Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

.=- PRUDENTIAL AS SUE AN" CH COMPANY 62, Luclgato Hill, London, E.C. Pounded 1343. Capital, £ 100,000.—Annual Premium Income, £ 155,000.—New Premium Income for 1866, £ 62,204 16a. 5d. The extraordinary rapid progress of the Company attests the estimation in which it is held by the public, and the large amount of new business transacted is the best evidence of tha popularity of its principles, and its adaptability to meet the re- quirements of assurers. HENRY LTARDEN, L. Secretary. Agents wanted in unrepresented districts. Apply to the Superindent, RICHAKD PARKINSON, Tranmere Park, Birkollhearl XEWYDD EU CYIIOEDDI, PRIS 2s. 0c. X CANT. EGWYDDOMON Y TESTAMENT NEWYDD, VERSUS GOSODIADAU (DOGMAS) YR EGLWYS: GAS- JOHN HAMPDEN, YSW. r) Y -Hofyel, yr ail gyfres, sef XXI. 0 OFYNIADAU I EGLWYSWYR. Y Gweinidoglon Efengylaidd a'r Befoshvyr, ar y prif bynciau sydd yn y Llyfr Gweddi CylTredin. Amcan yr ysgrifenydd yw dangos, yn Sofi^ri v wasanaeth, defodau, a defodlyfrau yr Eglwys behdledig wedi tarddu o ffynnonellau Pabyddol a phagan- aidd, ac nid o un awdurdod neu enghraifft yn y Testament JNewydd. J J II- Tra y parheir swydd a gweinyddiaethau yr offeiriadaeth, ?? y fel eu gelwir, iddynt i'w gwei- nyddu, hvd hyn y meithrinir Defodaetli a Thwyil-offeiriadaeth (priestcraft) yn yreglwys. III- y gair Saeramont yn ymadrodd ffugiol a diystyr heb yr awdurdod Uoiaf o'r Ysgrythyr; ac nid oes dim mwy o awdurdod dros ei ddefuyddio am Pedydd neu Swpper yr Arghyydd, nag aw olohi traed neu adrodd Gwoddi yr Ar- Rlwydd. IV.-Nad oedd y ddefod o Fedydd yn arhenig, fel seremow lieu arwydd allanol o olchiad ysprydol, er y eoddefid neu y camateid ei dal mewn eglwysi newydd eu ffurfio, neu eu cynnur o ddychweledigion luddewon a phaganaidd, ddim yn orchymmynedig neu yn ddeaUedig i fod yn orfodolar yr holl oesoedd dylynoi-qo nad yw yr hyn a ymddirieelwyd ac a twiiadwyd yn amlwg i fod yn gyfyngedig i'r apostolion vsprydoledig ddim i'w gyflawni, heb dwyll a thrawsfeddiant, gan unrhyw gynnryehiolwyr hunan g3rfansoddedig a all eu aylyn. Y._—Ei bod yn gweddu i holl Brotestaniaid Cristionogol ym- UQO i ymwrthod a'r defodau a'r swyddau gan hyn—ac i ddan<*os yn b&nderfynol nad oea y fath beth ag offeiriacl' mewn enw"na swydd dan oruchwyliaeth yr efengyl, ond mai dyfais yw o eiddo Eglwyslygredig; ac fod dal un ai 'offeiriadaeth' neu 'sacra- ment o unrhyw fath yn tfyrdroad ac yn garnddeoneliad o ddysgeidiaeth Crist a'1 Apostolion. e p^r'svdd v-edi^ffl^0^ c^L|e/°^ae^1 eithafol a'r athrawiaethau RTITA!aa^ed:^ %nu mor hir yn Eglwys Loecr vn achosi v wefrdlim^rir a J/"Fy8011 3™ ao .yn dwyn y fath worth, ar ion™V w Sanlyniadau naturiol rhai ymadrodd- ffui'f-i'eoiau In ei hunan, y rhai a ddaliwyd neu a ddyg- • f mewn gan biaid Laud yn 1661 mown gwrthwynebia'd un- longyrchol a herfeiddiad gofldua i farn: unfrydol y Puritaniaid, dwyd gan f1'.hoU Gwstionogion dilynol fel yr r 'j: ffyddlawn gynnryehiolwyr o yspryd y Diwygwyr, ae 1 w^ui^fCTTi"10'1 ^L" J rhai yr oeddynt mor bryderus liefyd, gan yr un awdwr, A YDYW FFYDD YN DDYLEDSWYDD ? AC A YDYW Y FPYDD-DDYLEDSWYDD lION YN FFYDD GADW EDIGOL ? ,JFW? sydd^fraslmeUiBd byr no cglup o drefn Dnw i gndw; am 1G.r' k0!1 flrefn y _delir pob dyn yn holloi gyfrifol, yn Tn i611 11ia i SJ"d-ddyn. Ac fod pob gweinidog am ef flv^j wy^aetli ei gymmydog o'r ffeithiau hyn, ac nid mae yfei eh;&delTUlaa ° ddylcds^d, nid am y model y mae yn (Ii clyflawiii. CYJTEES PFYDD MARTIN LUTHER. (Martin Luther's Confession of Faith, and England's Doom.) Price, 4 copies Id., or 2s. per 100. ARWYDD Y GROES, A'l DARDDIAD. (The Cross, and its Origin, or Church of En gland- Beware!) 1 rice ad. each, or 2s. 6d. per 100. AWGRYMIADAU i DDEEODWYR A GWRTHDDE- FODWYR. (Hints to Ritualists and Anti-Ritualists.) Price, 4 copies Id., or 2s. per 100. YFARFOD GWEDDI ARSWYDUS. (A Dreadful Prayer Meeting.) Price I'd. each, or 2s. Gd. per hundred. (PjOFlANT, rr^GETJIAU, A JJAUDI)ONIAETH KQi Y PARCH. T. PIEECE. Y niae 27 o gopiau ar law heb ell giverthil. Os dewisa l'hyw rai eu cael, an. Ul o-vc'a'r Post, yn ol 2s. Gc. yr un. IlShfr Trl nE- Thom^> t!('> Seymour Street, Higher Tranmere, Birkenhead. [1-2] SlOP DRAPERY AR OSOD, mewn tref bortliladdol yn JVgogledd Cymru, lie y niao business da wedi oi I er ys o flyByddoedd.-Am bob manylion ymofynor ynmhellaca a A.M., Swyddfa'r T}'st. Gwnewch braivf arno unwaith,a chwi aï defnyddiweh yn ivastad. BRISTOL PACKET TEA. DIM OND FINE, 2s. 2g. 1 P WYS. I 11 A 1, f j DAU FATH. CHOICE IMPORTED 1 4s. Y P WYS. Mewn isypynau 2 wns> chwarteri, haner pwysi, ajphtoysi. def SnI,utlL5b?iSSn?r101 uchod yn ?dig0n 0 waraJitiad am De o ansawdd da. Y mae i'r ddau fath grvf. ffeHir-TP! TP'^11 Bin/mU 5 ACAII0G 1AT-URI°1 R:HA^ORO1 LLEB SY^JSga te arogledig no; ei.. N:s 11,10 am ^W W a werthiram43.ypwys.a Gwerfcliir ef gaD Cyianwerthwr J. BETANT, Redcliff Street, Bristol THE WELSH NEWSPAPER COMPANY, LIMITED. (Registered under the Joint Stock Company' Act, 1862.) CAPITAL, £1000, IN 200 SHARES OF X5 EACH. £ 2 10s, to be paid on application and allotment; he remainder to be called up when required.: FBOVISIONAL DIRECTORS: REV. W ILLIAM BEES, D.D., Liverpool, Chairman TiiOMAs. WILLIAMS, ESQ., Merthyr Tydfil. PIEV. ROBERT THOMAS, Bangor. REV. JOSHUA LEWIS, Honllan. C. li. JONES, ESQ.J Llanfyllin. REV. ELLIS HUGHES, Penmaui, Newport. ELLIS PUGH, ESQ., Manchester. REV. W. EVANS, Aberaeron. REV. JOHN DAVIES, Cardiff. HEV. N. STEPHENS, Liverpool. • REV. W. ROBKIITS, Liverpool. REV. H. E. THOMAS, Birkenhead. REV. W. MORGAN, Carmarthen. REV. R. WILLIAMS, Bethesda. r SOLICITORS: MESSRS. RICHARDSON, OLIVER, JONEs & BILL- SON, 10 Cook Street, Liverpool, HONORARY SECRETARY: REV. J. THOMAS, 11, The Willows, Liverpool. AUDITOR: P. M. WILLIAMS, ESQ., Manchester. TREASURER: D. DAVIES, ESQ., 51, Catharine Street, Liverpool. Application for Shares should be immediately made to the Secretary. EIN GORUCHWYLWYR. Yrydym wedi gwneyd trefniadau i sefydlu Gor- uchwylwyr yn y lleoedd canlynol, i'r rhai yr anfonir sypynau o'r TYST CYMREIG gellir cael unrhyw nifer i'w dosparthu gan y rhai a ddewisant hyny yn by- trach nag anfon yn uniongyrchol i'1 Swyddfa. ABERTEIPI Mr. D. Williams, Stationer, CASTELLNEWYDD .Mr. D. Rees, Quarry Gardens. CAEKFYRDPIN Mr. W. Thomas (G iv ilyiii Mai), Bridge Street. Mr. W. Davies, John's Town. LLANDILO Mr. D. W. Jones, "Post Office. LLASDOVJBBY Mr. T. Griffiths, Chemist. LLANELLI Mr. B. H. Rees, Printer. MERTHYR TYDFIL Mr. J. Williams.. Printer (Mebeland. TRLDLGAR Mr. J. Thomas, Printer. EBBW VALE Mr. T. Davies, Chemist. BRYNMAWR Mr. T. Jones, Stationer. CAERGYBI Mr.. J. Williams, Market-st. LLA-GEP.,l Mr H. W. Thomas, Church St. BANGOR Mr. John Thomas, Bookseller. gETHESDi Mr. Robert Jones, Bethesda. PENMAEKMAWE, Mr. Jno. Roberts, Assurance r. Office. RJJTHTV11 -Mr. Henry Davies, Bookseller. Mr. B. M. Williams, B'kseller. ABERGELE Mr. R. Jones. Bookseller. LLANGOLLEN. Mr. T. C. Jones, Bookseller. IHEFJTTONON Mr. W. Williams, Printer. DOLGELLEY Mr. Owen Bees, Printer. COBWEK Mr. L. Roberts, Bi-ook St. MACHYNLLETH .Mr. B. Grffithg, Maengwyn Street. LLANIDLOES, Mr. B.Ile«sf Gt-lauclywedog' Mill ° EISTEDDFOD BETHEL, VICTORIA. GLYN EBBWY. Cynhelir yr Eisteddfod ucliod DDYDD NADOLIG, RHAGFYR 25AIN, 1867. PRIF DESTYNAU :— Am y Farwnad oreu i'r ddiweddar Mrs Jeffreys, priod y Parch. Thomas Jeiireys, Glyn Ebbwy. Gwobr, £5 Os. Oc. I'r Cor a gano oreu In going to my dreary bed,' a c Codiad yr haul.' Cwobr tG OB. Oc. Am fanylion pellach gwel y Programme. pris ceinio". l'wgael gan. Mr. MUTII. LEWIS, Briery Hill, Ebbw Yale, Mon. "GWYBODAETH A SYDD NERTH." EISTEDDFOD HEN GrAPEL, L LAN B RYNMAIR. NADOLIG, 1867. Am yr Englyn, Beddargraph i'r aiweddar Barch. R. Edwards, Llanymcldyfri. Gwobr, 5s. Anfonir rhestr o'r Testynan, yn cynwys Traeihodau, Barddoniaeth, Cerddoriaeth, &c., ar dderbyniad clau Stamp. Evan Davies, British School, r. • ■ Llanbrynmair, Ysgrifenydd; ROBERT DAYIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT 75, PRESCOT STREET, LIVERPOOL. Wrth gyflwyno ei ddiolchgarwch i'w gyfeillion a'r cr. hoedd am eu cefnogaeth galonog am y cliwe' blynedd diweddaf, dymuna eu sicrhau na esgeulusa yr ymdiecli a'r gofal mwyaf i gael y nwyddau goreu am y Frisian mwyaf rhesymol, a gwna astudio i gicliv ymddiiied a chefnogaeth gyflredinol. Sylwer-TE O'R FATH OREU am y prisiau 2s., 2s. 6d., 3s., 3s. 4d., a'r goreu am 3s. 8d. y pwys. Y COFFI GOREU Is. 4d., Is. 6d„ ls.'8d. y pwys. Nwyddau eraill o'r fath oreu am y prisiau mwvaf rhesymol. Anfona bob nwyddau i'r pellder o bedair milldir 0'1 fasnachdy yn ddidraul, ac anfona nwyddau i "rsnrliyw orsaf yn y dywysogaeth yn ddidraul, os cvnwvsant werth 40s. o De, Coffi, a Spices. ^jsant Cymerir y gofal mwyaf wrth bacie nwyddau, fel na byddo y naill yn niweidio y llall. Ceir cofrestr o'i holl nwyddau ond ymofyn am dani. Gwinoedd o bob math yn ol prisiau gostyngol Llundain PER DOZE QUARTS. Sherries, 17s., 21s., 25s., 28s., 30s., 3Gs., 40., 428. Ports. 17s., 21s., 26s., 30s., 36s., 42s. Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Champagnes 34s. 40s. 48s. 60s. Moets and other high class Brands from 60s. &1F Teilynga y gwinoedd liyn sylw pawb, ac yn neill- duol y rhai sj'dd yn gofalu am y Cymundeb, oherwydd eu rhagoriaetli a'u prisiau tra isel. -_u_ JOSEPH B. O'NIEL. General Broker, PACKER AND REMOVER OF FURNITURE By SPRING VAXS AND WAGGONS, With Water-proof Covers, to and from all parts. PECIR A SYMUDIR POB MATH 0 DDODREFN gyda'r gofal mwyaf i unrbyw barth. Cash advanced and Furniture Warehoused. PRYNIR Elr NEWIDIR rote MATH o DDODREFN Conway Street, Birkenhead. 'T' T IN E1SIAU, tcii ddi-briod, neu wraig weddw, o gym eriad TH. da ac o ymddiiied dianmheuol.' Bliai d iddi fod yn Gymraes, ac ya gallu ysgrifenu Cymr aeg a Saesneg yn gyicir, yn gystal a'i gwnciid ci hu n yn ■jyffredin yii ddefnyddiol. Anfoner t-Itrrs Evan Jone?, Tost Cfikc, Ehydymoircls, ABERGAVENNY. Disgv/ylir tysliolaoth.au boddhaol am gymeriad j;1., CARTREF I YMFXJDWYE. "'I'9-, æ;'i'í!\ 14, Galton Street, Liverpool. ELIAS J. JONES AC N. M. JON.E8, (C-SMllO GWYLLT], ADBYMXJIirANT hysbysu pawb fwiiadant Ymflldo o Gymrtty il. y ceir pÐb hysbysrTrydd s ehyfartfyddyd am biisoodd y eludiad, gydag Hwyl neu Ager Longau, i America, a gwabanel rledj'dd y Byd, drwy anfon Llythyr, yn Gyiuraeg neu Saesneg, vn cyaawys po-tag-e stamp, i'r cyfeiriad uohod. Gall yr yin- radwr gael He cysurus i lettya mewn ty tawel am bris rhesymol J Hyderir, clrwy y wybod;tetli a feddant o'r Fasnadi Ynifudol' yn y wlad hon ac Y11 America, y byddant yn alluog i gyflawid. in dyledswyddau yn deilwng o bob ymddiried a ehefnogaeti. Crmmeradwyir y ty a'r Goruchwyltryr i sylv y Wlad gany bonedaigion eanlynol :— Parch. Samuel Dayies gweinidog y "Wesloyaid, a chadeirvdd y Dalaeth Ogled&o). Parch. John Thomas Liverpool. Parch. Jona Morgan, Cwmbaeh Aberdar. Parch. John Rees, Treherbert, RontvpriiM- Cofier y cyfeiriad.—Messrs. Jones, & Co., 14, Gdiion Street, Liverpool. D.S.—Cyfarfyddir a phawb aymddiiiedant eu gofal i'r Gorueh- wylwyr uchod ar eu dyfodiad i Liverpool. ALt.iJST O'R XTASG.. y Pmimed Argmphiexl gjdag Aitoiidi. CiSG blAD O HYMNAU" wedi eu dosparthu dan O waLanol benau, yn nghyd ag amrywiol o Autheaiau. GAJT JE. GRIFFITHS, AEEETAWV. Embossed Roan Is. 6c. yr na, (14 yn yd win); Morocco 3s. n—6]' CYFARFOD LLENYDDOI AMANA DYDD NADOLIG. 1867. EHODDIR 10s. o Wobr i'r Podwav a gano orou y don Gyunulieidfaol a nedir ar v nryd craa v b^rn- iaid. J Hefyd, 5s. o wobr i'r ddau a gano duet, The Lord is a tnan of war,' o Israel in Egypt' (Handel). Anfoner yr emvau i DAVID P.v:r:v, Tan-y-bwleh Mynydd Llandegai, Bethesda. cyn. n«>n n Ragfyr, 1867. *ed 0 TYSTEj] CROMWELL. pYNEALIWYD CYFARFOD BEAUMARIS 1acln\edd 5ed, pryd yr ymgyimullodd gweinidog« ion a diaconiaid y gwahajiol enwadau civfydciol yn y uref, yn lighyd a pliersonau cyfrifol eraill, i ystyriedeu lliwymedigaeth i wneud cydnabyddiaetli deilwiig o lafur taientog diflino, a liwyddianus y Parch. W. Williams. (Cromwell) o blaia rhyddid c-refyddol, ae raewn amddi- ttyniad 1 egwyddonoji Ymneillduaeth, yn ngwyneb yr ymosodiadau eyhoeddus a wnaed arnynt yn"Ngh5miTi y blynyddau diweddaf. Cvmmerwyd y mater i fyny gan y cyfarfod gyda r brwdfrydedd mwyaf, a phellder- fYJlwyd yn unfrydol i wneud Tyst eh gyffreclinol or rhoddi cyfleusdra i hleiclwyr rhyddid crefvddol mewn manau eraill i gydweithredu yn y symnradiad. Y mae gwasanaethgarweh galluog Mr W. dros lawer o flynydd- au i [whos y Swirionedd (a hyny heb elw iddo ei htm), wedi bod yn aninlirisiadwy werthfawr, ac yn gwir deil- yli.u rlt),iv arwydd o bareii sylweddol oddi wrtli ei gycl. genedl am yr hyn a wnaeth yn barod; ae hefyd fel cyfnertliiad i'w feddwl i barhau i wasanaetlm ei wlad ¡j,'i genccll yr un mol' H:ddlon YJl y?-yfodol. A clymnna y cyfarfod alw sylw neillduol yrhai a gawsant- y fantais o ddarllen ysgrifan lluosog Mr W. yn Gymraep- a Saes- neg yn ystod y 12 mlynedd diweddaf at yr by^bvsiad hwn, gan erfyn am eu eydweitlirediad 1 ditlu parch i'r Iiivii y mae ]■):)roll vn ddviedrs Dewiswyd Pwyllg-r lleol* yn swvddooion" ganlynoi i gano yr am can yn mlaen'vn rhoolaidd A Llywyddaon-Pareli. H. Hughes cr. Parch. E. Davies (W.) Trysorydd-Mr J. Williams, merchant. Church t. m, sg^enyadion—Parch. J. James <B.i, a Mr II. Thomas, 14, Castle Street. Derbynir y cyframadau gan y Nuthmnl Proi'in&al BunT" Reaumaris, nea gan y Trysorydd. HOLLOWAY'S OIXXMENX AND PU.LS.—Short- ness of Breath, Colds, Coughs.—Thousands of testimonials can be produced to prove the powers possessed by those curative remedies in asthma, incipient consumption, and all disorders of the chest and lungs. The Ointment, well rubbed upon the chest and back, penetrating' the skin, is absorded and carried directly to the lungs, where in immediate contact with the whole mass of circulating blood, it neutralises or expels any impurities which are the foundation of consump- tion, asthma, bronchitis, and pneumonia. Thns all pulmonic complaints are easily cured. The asthmatic chest,tightening to suffocation in foggy damp weather, is iibeorted by Holloway's Oint- u_ ment and Pills, which also cine the short, dry. consumptive cough, and the heavr oxpectorafciju' attending bronchitis.