Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

10 erthygl ar y dudalen hon

... YSTAFEIX BYFED1). ,,:;1

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YSTAFEIX BYFED1). ,1 (Par had.) Mae llawer afal melus i'w gael yn ymyl pen- trefiy weinidogaeth; afalau sydd yn gwneuthur y bwytawyr yn corpulent a conspicuous, ar gweinidogion mawr yma sydd yn eu cael. Mae yn eithaf gwir fod rhyw sprats dan oed ac o dan y standard height, yn rhyfygu dilyn y mawrion; ac ymdrechfa galed ydyw. ir byehain. Mae Mr yn codi dwrn ac yn maeddu poer yn ddychrynllyd, gan ordero y giwaid bach, i fyned gartref. Mae rhyw Mr arall yn rhoddi spercan mwlsyn i' rhwn y tybia ef na ddylasai eto ymadael a'i pinafore. Mae Mr hwn a hwn arall fyth yn estyn gwefl, yn codi ffroen, yn cibo aeliau, yn ysgwyd pen, ac yn cau llygaid, er mwyn amgrymu i'r chap bach sydd wedi an- turio i'w ymyl, y buasai yn llawn cystal iddo fod gartref yn bwydo ei blant ei hun a'i fara llaeth. Yn wir, yn wir, meddaf i chwi trwy lawer o orthrymderau y mae yn rhaid myned i mewn i'r bywyd cyhoeddus. Ac hynaws ddarllenydd, ond i ti sylwi tipyn, nid ydyw yn anhawdd i ti ganfod- fod cryn lawer, oherwydd y dwrdio, a'r spercio, a'r diys- tyru yma yn tori eu calonau, ac yn troi yn eu holau fel cwn a'u cynffonau o'r golwg; ond y maerhyw ychydig o rai bach a mettle go dda yn- ddynt, yn diystyru y diystyrwch, yn ymsythu dan oruchwyliaeth fyth-boenus a thragywydd- ol-erledigaethus y spercio, ac yn mynu ambell i afal dan gawodau o boer-wlaw mae y mawrion yn ei fwrwpan yn vocifendio. Yr wyf yn credu dy fod ynbarod i waeddi "chwareu teg;" ac yr wyf finau am ddywedyd o eigion fy nghalon Amen. Darlun 2.-Gweli fod llawer iawn o ddynion ar y darlun hwn; ond gweli hefyd fod y dyn bach penfoel sydd yn y canol yn fwy prornsnent na neb arall arno. Y mae y dorf sydd ar y llaw ddehau yn wrywiaid i gyd, ac er eu bod yn am- rywio mewn maintioli ac oedran, eto, eglur ydyw wrth unrhywiaeth toriad a defnydd eu dillad eu bod yn dal perthynas agos a'u gilydd; nid yr un ffurf sydd ar farf pob un, eto mae claerwynder eu g-yddfau yn dangos yn eglur unrhywiaeth. Y mae y dorf sydd ar yr aswy i'r darlun yn arddangos mwy o amrywiaeth; mae menywod a gwrywod yn gymysg; mae defnyddiau a thoriad eu dillad yn dangos yr amrywiaeth mwyaf, ac nis gellir oddiwrth eu hagwedd allanol weled dim tebygrwydd rhwng y naill a'r Hall yn y dorf hon. Mae edrych arnynt yn dwyn i'n cof yr ymadrodd hwnw o eiddo Ezekiel, pob aderyn o bob rhyw asgell." :Mae y ddwy dyrfa yn wynebu eu gilydd; ac y mae'n eithaf amlwg eu bod yn gryn ffrindiau; :9 ond gwaith y dyn bychan penfoel, sarug, a theneu yna sydd yn sefyll rhwng y ddwy dorf ydyw ceiaio eu hysgaru; brws paent ydyw hwna y mae yn ddal yn ei law ddehau, a phaent du sydd yn y llestr bach acw mae yn ddal yn ei law aswy. Yn awr pan y mae y dyrfa ar y chwith yn nesu yn lied agos at rhyw un yn y dyrfa ar y dde, mae y dyn bach, neu y paentiwr bach yn hytrach, yn trawo ei frws yn ei lestr bach, ac yn paentio gwddw gwyn yr un hwnw yn ddu; ond yr wyt yn gweled nad ydyw y dyrfa ar y chwith yn pellhau nemawr oddiwrth yr un y mae'r paentiwr bach wedi bod yri cy- ffwrdd a'i wddf. Bydded hysbysol hyn i ti ddarllenydd ystyr- iol-bu gan y paentiwr bach yma baent gwyn yn Qilestr bach er's llawer dydd; ond nid ydyw yn Hiwio dim ond du er's blynyddau bellach. Fe fu ef unwaith yn siarad gyda'r dyrfa ar y chwith, ond y maent oil braidd erbyn hyn wedi diflasu ar ei siarad, ac yn ei chwerwder oher- wydd diflasdod y dorf, nid oes ganddo ddim i'w wneyd ond newid lliw ei baent. Ei amcan ydyw cael rhywun yn y dorf i alw arno i siarad, druan bach; ond gweli ei fod hyd yma heb gyraedd yr amcan mewn golwg. 'Mae yn amheus genyf,' elai y deonglydd yn mlaen, mae yn amheus genyf a oes angen de- ongliad ar y darlun hwn; yr wyt wedi casglu yn ddiameu erbyn hyn mai y gweinidogion ydyw y dyrfa sydd ar y dde, ac mai'r lay party ydyw y dorf sydd ar yr aswy; gadawaf i ti ddyfeisio pwy ydyw y paentiwr bach gydai lestr bach o baent du, yr hwn sydd yn ymdrechu ysgaru y ddau oddiwrth eu gilydd. Yn wir, ddarllenydd, mae y dyn bach hwn yn sicr o fyned yn ddrewdod ac yn ffieidd-dod yn mhten ychydig amser; mae ei lestr paent yn myned yn dach ac yn llawnachboh mis. Mae llawer yn eu a ydyw yn sane; os gellid profi ei ima^ity ymae yn hen bryd cymeryd y llestr a'r paeat o'i law, yn lie gadael iddo ei blastro fel y dewiso ef ar hyd heolydd pentre'r weinidog- aeth. Fe ellid defnyddio y llestr yna i gario bwyd yn eithaf da pe glanheid tipyn arno, yn lie bod trwy'r flwyddyn yn llawn o baent du.' Yr eiddoch, YSTAFELLYDD. r [" =

Advertising

_Y TYST CYMREIG. -r"

LLYTHYRAU CYMRAES 0 GANAAN.

Y TAIR EGLWYS A'R £ 3 3s.…

;ABERI)AR. ; :ff!

Y DR. PRICE AR YR ETHOLIAD…

LLYTHYRAU CYMRAES. YN NGHANM#-0*

[No title]

Advertising