Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

15 erthygl ar y dudalen hon

BANGOR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

BANGOR. PARLAMENT NEWYDD. wae n ymddangos i mi fod pobol wedi myn'd y b" 1 °n<^ ° ^adw Parlament yn y dyddiau yma, fel d P&rlament yn fuan, nid yn unig ymhob Tre, •\i hefyd. Dyna bobol Oaergybi, trwy ^»i°gaeth y 'Twrch' a'r 'Rhen Ddyrnwr,' wedi w Parlament mawr yno, er mwyu cael Richard D avies, Ysgweier, o Benarth, yn Eulod Seneddol "Wed' ^0n' y11 SYr Richard, Barn Hul, sydd .r^0^ e* swydd i fynu, o achos nad ydi o ddim ei°io representio pob rapscaliwns yn y senedd cr^dd*^1' Richard representio teilwriaid, allan 0>ri' co^eria*d, (y mae gwyhyddion wedi myn'd 0 ffasiwn ars pen roes Gweirydd ei wennol ys^Wm)> a man ffarmwrs, yn talu dim ond bvtT deg' PUIlt 0 rent—na neiff Syr Richard bai rePreseriti° rhyw bryfetach felly! a does dim a"10 f° chwaith, gin i fod o'n leicio. Yn wir, yn -'y^ 11 ineddAvl i fod o'n gneud tro call iawn, cany 10 ° r maes o01'0n chwigyddol areiben; chwi ^ekar<l) yn sicr, wedi bod yn ao a a ffyddlon o'r en ysgol, am hir flynyddau, mae' e^^ni8' 0 barch dauddyblyg am hyny etto y eWv ddiammeu na wnai'r tro i representio r^d Vsyol newydel; ac yr wdw i yn i gam- gwele^1 ai"W iaWn am fod mor %gadog a roi 1]^ • ac ymgilio o'r maes yn anrhyeddus, i e i un 0'r [l0iJ0[ representio. ft'ly^aiRe^r ?ar^amenj: .pwysig hefyd, os gwir a Ricbava' -klangefni, i'r hwn y gwahoddwyd Syr ais f0ci 1 q io dyn y bobol, sef Mr. Dafis; a chlyw- clyri T J byr wedi tirion gydsynio a'u cais. Wei ain iangefniaid! a dwbwl wel dyn Syr Richard! Os oedd^ caredig, dynol, a boneddigaidd. Pan vn u°ddwr yma yn hoff a chymmeradwy ■Eon m~ syy.dd< member Parlament d os wlad y Wdd |ia 8'0rc)n, os pery o i ymddwyn fel hyn, CKnxr°-n y feRy Pan 0 swydd. yvnnll aiS ^ffyd f°<i Parlament mawr wedi cael ei ^Vasana Jll wrnaresj i ddiolch i Syr Ricdard am ei sej>. a 8'wortiifawr i'r wlad dros gyhyd o am- aros yn ei swydd rhag llaw. Ilich'a^W^ tee 1 bobo1 Blwmar0H' y mae Syr ac vr (i 6 y11 bur iddyn nhw bob amser; h yx. i yn haeddu cael gwneuthur hyn iddo. liiexvn X' J11 credu y bydd Parlament Caergybi hwn^r C- hlr "an bob61 Mon: Aoes y Parlament :U' dd SlarnP? dda '-1' genedl, trwy roddi eu bys 11 dvn ^ia fedr eu rePrOHentio mewn gwirionedd: ac ^edi gweled y byd o'i gynffon i'w gorn, siararl aeithio °'i sowdwl i'w goryn; dyn a fedr ^ymraeg lan loyw efo ffarmwrs uniaith Rhos S b^r.a T,howyi] Trewan, Mynydd a Rhosydd New- iarlm, a a iedr draethu en cwynion a'u dymnn- ^vwilir^- T mewn Saesneg na raid iddo Jng n°wydd Bl'eit, Grlaston, a ,1 S"61: Ie°¥yn }lo^> ymleddwch drosto hyd y V ^driwfr'Vh1°11 ^enedl fod yr hen wlad rt ilam Gymry? ° n eitl maweadog, sef 'Mon 11 1 J7,0! d7n ^e^P° fe fu agos i mi dreulio'r holl Ioa> chwedl y dysgedigion, cyn dweyd gair ar y [- „ PARLAMENT NEWYDD! pr iddo' mi dreia ddynwared Sam Ty Mawr 10 aiiadJvr?uVef <d^y4 tipin yn fyr ac yn ots ° ddy- Pariam n y Bntis Hotel yr ymgynullodd y 9fedV ncy.ydd> neithiwr ddyweutha (nos Iau'r 9 peidied y Titotaliaid a clychryn dim: yr 11 y Iteiol /-) mor ddu^estol yno a phy dasen nhw yn ir i'eddwnl •>' ddaeth yno ddim dropyn o ddiod j ar hue- -1 r Wrdd> °'r dechreu i'r diwedd. Tua deg adnabv^i1 °edd Tlifer yr aelodau: y gwyr mwyaf ArniiK^ 8 J"110 oedd ^r- Tomos, gweiitidog yr l* iaid "M'r' Ffowcs, Gweinidog y Methodist- ^alaidd ^Ar a.^r- Prcis, Atliraw'r Coleg Xor- » -lliaid QPfla a etholwyd yn spicer. Liber- i dyfod i'j_. aelodau bob un. Yr oedd gair wedi i, gael ei *'od Parlament mawr o Liberaliaid i fon, Ue uos. Wener y lOfed, yng Ngharnar- eraill i dl8gwylid cynddrychiolwyr o Forwchau ^ymmervd ld pa lwybr a fyddai ddoethaf i'w I' hau Libni- 8'01W8" ai* J Lecsiwn nesaf, er sicr- l' tua aineni- a^d i representio'r Sir a'r Borwchan. Yr •Hotel- oedd i'n Parlament ninnau yn y Britis i ar y aiaf ° amryw siarad llawer o betliau gwych ^Jgocld ivr Gweirydd ap Rhys, a chefn- Bin r' ^ones' Upper Bangor, S^eier, Mangor yn cynnyg' W. Bwcle Huws, Ys- [. ^"n .V seriPfi^ Coch, i representio Borwehau Sir Gaernarfon, erai]j ej dymuniad ar Iioll Liberaliaid y Borwehau ? "svneirl^Vyd llawer wedi hyn gyda golwg ar pa beth i^yd a °s?-a ddGuai Mr. B. Huws ym mlaen; ason- 1 ^eil^j, ddau ncu dri o foneddigion eraill, fel rhai 1 dim U cefn0o'i- Dywedodd Gweirydd nad oedd YN cnTi 1 fod YNOhylch- Mir. B. HUWS, gan ei fod ef OS (Ifi f ei fod yn benderfynol o ddyfod ym mlaen 1 a thaflodd lythyr i'r spicer a dder- Wai odd-iwrth Mr. B. H. ar y mater. Pa fodd y gaJai3^-08riiai yn Para i siarad ar y tebygrwydd i Y PWVSO^RF" beidio dyfod ym mlaen, &C., pan §*er b Gweirydd ar y spicer i roddi ei gynnyg y T-wrn011 yna cyimygi°dd Mr. Llwyd Jones C^forwY., 6' a ohefnogodd Mr. Morgan Richards, grugyu Machno) Qaevnnv?1 yn dewis enwi neb i representio Borwehau narfon 1. «>n, nes i'n cynddrycliiolwjT ddychwelyd o Gaer- n' glywed Ilais y Borweh,,tu eraih.' ym rhywun y buasai efe yn cynnyg i ni d6rf ng°r ymrwymo i fotio dros bwy bynag y pen- l)y^refi y Borwehau eraill ei ddwyn ym mlaen. thy ,jei d Gweirydd ei fod ef yn gweled hyny yn y 1 s°riw) ac nas addawai efe byth wneud yr anif>r,?i a P^lwysodd eilwaith ar y spicer i roddi Ty ar lament l fynu, fel y gallai yntau gael barn y aoiendm gyiiny.?iad gwreiddiol. Yna rhoddwyd yr y °efno ger bron' 01ld ni cllododd neb ei law ond 0 flaen Wedi hyn7 rlloddwyd J cynnyg cyntaf ^ygiwr I lJr'Pan y cododd pawb eu llaw ond cyn- ydym °hefnogwr yr amendment. Gan hyny, yr rheol Mangor, wedi cynnyg Mr. B. H. yn Gj-0j representio Borwehau Sir Gaernarfon. dim y spicer, yn awr, i Mr. Tomos (A.), a oedd ef gail ar ei feddwl ef, yr hwn a ddywedodd ei fod Yii barn, fod yu anhawdcl iawii cael gwell aelod, ^ymro + ° na Mr. B. H.: ei fod nid yn unig yn ei fod ac y11 medra siarad Cymraeg, ond y ^enedd %d<llawn fel aelod seneddol: ei fod yn ^astafj ar bob achos pwysig, a'i fod yn fotio'n Mad J11 UU0^ a barn ei etb°lwyr; heb law ei fod eelog a chymmwynasgar. dyiai'r Jywedodd un aelod ei fod ef yn barnu y cystal s ^e:i"aliaid edrych dros registro foters y Sir Borwehau, gan ei fod ef yn llwyr ■Jjberald ^ddai llawn cystal siawns, os nad gwell, i tfddai JMB y Sir' yn er^yn Major Pennant, ag a -,id oedd V i' yn erbyn Tori dros y Borwehau. vnt braidd yn cydsynio a'r 'aelod anrhyd- dda"' 0 be^b > ond pasiwyd yn unfryd y bydd- VaeHiarfa n °ynddrycbiolwyr ni alw sylw Parlament °ters v o?1 y priodoldeb o edrych dros registro y drani11*' ,bod yma yn addaw talu ein rhan Gllti° • _Weithian, etholwyd tri aelod i'n repres- aelori ,™Jament Caernarfon nos dranoeth; ac §>ybod r, Ty hwn ymgyfarfod etto nos Llun er 1 ■3rfodod|enmrfyniadau Parlament Caernarfon; a rN'Vi) y y 0 fewn lmm munud i ddeg, cryn -Llllll,l gynnaracli nag yr arfer aelodau Parlament £ °s ^V"eu 8^odi* 0s pasia Parlament Caernarfon >^hau VG|' a Pharlament Bangor nos Llun ryw ddisg^ y bydd o les i'r wlad eu gwybod, gellwch gau- etto oddi wrth—Clustfeiuiwr.

ABERDAR.

BETHLEHEM, LLANHARAN.

MANION 0 FYNWY.

PFNFRO.

PWLLHELI.

PORTHMADOG.

RHYL.

ODDIWRTH EIN GOHEBYDD 0 CEREDIGION.

TREFFYNHON.

SION, GER TREFFYNHON.

SIR GAERFYRDDIN.

LLANGEFNI.

MANCHESTER.

RHOSLLA-INTERCHRUGOG.