Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

5 erthygl ar y dudalen hon

YNYS MON BAGANAIDD.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

YNYS MON BAGANAIDD. N a thramgwydded y Monwysiaid wrthym ^defnyddio y fath ymadrodd. Gwyddom sarhad ynddo. Synasom ein hunain pan arllenasom I The benighted island of Angle- Tl Gwyr ein darllenwyr oil fod yr wythnos Sy&taf yn mis Ionawr yn wythnos o weddio gan Grristionogion yn gyffredinol. Yn y cyf- °dydd hyny dygir achosion personau a lle- o¡¡dd neillduol ger bron gyda dymuniad am Gdiau drostynt. Mae yn digwydd yn ami fo4 liawer iawn o anmhriodoldeb ac annoeth- yn yr achosion a ddygir ger bron; ebf°d adnabyddiaeth helaeth, a a .^ymdeimlad cyffredinol rhwng cynnulleidfa P erson nnigol neu le neillduol cyn y byddo bliodol gofyn iddi weddio drosto. Yn y eyfarfodydcl gweddio a gynhaliwyd yr wythnos a* °'r flwyddyn hon yn y Freemason's ^avern, dygwyd amryw o'r fath achosion ger ac yn mtilith eraill daeth cais oddiwrth 141. Un yno am weddiau y cyfarfod dros 'the oe z ^ghted island of Anglesea? Ie, ynys dywyll —ynys baganaidd Mon!—ynys ofergoel- &id 011 a ddywedwch chwi y Wesley- hvn ^'250 o aelodau yn yr ynys, am k ^Uasai raid iddi fod yn dywyll iawn na buasai ond y ehwi o'i mewn. Beth a yblwch chwi y Bedyddwyr, gyd a'ch 2,282 ^miuiwyr, am beth felhyn? Ai nid ydych W^ilUl0 es»yrn Christmas Evans yn af- y du yn ei fedd wrth glywed am dywyllwch ynys y bu cyhyd yn Apostol o'i mewn ? bynwyr, pa Ie yr ydych chwi a'ch 3,500 yj, aeIodau eglwysig ? Ai yn y fagddu y mae ^enyc^' a -^ew^s Rees wedi bod yna Wu na c^wec^ uoa^n mlynedd yn efeng- V.air y bywyd ? Ai yn ofer y dyoddefodd Vyr lai11 -^chard, Clwchdernog, a'i gyd-oes- %]' Synneu y ganwyll yn nhywyllwch thI-e dd yr ynys? Beth a ddywedwch lO q' -Methodistiaid, yn enwedig, gyda o bobl y wlad yn eich cyfundeb ? Ai tl^a, ^agddu yr ydych wedi y cwbl? Ai J yn y diwedd gyflwr y wlad y treuliodd iwr hyawdl, John Elias, ei oes o'i tni i Arnoch chwi yn bennaf y gorphwys ^>a»aneiddiweh yr ynys, os felly y maf chwychwi ydyw yr enwad tydd 01 mewn; a'ch delw chwi yn bennaf t ar y trigolion. ,^s ifon baganaidd yn wir! Nid oes yr fw 0 ddaear Duw wedi ei ddwyn yn da.n awdurdod yr Efengyl nag Ynys 1 atf7 "W^lad amlaf ei chapelau yn ol ei maint D x'r boblogaeth—gwlad lie y ceir mwy d, i wrando yr Efengyl ar unrhyw awr kli Y d, nag a geir yn un wlad arall-gwlad 04 Ysgolion Sabbothol yn lluosog, a'i phobl OS. yn meddu Gair yr Arglwydd ac yn ddarllen—gwlad y mae ynddi 18,932 au eglwysig gyda'r gwahanol enwadau, ^}jei^ Ila hyny drachefn yn perthyn i'w cyn- a°edd fel gwrandawyr neu ddeiliaid q()a söohon Sabbothol, yn gwneud fod yn o 1 10,000 o'r trigolion mewn cyssylltiad ag Ymneillduaeth, allan o bob- 0 54,546; a phe gofynid i'r 14,000 uu Eglwyswyr ai Ymneillduwyr* Y tebygolrwydd yw y byddai mwy ht anuer am gael eu eyfrif yn Ymneilldu- ?§oti 0 er hyn oll? yr oedd rhyw un yn i %e}j) ari^ybodus i ofyn i gyfarfod gweddi y r^avern i weddio dros the benighted ytM ^}l^enea-' Yn sicr y mae peth fel "digoli a pheri i ddyn syrffedu ar gyf- ^f^y f SWeddi o'r fath; ac edrych arnynt 6 1-hodrcs dynion hygoelus, nag fel ( 0^^ ^°nest dynion goleuedig. !ynfa yr arweiniwyd neb i'r fath 1 Qler/a(i dybryd? "Wei, mae yn ddigon feddyliem. Rhyw Sais o Eg- Z3 "aiaithog, mae yn debyg, a ddaeth ar K^le bry8i°g a'r wlad, ac a gyfarfu yn }V ynys a Chymro uniaithog fel °^dd y Cymro yn deall y Sais, ac D ^ae ^p^ai"'s yn deall y Cymro. Credodd y y C aSan tywyn oedd y Cymro; ac nid jji y Sajg5511,0 ^'n U1hell o gredu yr un peth i ^ys v y ^ais y Sabbath canlynol i va I Yr, a chafodd hono wedi syrthio 1 a.q Qr:ledd, a'r trigolion oil wedi troi eu QGNd fll "ad oedd ar ol ond y person a'r a u teuluoedd, ac ychydig o hen boblach oedd yn cyrchu yno fel disgyblion y torthau. Credodd y Sais ei fod wedi syrthio yn mysg Paganiaid—rhedodd adref, a'r cyfle r, cyntaf a gafodd, dygodd y 'bent* hted island of ,q Anglesea' ger bron y cyfarfod gweddi efengyl- aidd. Ond pe cymmerasai y creadur amser i edrych o'i gwmpas, cawsai fod y bobl wedi adeiladu temlau hardd iddynt eu hunain, ac yn eu cadw yn ofalns; a bod y trigolion wrth y miloedd bob Sabbath yn cyrchu iddynt i wrando ar ddynion yn pregethu ag y mae yn werth eistedd i'w gwrando;—ac mai yn y ffordd a eilw efe yn heresi y maent hwy yn addoli Arglwydd Dduw eu tadau. Cafwyd prawf ychwanegol o'r un ysbryd yn yr un cyf- arfod, yn y cais a anfonwyd i mewn am weddiau y cyfarfod d-ros yr Eglwys -Genedl- aethol erlidiedig yn yr Iwerddon.' Os troir y cyfarfodydd hyn yn gyfleusterau i Eglwyswyr penboeth a rhagfarnllyd i ollwng eu gwenwyn ar Ymneillduaeth ac Ymneillduwyr, goreu pa gyntaf y rhoddir pen arnynt.

Y FASNACH FEDDWOL.

LLYTHYR Y MEUDWY.

Y GYNADLEDD YN ACHOS GROEG…

CYFARFOD MAWR Y BALLOT.