Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

PRUDENTIAL ASSURANCE COMPANY 62, Ludgate Hill, London, E.C. Founded 1848. Capital, £ 100,000.—Annual Premium Income, £ 155,000.—New Premium Income for 1866, £ 62,204 16s. 5d. The extraordinary rapid progress of the Company attests the estimation in which it is held by the public, and the large amount of new business transacted is the best evidence of tho popularity of its principles, and its adaptability to meet the re- quirements of assurers. HENRY HAImEN, Secretary. Agents wanted in unrepresented districts. Apply to the Supcrindent, RICHARD PARKINSON, Tranmere Park, Birkenhead NKWYDD FU CXHOEDDI, rpis 2s. 6c. Y CAKT. EGWYDDORION Y TESTAMENT NEWYDD, VERSUS GOSODIADAU (DOGMAS) YIt EGLWYS: CAN- JOHN HAMPDEN, ysw. Hefyd, yr ail gyfres, sef XXI. 0 OFYNIADAU I EGLWYSWYR. Y Gweinidogion Efengylaidd a'r Defodwyr, ar y prif bynciau sydd yn y Llyfr Gweddi Cyffredin. Amcan yr ysgrifenydd yw dangos, yn I.—Fod noli wasanaeth, defodau, a clefodlyfrau yr Eglwys Sefydledig wedi tarddu o iFynnonellau Pabyddol a phagan- aidd, ae aid o un awdurdod neu enghraifft yn y Testament Newydd. II.—Tra y parheir swydd a gweinyddiaefhau yr offeiriadaeth, —tra y rlioddir y Sacramentau, fel eu gelwir, iddynt i'w gwei- nyddu,' hyd hyn y meithrinir Defodaeth a ThwyU-offeiriadaeth (priesteraft) yn yr eglwys. IlL-Fad y gair Sacrament yn ymadrodd ffugiol a diystyr heb yr awdurdod lleiaf o'r Yagrythyr 110 nid oes dim mwy O awdurdod dros ei ddefnyddio am Fedydd neu Swpper yr Arglwydd, nag am olchi traed neu adrodd Gweddi yr Ar- glwydd. IV.—Nad'oedd y ddefod o Fedydd yn arbenig, fel seremoni neu arwydd allanol o olchiad ysprydol, er y goddefid neu y caniateid ei dal mewn eglwysi newydd eu ffurfio, neu eu cynnull o ddychweledigion Iuddewon a phaganaidd, ddim yn orchymmynedig neu yn ddealledig i fod yn orfodol ar yr holl oesoedd dylynol-ae nad yw yr hyn a ymddiriedwyd ac a fwriadwyd yn amlwg i fod yn gyfyngedig i'r apostolion ysprydoledig ddim i'w gyllawni, hefc dwyll a thrawsfeddiant, can unrhyw gynnrychiolwyr hunan gyfansoddedig a all eu dylyn. V.-Ei bod yn gweddu i holl Brotestaniaid Cristionogol ym- uno i ymwrthod a'r defodau a'r swyddau gau hyn—ac i ddangos yn benderfynol nad oes y fath beth ag olfeiriad' mewn enw na awydd dan oruehwyliaeth yr efengyl, ond mai dyfais yw o eiddo Eglwys lygredig; ac fod dal un ai offeiriadaeth' neu sacra- ment o unrhyw fath, yn ^Vyrdroad ac yn gamddeongliad o ddysgeidiaetii Crist a I Apostolion. VL-Ao yii olaf, fod y ddefodaeth cithafol a'r athrawiaethau FTu we^i ffynu mor hir yn Eglwys Loegr yn achosi y tath ddyryswch ac ymryson ynddi, ac yn dwyn y fath warth ar g j "d yn gyltredinol, yn ganlyniadau naturiol rhai ymadrodd- ion yn ei ffurf-reolau hi ei hunan, y rhai a ddaliwyd neu a ddyg- wyd i mewn gan blaid Laud yn 1661 mewn gwrthwynebiad un- wngyrchol a herfeiddiad gofldus i farn unfrydol y Puritaniaid, y rhai a gydnabyddwyd gan yr holl Gristionogion dilynol fel yr unig wir a ffyddlawn gynnrychiolwyr o yspryd y Diwygwyr, ac o egwyddorion yr Ysgrythyr y rhai yr oeddynt mor bryderus i,w hadferu, Hefyd, gan yr un awchn, A YDYW FFYDD YN DDYLED3WYDD ? AC A YDYW Y FFYDB-DDYLEDSWYDD HON YN FFYDD GADW EDIGOL ? Hwn sydd fraslinelliad byr ae eglur o drefn Duw i gadw; am wybodaeth o'r hon drefn y delir pob dyn yn hollol gyfrifol, yn ei berthynas ag ef ei hun a'i gyd-ddyn. Ac fod pob gweinidog yn gyfruol am wybodaeth ei gymmydog o'r ffeithiau hyn, ac nid am ei ttydd am ei demilad o ddyledswydd, nid am y modd y mae yn ei chyliawni. CYFFES FFYDD MARTIN LUTHER. (Martin Luther's Confession of Faith, and England's Doom.) Price, 4 copies Id., or 2s. per 100. ARWYDD Y GROES, A'I DARDDIAD. (The Cross, and its Origin, or Church of England-Beware!) Price id. each, or 2s. 6d. per 100. AWGBYMIADAU I W^FOWTR A GWRTHDDE- (Hints to Ritualists and Anti-Ritualists.) Price, 4 oopies Id., or 2s. per 100. YFARFOD GWEDDI ARSWYDUG. (A Dreadful Prayer Meeting.) Price ld. each, or 2s. 6d. per hundred. POFIANT, PREGETHAU, A BARDDONIAETH jV y PAltCH. T. PIERCE. Y mae 27 o gopiau ar law heb. eu gwerthu. Os dswisa rhyw rai eu cael, &&L. omr hwy yn ddidraul gyda'r Post, yn ol 23. (3c. yr un. a-#i T^uYSGPY^lYPoflETHi1S' AC ECTLUEI^- U wr-rth^ ri • 1110HA3, Lar?KBPOa £ Jxweithwyd yn agos x 3000 o gyfrolau o'r llyfr uahod mewn amser byr. Mas gan yr Awdwr 50 o gopiau Cp,Wo 3 ef }lr am Y gyfrol ond anfon aig,, 6eu I Swyddfa Y TYSX CYMOEIO. rt;. ■» I Gwnewch brawf arno imwaith,a ckwi a'i defnyddiiveh yn wastad. I BRISTOL PACKET TEA. DIM OND FINE, 2s. 2g. Y PWYS. I c DAU FATH. CHOICE IMF OUT El) 4s. Y PWYS. 1"Iewn Sypynau 2 wns, clnvarteri. haner pwysi, a phivysi. Brop yr Arwydd ITasnachol uchod yn ddigon o waralitiad am De o ansawdc1 ch. Y mae i'r ddau fath gryf- der neillduol, heb ynddo ddim annymunol, ac arogl naturiol rhagorol heb gymysgu te arogledig ag ef. Nis gellir cael Te gwell raewn un modd, nac am unrhyw bris3 na'r un a wertliir am 4s. y pwys. Gwerthir ef gan oruchwylwyr yn mhob tref. I Cytanwerthwr J. BRYANT, Bedcliff Street, Bristol, THE WELSH NEWSPAPER COMPANY, LIMITED. (Registered under the Joint Stock Company' Act, 1862.) CAPITAL, X1000, IN 200 SHAKES OF X5 EACH. £ 2 10s, to he paid on application and allotment, he remainder to be called up when required. FROTISIOKAL DIEECTOB8: REV. WILLIAM BEES, D.D., Liverpool, Chairman THOMAS WILLIAMS, ESQ., Merthyr Tydfil. REV. ROBERT THOMAS, Bangor. REV. JOSIIUA LEWIS, Henllan. C. R. JONES, ESQ., Llanfyllin. REV. ELLIS HUGHES, Penmain, Newport. ELLIS PUGH, ESQ., Manchester. REV. W. EVANS, Aberaeron. REV. JOHN DAVIES, Cardiff. REV. N. STEPHENS, Liverpool. REV. W. ROBERTS, Liverpool. REV. H. E. THOMAS, Birkenhead. REV. W. MORGAN, Carmarthen. REV. R. WILLIAMS, Bethesda. SOLICITORS: MESSRS. RICHARDSON, OLIVER, JONES & BILL- SON, 10 Cook Street, Liverpool, HONORARY SECRETARY: REV. J. THOMAS, 11, The Willows, Liverpool. T AUDITOR: P. M. WILLIAMS, ESQ., Manchester. TREASURER: D. Dayihis, ESQ., 51, Catharine Street, Liverpool. Application for Shares should be immediately made to the Secretary. EIN GORUCHWYLWYR. Yr ydym wedi gwneyd trefniadau i sefydlu Gor- uchwylwyr yn y lleoedd canlynol, i'r rhai yr anfonir sypynau o'r TYST CYMREIG gellir cael unrhyw nifer i'w dosparthu gan y rhai a ddewisant hyny yn hy- trach nag anfon yn uniongyrehol i'i Swyddfa. ABERTEIET Mr. D. Williams, Stationer, CASTELLNEWYDD .Mr. D. Rees, Quany Gardens. CAERFYEDDIN Mr. W. Thomas ( Gwilym Mai), Bridge Street. Mr. W. Davies, John's Town. LLANDILO.Mr. D. W. Jones, Post Office. LLANDOVERY. Mr. T. Griffiths, Chemist. LLANELLI Mr. B. R. Rees, Printer. MERTHYR TYDFIL. Mr. J. Williams, Printer CKebeland. TREDEGAR Mr. J. Thomas, Printer. EBBW VALE. Mr. T. Davies, Chemist. BIIYNMAWR, Mr. T. Jones, Stationer. CAERGYBI Mr.. J. Williams, Market-st. LLANGR,PNI Alr H. W. Thomas, Church St. BANGOR Mr. John Thomas, Bookseller. BETIIESD K Mr. Robert Jones, Bethosda. PENMAENMAWR Mr. Jno. Roberts, Assurance Office. DIKBYCH Mr. Henry Davies, Bookseller. RUTHIN Mr. B. M. Williams, B'kseller. ABERGELE Mr. R. Jones, Bookseller. LLANGOLLEN. Mr. T. C. Jones, Bookseller. rKBFFYNNOX Mr. W. Williams, Printer. DO.T,GBLLEY Mr. Owen Rees, Printer. CORWSN Mr. L. Roberta, Brook St. MAOHTNLLETH .Mr. B. Gr:ffl, Maangwyn Street. LLANIDLOES Mr. R R." ftlaaclywedog EISTEDDFOD BETHEL. VICTORIA, GLYN EBBWY. Cynkelir yr Eisteddfod uchod DDYDD NADOLIG, RIIAGFYIl 25,ux, 1867. PRIF DESTYNAU :— Am y Farwnad oreu i'r dclrsreddar Mrs Jeffreys, priod y Parch. Thomas Jeiiroys, Glyn Ehbwy. Gwebr, £ 5 0s. 0c. I'r C6r a gano oreu In going to my dreary bed,' a c Codiad yr haul.' Cwobr £ 6 0s. Oc. Am fanylion pellacli givcl y Programme, pris coimou, 1wgael gan Mr. METII. LEAVIS, Briery Hill, Ebbw Yale, Mon. GWYBODAETH A SYDD NERTH." EISTEDDFOD HEN GAPEL, LLANBRYNMAIR. NADOLIG, 1867. Am yr Englyn, 'Beddargraph i'r diweddar Barch. z, R. Edwards, Llanymddyfri. Gwobr, 5s. Anfonir rhestr o'r Testynau, yn cyn wys Traethodan, Barddoniaeth, Cerddoriaeth, &c., ar ddeibyniad dau Stamp. Evan Davies, British School, Llanbrynmair, Ysgrifenydd: ROBERT DAYIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT 75, PRESCOT STREET, LIYERPOOL. Wrth gyflwyno ei ddiolchgarwch i'w gyfeillion a'r Cl. hoedd am eu cefnogaeth galonog am y chwe' biynedd diweddaf, dymuna eu sicrhau na esgeulusa yr ymdiech a'r gofal mwyaf i gael y nwyddau goreu am y prisiau yaf rhesymol, a gwna astudio i gadw ymddiried a chefnogaeth gyffredinol. Sylwer-TE O'R FATH OREU am y prisiau 2s. 2s. 6d., 3s., 3s. 4d., n'r goreu am 3s. 8d. y pwys. Y COFFI GOREU Is. 4d., Is. 6d,, Is. Sd. y pwys. Nwyddau eraill o'r fath oreu am y prisiau mwyaf rhesymol. Anfona bob nwyddau i'r pellder 0 bedair milldir oll fasnachdy yn ddidraul, ac anfona nwyddau i lanrhyw orsaf yn y dywysogaeth yn ddidraul, os cynwysant werth 40s. o De, Coffi, a Spices. Gymerir y gofal mwyaf wrth bacio nwyddau, fel na byddo y naill yn niweidio y Hall. Ceir cofrestr o'i holl nwyddau ond ymofyn am dani. Gwinoedd 0 bob math yn ol prisiau gostyngol Llundain PER DOZEN QUARTS. Sherries, 17s., 21s., 25s., 28s., 30s., 36s., 40., 42s. Ports 17s., 21s., 26s., 30s., 36s., 42s. Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Champagnes 34s. 40s. 48s. 60s. Moets and other high class Brands from 60s. OW Teilynga y gwinoedd hyn sylw pawb, ac yn neill- duol y rhai sydd yn gofalu am y Cymundeb, ohervrydd ea rhagoriaeth a'u prisiau tra isel. JOSEPH B. O'NIEL. General Broker, PACKER AND REMOVER OF FURNITURE By SPRING YANS AND WAGGONS, With Water-proof Covers, to and from all parts. PECIR A SYMUDIR POB MATH 0 DDODREFN gyda'r gofal mwyaf i unrhyw barth. Cash advanced and Furniture Warehoused. PRYKIR NEU NEWIDIR POB MATU 0 DDODREFN J IN EISIAU, MJCRCH ddi-briod, neu wraig weddw, o gymeriad II da. ac o ymddiried dianmhcuol. Ehaid iddi fod yn Gymraes, ac yn gallu ysgrifenu Cymraeg a Saesneg yn gyicir, yn gystal a'i gv/neud ei hun yn gyffrcditi yn ddefnydclin]. D. Anfoner at—Mrs Evan Jones, Post Office, Rbydymeirch, ABEEGAVENNY. Disgwylir tystiolaethau boddhaol am gymeriad. SIOP DRAPERY" AR OSOD, mewn tref bortliladdol yn Ngogledd Cymru, lie y mae business da wedi ei sefydlu er ysllawer 0 fiynyddoedd.—Am bob many lion ymofyner ymnliellach a A.M., Swyddfa'r Tyst. AMAX 0' R W ASG. Y Pumnied Argra-vhiad gyclaj Attodiad. I-JASGLIAD 0 HYUNAU wedi eu dosparthu dan kJ wahanol benau, yn nghyd ag amrywiol 0 Au-Ihemau., GAN E. GRIFFITHS, ABERTAWY. Embossed Roan Is. 6c. yr un, (14 yn y dwsin); Morocco 3s., fl-6} I CARTREF I YMFUDWYR. =I 14, Galton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JONES, (CVMRO GWYLLT), 4 DDYMTTNANT liysljysu pawb fwriadant Ymfudo o Gymru,1 A y c-cir pob hysbysrwydd s ehyfilrwyddyd am brisuedd Yo cludiad, gydag Hwyl neu Ager Longau, i America, a gwahanol wledydd y Byd, drwy anfon Llythyr, yn Gymracg neu Saesneg," yn cyimwys po tage stamp, i'r cyfeiriad uehod. Gall yr ym- fiidwr gtid lie cysurus i lettya mewn ty taw el am biis rliesymol.] llyderir, dnvy y wybodaeth a feddant o'r J'asnach Yuiiudoi yn y wlad hon ae yn America, y byddant yn alluog i gyilawni! su dyleds-svyddau yn deiiwng o bob TJuddiried a chefnogaeth. Cymmeradwyir y ty a'r G oruchwylwyr i saw y Yvlad gan y boneddigion canlynol Parch. Samuel Davies gweinidog y Wesleyaid, a chadeirydd y Dalaeth Oglcd'-lol. Parch. J oiiii TJiomas Liverpool. Pareli. Joua Morgan, Cwnibach Aberdar. t'arch. John Hees, Treherbert, Pontypridd. y cy.'ouriad.—ilessrs. Jones, & Co., 14, Gall-on Street, Liverpool. D.S.—Cyfarfyddir a phavvb a ymddhiedant eu goial i'r Goruch- wylwyr udiod ar eu dj fodiad i Liverpool.

IIEN - GLWYFAU, DOLURIAU,…

TOPJADAU YN Y CROEK.

ANMHUREDD Y aWAED,

[No title]

CLWY'R lIAROHOGIO.