Cuddio Rhestr Erthyglau

4 erthygl ar y dudalen hon

- .A.RGL WYnn PENRHYN A'R…

YR UNDEB CYNULLEIDFAOL.

ETHOLIAD BIRKENHEAD.

CYHUDDIAD MR. WATKIN WILLIAMS…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

CYHUDDIAD MR. WATKIN WILLIAMS YN ERBYN MR. THOMAS HUGHES, YSTRAD. Yn ddiweddar, cyhoeddasom haeriad gan He. Watm Williams, yr ymgeisydd Rhyddfrydig am gynrychiolaeth Bwrdeisdrefi Dinbych, fod Mr. Thomas Hughes, Ystrad, Cadeirydd Pwyllgor y Gwallgofdy, yn Ninbych, wedi bygwth troi rhai o swyddogion y Gwallgofdy o'u He am ganvasio o blaid Mr. Watkin WiHiains. Hefyd, fod Col. Heatow wedi cynyg, a'r Cadben Thomas, Llanelwy, wedi eilio, i gyflogau y swyddogion gael eu dyblu yn hytrach na'u troi o'u Ile. Yn awr y mae Mr. Thomas Hughes a'r Cadben Thomas wedi cyhoeddi Uythyrau yn gwadu hyn oil, ac yn tystio mai anwiredd per- ffaith ydyw'r cwbl! Gwedir ef hefyd gan Dr. Turner Jones, meddyg y Gwallgofdy. Dywedir mai'r unig sail i'r eyhuddiad yw fod Mr. Thomas Hughes wedi ymholi a oedd yr hyn a glywsai efo am y swyddogion yn wir, sef eu bod yn canvasio yn ystod yr oriau y dylasent fod gyda'u dyledswyddaa yn y Gwallgofdy. Dywedir ymheUach fod Dr. Turner Jones wedi tystio nad oeddynt yn gwneyd hyny, ac i'r mater ddarfod yn ebrwydd yn y f- yna. Nis gwyddom eto pa beth sydd gan Mr. Watkin Williams i'w ddyweyd mewn atebiad i'r Uythyrau hyn. Dichon y cawn wybod erbyn y Trax nesaf.