Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

17 erthygl ar y dudalen hon

CARMEL, FOCHRIW.

LLANYMDDYFRI.

PONTARDAWE.

MANION 0 FYNWY.

G WAITH GLO WAUNYCOED.

CAERGYBI. ;:

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CAERGYBI. Meddyljem mai YR ETHOLIAD DYFODOL syda yn Ilenwi meddyliau y Cymry yn gyffredinol y dyddiau hyn, ac yn wir hyfryd yw gweled arwydd- ion y bydd rhyw ychydig o gynhwrf trwy Gymru tua y cyfnod pwysig sydd ar dori ar ansawdd poli- ticaidd y wlad, dblegid bydd rhyw stir yn Igy-ffrediii yn areb dybenion daiollusgyda materion gwleid- ydtdol; ac mae'n dra thebyg y bydd effeithiau y crisis hwn i'w canfod yn amlwg- eto mewn mwy o fywiogrwydd gyda phethau gwladol. Hyfryd genym weled fod' CAEKGYBI ALL WNEUD EI KHAN yn yr etholiad cyffredinol sydd yn awr wrth y drws. Mae Syr R. W. Bulkeley, Barwnig, wedi hysbj^su ei fwriad i roddi i fynu ei sedd fel oynrychiolydd Sir Fon; ao fe ddywedir fod yr Ani-hydeddus W. 0. Stanley, yr aelod presenol dros y bwrdeisdrefi, yii meddwl ymgeisio am gynrychiolaeth y sir,—yna bydd eisiau un i gymmeryd ei le yntau. Pa fodd bynag y try pethau, bydd eisiau un oynrychiolydd —dros y sir neu y bwrdeisdrefi. Heno (nos LfUn), cyhlielir cyfarfod cyhoeddus yn yr Ysgol Frytan- aidd, i'r dyben 0 ymgymmeryd a rhyw foddion er siorhau. dychweliad Rhyddfrydwr i'r Senedd. Wrth weled yr hysbysloni dazzling mewn perthyiias i'r cyfarfod hwn, pa rai oedd. yn dangos yr angen- rheidrwydd o gael Liberal trwyadl fel oynrychiol- ydd, ac yn taer wahocld cyfeillion rhycldid i roddi eu presenoldeb, yr oeddym yn barod i waeddi Well done pobl Caerg-ybi! More power Gobeithiwn y bydd iddynt o hyn allan fynu eu hiawnderau, sefyll at eu hegwyddorion, ac ymladd o du cynawnder a rhyddid. Hynod sych a phoeth mae Y TYWYDD yn dal o hyd. Ni chawsom ond ychydig iawn o wlaw er's rhai wythnosau, a chlywir yn ami y gwyn 'fod eisiau gwlaw.' Mae yn ddiamlieu y byddai eawodydd graslami i'r. ddaear yn awr fel dyfroedd oerion i enaid sychedig,' ac yr adnewyddai pob peth tyfadwy yn ddirfawr pe disgynent. Ond yn ddiau fe gawn y diweddar a'r cynnar wlaw yn ei bryd.' —Gohebydd.

PENTREF-NANTY, TROEDYRAUR.

TRELIWYD.

CAERFYRDDIN.

. PANTEG.'",'

! SIR GAERFYRDDIN, ; i

BAVRDEISDREFI CAERFYRDDIN…

WYDDGRUG.

.,-EBENEZER, ARFON.

SILO, SIR BENFRO. ' -

ITRYCHINEB ALAETHUS YN DWYRAN,…

|AGORIAD EBENEZER, TONYPANDY.