Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

*«AITETHATJ Y PARCH. S. EDWARDS, MACHYNLLETH. Y SHANAU, Pris 2s. 6ch.; ae wecli eu rhwymo "I prl: hardd mewn llian, 3s. Gellir eu cael trwy Y POIT ond anfon at yr Awdwr. A CHYDGAN (SONG AND C-UOR US), t' "CAETEEP," nau gan Mynyddog, a'r Gerddoricieth gem Ay J. D. Jones. 0EDDEDIG GAN B. M. WILLIAMS, RUTHIN. Pris 6ch. Trwy y post 7c. ItIIt. EVAN A. MORGAN, SURGEON DENTIST, 91, BOLD STREET, LIVERPOOL. Ie, i AJi highly recommend MR. MORGAN to any ^iater]011 the services of a Dentist, he having ^tigfa-S 011 1116 most successfully, and to my entire ^tlon- D. SAUNDERS, Late Welsh Presbyterian Minister, Prince's Park, Liverpool. ORGAN speaks Welsh. [66—117.] ROOFING FELT. anf^ cheapest "Waterproof Coverings for 411"B of Sheds, Outbuildings, Hay and Corn S. ke. Sold wholesale and retail by- o & CO., 23, STRAND STREET," LIVERPOOL. 4lso paid. Samples and Prices per post. P Sheathing and Boiler Felts, and Portland Cement. SYLWEDD CIG LIEBIG, 0 WL? FTTUREL WNETJD OAN E- TOOTH, YSW.) U mewn potiau 2wns, 2s; 4wns, ORL?APAU i PT^ 7s 6c; 1 pwys, 14s. ^ruehwylwyr Cyfairwerthol ac Manwerthol, THOMPSON & CAPPER, Liverpool a Birkenhead. gan Evans, Meibion, a'u Cyf.; a Raimes a'i Qyf. ^RTn BLAWDIOGr NEAVE. Si' mwyaf maethlon, a rhataf i Fabanod. fC^faetKia ^ywe<i:—" Y mae ymborth Neave o nodwedd a 8,0 y mae y11 gyfaddas ragorol at gynal Plant eülon. Qw„ Is y Canister. werthir yn Gyfanwerthol a Manwerthol gan p THOMPSON & CAPPER, KEF 5.5 V L L W T B HOIKEPATHAIDD, BOLD STREET, A U)RD STREET, TTTOUPonr 21, RODNEY STREET, (IJVERPOOL,. *6. PEMBROKE PLACE, J GYLE STREET, BIRKENHEAD. OOCOA. HOMOEP ATHAIDD y dv THOMPSON A CAPPER, ^Sauam^vS,6* gyntaf 20 mlynedd yn ol, a warantir kS^HELiAT)^rf1 "loepathaidd goreu o flaen y Cyhoedd. K^oneddoZ • Dylai prynwyr, i gael Cocoa Homcepathaidd iV^psr ar v ill61?' P&'JFeithrwgdd, sylwi ar enw Thompson a ri;j foda mryw ddynwarediadau is-raddol It aw g hon i frecwest. YN OYFANWEItTHOL A KAK.WERTHOL 'Pynau pwys, haner pwys, a chwarter pwys, Is. 6c. y THOMPSOP7T CAPPER, L«T V 1J» T> -F^BRYLLWYR HOSKEPATHAIDD, EAPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Fferyllwyr cyffredinol. YSTAFELL YR ARLUNIAU. 88, St. Anne Street, Liverpool. jO GK)L.—Darllenais a chlywais lawer o son ftr. Oambrian Gallery,' ac am enwogrwydd ^erfw Thomas fel arlunydd. Cododd hyn L* y11 fy meddwl y mynwn dalu ymweliad { £ ^fa yn 66 St. Anne Street, yr adeg gyntaf yr erP°°l. Hyn a wnaethum yr wythnos dai- ac yn y fan cefais fy hunan mewn ystafell Nettjj ? ac yn amgylchedig gan rifedi rft^knoir iuuiau mwyaf cy wrain o brif weinidogion ^^dau crefyddol Cymru, ya nghyda ?%8, beirdd, cerddorion, a phersonau eraill ein Wa go]? y °lwg arnynt, nis gallaswn lai na dywedyd ar yr arlunydd. Gwir yw y gair a Kr1 Hi f jfy »gwlad am dy gyweinrwydd a'th fedr; w^^dyliaisei fod y fath, nes i mi ddyfod, ac i'm y» ei » ac wele lxi fynegwyd i mi yr haner; 4* clod ddoethineb, dy allu, a'th fedusrwydd, C^^jJ^glywais i." Yn wir, yn wir, y mae y GROXTP a5? y11 ardderchog, wedi ei weithio yn gel- o't vj Phrydferth,—pob arlun o'i fewn yn ddelw <j?rs°n yr amcanwydiddogynnrychioli. Gallwn ^6^ dywedyd ei fod yn gaffaeliad gwerthfawr i ni, llr13^ ddiolchgar i Mr. Thomas am ei ddwyn PtCaso 1 Pnetruswn ddywedyd y teimla pob un a'i hyn°d ddedwydd yn yr olwg arno wedi ei 1 fyny ar bared un o brif ystafelloedd ei >* syu fydd genym os na welir yn fuan un a'r y rhan fwyaf o anmeddau ein gwlad. j W. R. WI LIVERPOOL. I FECHGYN A GWYR IEUAINC CYMREIG. v ELIR ysgol yn neillduol ar gyf r y dospa-rth clIod, gan 32. MR. J. HUGHES, PERSON STREET, EVERTON. ^egol at y canghenau arferol o ddysgeid- °ddir arbenigrwydd i astudiae':h o'r Iaith t-ir cyfeiriacj am gymmeradwyaeth at y bonedd" VOL:—Parchn. W. REES, D.D. J. > STEPHENS W. ROBEHTS H. E. hysttyslen yn cynwys y telerau a phob man- 04d Kym am un yn ol y cyfarwyddyd uchod. hY AIS AR WERTH. i**yj ^WYF hysbysu Adeiladwyr, Masnach- y\eraiU, a ddef nyddiant Ais, fod genyf yn dda ar law yn un o'r lleoedd mwyaf ^tations y Rh eilffyrdd, i'w hanfon i bob r, rhai 4 troedfedd 13s. y fil. 3 eto 11s. y fil. ■fcSre PAVID RO BERTS, 14, Victoria Road, yut0 ^ii'kenhead. s^reat Howard St., Liverpool.^ JOSEPH B. O'NlEL. ,4t XP, General Broker, R. AND REMOVER OF FURNITURE) -YSY SPRINQ VANS AND WAGGONS, J. ater-proof Covers, to and from all parts. ASYMUDIRPOB MATH O DDODREFN Syda'r gofal mwyaf i unrhyw barth danced and Furniture Warehoused. NEU NEWIDIR POB MATH O DDOD- REFN. Cofrtztay SIred, £ irkmXmd= Allan o'r Wasg, f4 tudalen, Pris 6e. E L F E N A U GRAMMADEG. At wasanaeth bechgyn Ysgolion Llenyddol, gan y Parch. J. LI. Hughes, Dowlais. I'r gwr ieuanc a deimlo ar ei galon ddysgu a deall Grammadeg iaith ei fam, wele gyfarwyddwr syml, eglur, a hawdd, wedi ei baruttoi iddo am y pris isel o 6c. Yr oedd angen am lyfr fel hwn, ac y mae hwn yn lyfryn tra phwrpasol i gyflawni y diffyg. Dylai pob dyn ieuanc, ac yn enwedig y rhai a garant ysgrif- enu i'r wasg, fynu ei gael, a my; a ei ddysgu a'i ddeall yn gyntaf peth.Parch. TV. Rea, D. D., iff-iraetliogi) Yr wyf wedi cael hamdden droeon i edrych dros y Grammadeg hwn. Mae efe yn dda iawn can belled ag y mae yn myned. Yn ol ei faint nis gwn am ei well i hyfforddi ieuenctyd ein cynulleidfaoedd mewn ysgolion nos, &c.-Parch. M. D. Jones, Athrauo Colegy Bala. Anfonir ef yn ddidraul drwy y post ar dderbyniad Saith Stamp. Pob archebion a thaliadau i'w cyfeirio fel y canlyn :—Rev. J. LL HTGhes, Dowlais, Glan. morganshire. SCHOOL.—RUABON. MRS. EVANs, (Widow of the Rev. T. Evans, late of Manchester.) NTENDSreceiving alimited number of Y oung Ladies to Board and Educate, at Offa Cottage, Ruabon, where every attention will be paid to domestic comfort and Moral and Religious Instructions. The usual Modem Accomplishments in French, Music, and Drawing, taught. om: will be forwarded on application. JOHN WYNNE, SILK, MERCERY, DRAPERY, & MILLINERY ESTABLISHMENT, 23 & 25, BRUNSWICK ROAD, LIVERPOOL. DIPARTMENTS: Silks Shawls Mantles Bonnets Millinery Ribbons Flowers Hosiery Gloves Underclothing Fancy Dresses Stuffs Laces Parasols Furs Umbrellas Linen Calicoes Flannels Smallwares FAMILY & COMPLIMENTARY MOURNING. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. ø- Parcels sent Carriage Ftw to all parts of the, country. E V A N S AND COMPANY FAMILY MOURNING DEPARTMENT, CONTAINS A large and carefully selected Stock of FAMILY AND COMPLIMENTARY MOURNING MATERIALS. MOURNING MILLINERY IN GREAT VARIETY. Funerals completely Furnished, Arranged, and economically conducted. EVANS AND COMPANY, "DON ROAD, FRASER-STREET, WILDE-STREET. H. WILLIAMS, TAILOR AND DRAPER, 67, OXFORD STREET, LIVERPOOL, (Diweddar o 30, Lord Street, Edge Hill.) At FY NGHWSMERIAID, Dymunaf ddy chwelyd fy niolchgarwch calonog (am y gefnogaeth ydych wedi estyn i mi eisoes, ac i'ch hysbysu fy mod wedi agor Shop helaeth a chyfleus yn 67 Oxford-street, gyferbyn ag Ysgol y Mud a'r Byddar, He yr wyf yn bwriadu cario yn mlaen fasnach Dilledydd a Brethynwr fel o'r blaen. Dymunaf hefyd eich hysbysu y bydd genyf drwy helaethiad fy masnach, mewn Stoc, fwy o amrywiaeth o ddefnyddiau, ac yr wyf yn gobeithio trwy werthu Nwyddau o'r Dos- parth blaenaf, am brisiau cymmedrol, a thrwy fod yn dra gofalus am yr hyn fydd ar fy nghwsmeriaid eisiau, I allu teilyngu parhad o gefnogaeth fy nghyfeillion blaenorol, a phrawf oddiwrth y rhai hyny nad ydynt eto wedi fy ffafrio a'u harchebion. Ydwyf, yr eiddoch yn gywir, H. WILLIAMS. CHATHAM PERMANENT BUILDING SOCIETY. Established December 12, 1862. TRUSTEES. Charles W. Boote, Esq., I William Parry, Esq. John B. Melladew, Esq., | John Roberts, Esq. JraaIDKNT-John Roberts, Esq., 61, Hope-street. TREASURER—Henry Williams, Esq., I20, Breck-road The Society has been established five years, and consists of 1490 members, holding 13,780 Invested and 16,985 Mortgage Shares. The amount outstanding on mortgages is £159,720, of which j £ 55,943 was advanced during the past year. The Balance of Profit after paying a Dividend ot Seven per Cent, is ^13,962, as shown in the follow- ing certificate of Mr. J. M'Farlane Gray. Copies of the Annual Report and all information may be obtained on application to the Secretary. J. LLOYD JONES, 6, Lord-street. CERTIFICATE. Liverpool, Dec. 24, 1867. I have again made a valuation of the assets of the Chatham Building Society. The balance of profit certified by the auditors is £ 16,777 5 to this I have added the value of deferred premiums ;64034, and the balance of contingent reserve account, and interest in arrears £ 371—making a total ^21,182, or C13,962, after deducting the dividend of £7 per cent. and all expenses to date. At the end of 1865 the reserve of premiums was £820 in excess of the required amount; in 1866, dis- counting at the same rate of investment, the excess was 42077 and this year it is £2461, indicating a steady improvement J. M'FARLANE GRAY. WEST OF ENGLAND CLOTH ESTABLISHMENT. [ESTABLISHED 1856.] O. P. OWEN, (LATE JOHN JONES,) 9, SCOTLAND PLACE, LIVERPOOL, Begs to inform his Friends and Customers that DURING THE REBUILDING OF HIS PREMISES The Business will be carried on at IS, BYROM STREET, (OPPOSITE COOK & TOWNSEND'S.) EDWARD LLOYD'S General Drapery Establishment, 184, FALKNER-STREET, LIVERPOOL. EDWARD LLOYD has great pleasure in informing his friends and thelpublic generally -U that he has ready for Sale, at his Establishment, a well-assorted Stock of GENERAL DRAPERY GOODS, All of which have been selected wÿh great care, and bought 6Jn the most advantageous terms. The fol- lowing departments will be well represented :— Dresses and Skirtings Silks and Satins Silk and Wool Reps Real Irish Poplins French Merinos & Cobourgs, and other new materials Prints, Flannels, &c. White and Grey Calicoes Whitney and Cloth Blankets Sheetings, Counterpanes, and Quilts Long and Short Muslin Curtains Linens, Towelling, &:c. Linens, Towelling, &c. Gentlemen's, Ladies' and Children's Hosiery, &c. Kid and Woollen Gloves Stays, Crinolines, &c. &c.. ALL GOODS MARKED IN PLAIN FIGURES. EDWARD LLOYD, Silk Mercer and General Draper, 184, FALKNER-STREET, LIVERPOOL. SWYDDFA'R "TYST CYMREIGL" GWNEIR POB MATH 0 ARGRAFFWAITH YN Y SWYDDFA HON, AR DELERAU EHAD IAWN. DEIS^IR cefnogaeth Cenedl y Cymry, a masnachwyr Lerpwl, yn neillduol. Cyflawnir bob orders am ¥HEAD!3, HANDBILLS, CARDS, CIRCULARS, PLACARDS, PAMPHLETS, CHEQUE LSUUiib, &c., yn fuan, ac yn rhad. Danfonir Parcels i UNRHYW BARTH YN DDIDRAUL. Ymofyner yn 19, Chapel Walks, South Castle Street, Liverpool. Cas gwr na charo /1\ y Wlad a'i Macoo." EISTEDDFOD GADEIRIOL CYMREIGYDDION BETHESDA, YR HON A GYNNELIR Dydd Gwyl Dewi, 1869, a'r dydd canlynol. T)RYD y gwobrwyir y buddugwyr mewn TRAETHODAU, BARDDONIAETH, CERDDORIAETH, X DADGANU, CELFYDDYD, &c., WELE Y PRIF DESTYNAU:— TRAETHAWD, "Brenhiniaeth a Gweriniaeth." Gwobr 3p. 3s., a thlwa arian, gwerth 2p. 2s. BARDDTNIAETH, Awdl Marwnad, ar ol y diweddar Barch. John Phillips, Bangor." Gwobr 5p. 5s., a chadair dderw hardd, gwerth 5p. 5s. CERDDORIAETH, Anthem Angladdawl," oddi ar Esaiah xxvi. 19.. Gwobr 3p. 3s., a thlws arian, gwerth 2p. 28. CELFYDDYD., Am y Darlun goreu o Noah yn derbyn y Golomen i mewn i'r Arch." Gwobr 2p. 28. Gellir cael rhestr o'r holl destynau a'r Beirniaid, &c., ond anfon dau Bostage Stamp i'r Ysgrifenydd- MR. WILLIAM PARRY, (Llechidon), Bethesda, Bangor. SAFETY MATCHES. THE attention of Families and the Public in gen- -L eral is respectfully called to MARTINDALE'S LIVERPOOL SAFETY MATCHES, as superior to any introduced. Be particular and ask for MARTINDALE'S SAFETY MATCHES. MARTINDALE'S BLACKING. MARTINDALE'S MATCHES. MARTINDALE'S VESUVIANS. ROBERT DAVIES, FAMILY GROCER, TEA & WINE MERCHANT 75, PRESCOT STREET, & 185, BRECK ROAD, LIVERPOOL. A ddymuna alw sylw cyffredinol at y nwyddau can- lynol, ynghyd a phob math arall o chwegnwyddau. Rhoddwch brawf arnynt, a chwi welwch eu bod yn werth sylw pawb. TE—2s., 2s 6d., 3s., 3s. 4d., 3s. 8d. y pwys. COFFI-IS. 4d., Is. 6d., Is. 8d. y pwys. GWINOEDD o bob math, yn nghyd a'r rhai can. lynol:— PER DOZEN QUARTS. Sherries.. 17s. 21s. 25s. 28s. 30s. 36s. 40s. 42s. Ports 17s. 21s. 26s. aos. 36s. 42s. 48s. 54s. I Clarets. 13s. 15s. 18s. 20s. 24s. 26s. 30s. 36s. 40s. Dymuna R. D. ddiolch i'w luosog gefnogwyr, a da ganddo ddeall fod Gwin y Cymundeb yn rhoi y fath foddlonrwydd cyffredinol. Allan o'r Wasg, Rhif. 1, pris 6c., DUWINYDDIAETH: GAN Y PARCH. NOAH STEPHENS, LIVERPOOL. GYNWYSA Draethodau ar Wybodaeth Dduwin- \J yddol, Rhagluniaeth, a Gwaith yr Ysbryd Glan. Gellir eu cael ond anfon i Swyddfa y I TYST CYMREIG.' JUST PUBLISHED, The CHURCH of ENGLAND IN WALES: IN SEVEN LETTERS, ADDRESSED TO THE RIGHT HON. W. E. GLADSTONE, M.P. Through the TYST CYMBEIG Newspaper, BY THE REY. WAI. REES, D.D., LIVERPOOL. ALSO, a Letter on the same subject, addressed to the Editor of the Morning Star Newspaper, containing Strictures on Mr Gladstone's Election- eering Speech, lately delivered at Ormskirk: by H. RICHARD, Esq., London. Published in a neat Pamphlet,—price 4d. Orders sent to 19, Chapel Walks, South Castle- street, Liverpool, will be promptly attended to. The ordinary discount allowed to distributors. PUMP 0 DAI DA AR WERTH, I DALIT 8p. y cant i'r prynwr, yn Sussex-st., Birkenhead.—Ymofyner naill aigydaMrR. JONES, 3, Sussex-street; neu Mr R. HUGHES, 7, Frodsham- street, Tranmere. PRIODI A BYW. UN o Lyfrau hynotai y bedwaredd-ganrif-ar- LJ bymtheg. Cynwysa Feddylddrychau newydd- ion mewn perthynas i'r testun uchod na ddadblygwyd erioed o'r blaen yn yr iaith Gymreig, gwybodaeth o ba rai sydd hanfodol angeurheidiol i bawb sydd wedi ym- briodi, ac i'r sawl sydd yn bwriadu ymbriodi. I'w gael drwy ddanfon tri stamp ceiniog i J. BURNS, 1, Wellington Road, (78-90) Camberwell, London, S. Yn barod pris Swllt mewn llian LLYFR HYMNAU CYMREIG A SEISNIG. YE un Hymnau yn y ddwy iaith, ac ar yr .pn 1 ?es^au" ^waith yr awdwyr goreu. Gemaupob gwlad. Mae y peth sydd eisieu mewn llawer manyil Nghymru, ac ni wnai ddrwg yn mhob man. Anioner am dano yn ddioed at y casglydd,—Rev. T. L. Jones, Machen, Nr. Newport, Mon. JAMES H ALL 5 UTTE ITS, SURGEON DENTIST, 48, PERCY ST., LIVERPOOL. THE ZOOLOGICAL GARDENS ESTATE is now laid out in BUILDING PLOTS for the erection of Dwelling Houses and Business Premises. Freehold. Advances will be made.—Apply to Messrs. Williams and Jones, Castle-street Allan 6r Wasg. THE ANTIQUITIES OF WHITLAND. HYNAFIAETHAU YR HENDYGWYN. AR-DAF. Cynwys Hanes y Ffordd Rufeinig, yr Athrofa, f Senedd, y Fynachlog, y Forthwyfa, a chrefydd yn mysg y gwahanol enwadau hyd y dyddiau presenoL Pris Swllt Gellir cael DIWYGIADAU CREF- YDDOL IWERDDON," "Y CYFARFODYDD WYTHNOSOL," a'r HYNAFIAETHAU am Swllt ac Wyth Geiniog ond anfon at yr awdwr-Rev. W. THOMAS, Whitland, Carmarthenshire. 3$ Ymiudwyr i Amencar DARLLENWCH HWN. MAE CWMNI RHEILFFYRDD HANNIB4, A ST. JOSEPH yn cynyg ar werth yn agos i 400,000 0 ERWAU O'R TIROEDD GOREflf YN Y GOLLEWIN, PRAIRIE, TIR COED. A THIR GLO, yn Ngogleddbarth TALAETH MISSOURI. YN YR UNOL DALEITHIAU. Croesa y Rheilffordd lawer o'r tiroedd hyn, y rhaa fwyaf o fewn naw milldir Gymreig iddi, a dim o hon- ynt yn mhellach na phymtheg oddiwrthi o'r March* nadoedd goreu. Cafwyd y tiroedd hyn yn uniongyrchol oddi wrth Lywodraeth yr Unol Daleithiau, ac y mae y title yn berffaith. Gwerthir hwynt yn ddarnau o ddeugain acr a chwaneg, fel y gosodwyd hwynt allan gan dir- fesurydd y Llywodraeth, ac y mae prisiau sefydlog wedi eu penodi gan y cwmni yn ol eu lleoliad a'u dymun- oldeb. Amrywia y prisiau o 3 i 4, 5, 6, 8, 10, 12, a 15 dolar-y canolbris yn llai na Deg Dolar neu Ddwy Bunt yr acr. Gwerthir y tiroedd am arian parod, neu ar GREDYD 0 DDWY NEU DDENG MLYNEDD, fel y gall y prynwr ddewis y cynllun goreu i ateb ei amgylchiadau. ERTHYNIR UGAIN Y CANT (twenty per cent) oddiar bris y deng mlynedd o gredyd, os telir arian parod, neu os telir y cyfan o fewn dwy flynedd gyda Hog. Gellir hefyd yn bresennol achub DEUGAIN Y CANT YN YCHWANEGOL, trwy gyfnewid aur yr Hen Wlad am arian cylchredol (national currency) y wlad hon. Penodwyd prisiau y Tiroedd hyn cyn y Rhyfel diweddar, ar safon arian caled, neu aur felly gwelir fod y PREMIUM uchel sydd ar aur yn America yn bresenol, o gymmaint a hyny yn erthyniad i Dramorwyr, o bris neu gost y tir. Gan hyny, mae y manteision hyn a eglurir uchod, mewn gwirionedd yn awr yn OSTYNGIAD ° DRIGAIN Y CANT (sixty per cent) oddiar bris ein credyd o ddeng mlynedd, ac fel hyn gwneyd tir ag sydd yn llawn gwerth deg dolar yr acr, i gostio dim ond pedair dolar, neu un swllt ar bymtheg o arian yr Hen Wlad Dylai y Cymry gymeryd gafael yn y fantais hon heb oedi. Goreu po gyntaf. CYNNYRCHION.—Gyda dyfalwch a diwydrwydd, telir am y tir, a'i drin, yn nghyd a'i gau i mewn, gyda cynnyrch dau dymmor. Tal un cnwd da, cymmedrol, o wenith, am y tir, gwelliadau rhagorol, a Ilog am yr arian a roddir allan. Mae ein hinsawdd ddymunol, y tir, a'n marchnadoedd yn sicrhau hyn. GWERTHIR LOTIAU i adeiladu amynt yn y pen- trefydd ar y Rheilffordd am brisiau rhesymol, y dryd* edd ran i lawr, a'r ddwy ran arall mewn un a dwy flynedd gyda Hog. CYLCHDRAETHAU.—Dosparthir Thainyn Gymraeg a Saesneg, yn rhad. Cynnwysant lawer o wybodaeth am Missouri a'r tiroedd hyn. Gall y sawl sydd gan- ddynt gyfeillion yn bwriadu ymfudo i America eu cael i'w dosparthu ond anfon am danynt. SEFYDLIADAU.—Mae manteision arbenig i'w cael trwy i amryw gyduno i sefydlu gyda'u gilydd, gan fbd lleoliad ein tiroedd yn fanteisiol i hyny. Mae sefydliad, NEW CAMBRIA yn myned yn mlaen yn llwyddianus, ac y mae eraill yn DAWN A BROOKFIELD yn cynnyddu yn barhaus. Bydd GOMER yn sicr o ddyfod yn sefydliad mawr, gan fod y wlad yn y parth hyny yn dra ardderchog, yn ol tystiolaeth pawb a fu yno. Rhed ceir y Reilffordd trwy ganol y man a osodwyd allan yn y drel GWERTHIR SECTIONAL MAP, am 30 cents, yn dangos lleoliad ein holl diroedd. Cyfeirier fel hyn :— GEO. S. HARRIS, Land Commissioner H. & St. Joseph R.R., Hannibal, MO., U. S. A. O.Y.—Os dymuna neb ohebu yn Gymraeg a Wm. B. Jones, cyfeiried y cyfryw eu llythyrau ato i No. 254, Broadway,t New York, ITS. I D. S.—Ceir ein Map a Circulars Cymraeg yn rba4 trwy anfon at y Parch William Roberts, (NetyuaV Blaina, Nr. Tredegar. Monmouthshire.