance Fee, L*. Half and Quarter Shsores in proportioa., '( JH°m4s Ell-iI J.I.« .wIWm. NICHOLSON, Esq. „• -• I(,.# IJ. S;ouityiBiB, Esq. V THOMAS LESTEK, Esq. jr.——J r. iu wumoi xi.-sii. z reasurer SU.1. a. JUL. HARRI80H Surveyors, i ^r' Llotb- | Mr. J. ScouRpjKto. •- Backers, THE NORTH WESTERN BANK Secretary, J. C. DAULBY, Morocco. Villa, Fairfield aacl 1/, Sweeting Street, Liverpool. Reserve Fund, 7! per cent. on Liabilities. Dividend, 7 per cent. S5 per cent. Interest allowed for Loans. Shares may be jtaken up at any time, on application to Ithe, Secretary, at the above address, or at the Liverpool La" Association Rooms, Cook Street, the 1st Tuesday in eack SECOND STANDARD BENEFIT 'BUILDING SOCIETY. f r (SEF YDLWYt ACHWEKDJ]j86 4.) YWBBIRIESqLWXR. Mr. W. C. Miller. "1 Mr. Robert Price. Timothy Ryan. William Hood, L-YWY-DD-M,t. Setli Be-n-ne+i.' TnysoRTDD—Mr. J. E. A. Hogers. ARCHWILYDD-MR. B. J. Owens. CTFREITHIWR—Mr. JamesRowe. tiTiW- ■ pwyllqor. Mr. Edward Parkin.: John Morris. 1 Thomas Bulloek. i.' David JORes. Mr. George Owens." 1 Thomas Roberts. Charles Smith. John Hean. M"11. James Smith. Cynhelir cyfarfodydd y Gymdeithas ar y nos Fawrth olaf yn mhob mis, 0 haner awr wedi saith i haner awr wedi wyth- ar y gloch. Llogelw (yr hwn sydd wedi bod yn ol saith punt y cant er sefydliad y Gymdeithas) yn daladwy yn flynyddol yn mig Tachwedd. r Y mae holl Gyferwyddwyr y 0}Tndeithas hon yn hoilcfl ad- nabyildus, ac yn brofedig fel cyfarwyud'yjr Building Societies. Gellir cymmeryd shares newydd-ionj a fiiael pob gwybodaetl\ angen-rheidiol trwy ymofyn a I j -i' i WILLIAM WILUAMS A'l FAB, -f t'o -lim fto'j Ysgrifenyddion, 77, Mill-st, froseteth Parle, LIVERPOOL. J OH NWYNNE," SILK, MERCERY, DRAPERY, AND MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & BRUNWICK; nOAD-L LIYERFOOJL, 't t:-f afl .&Mxi rthin •: r:ZXY -SavIi'VA' ""SI Silks r > Shawls Mantlets r < | Bocfifei^7 r f Millinery RibboHg"1 -I I Flo-wers, /,1 Hosiery Gloves Underclothing Fancy Dresses Stuffs Laces ;Parasola. > Fuis J;U mbrellas 1#QgiV. ,T r>T ;t,t Calicoes Flannels Small wares FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING. ALL GOOn# MAiRKEDi IN.PLAIN FIGURES. Parcels sent Carriage Free-to all parts of the country. HJ.. j.Jr-f; J' P U B E ABRAT-B-D WA TE ELLIS'S, RUTHIN, SODA WATER ■ELLIS'S, RUTHIN, POTASS WATER. ELLIS'S. RUTJIIN, SELTZER WATER ELLIS'S, RUTHIN, LEMONADE. ELLIS'S LIT All A AND POTASS NVAA: AN ESCET.LKXT IN Ti2K:fRKMEDV.FOTt GOUT, HE Public, are pari: 0 ilarly requested to observe that JL -.every Cork is branded R. Ellis and Son, Rutliin without which none is genuine. May be obtained from all respectable Chemists, Con- fectioners, and Hotel-keepers; and Wliolee^aaaW 2. m& mi Wabs,