Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

6 erthygl ar y dudalen hon

AT EIN GOHEBWYR.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

AT EIN GOHEBWYR. Y Parch. E. Williams, Dinas, at y Parch." J. Thomas, Liverpool—Yn ein nesaf. IWAixfonodd cyfaill o Gaernarfon atom i ofyn i ni ai gwir oedd y chwedl a ledaenid fod tri o weinidogion yr Annibynwyr wedi ysgrifenu at bofcl gyfoethog yn Llundain a manau ereill i geisio eu perswadio i beidio cyfranu dim at yr amcan o gael Colegdy newydd yn y Bala. Mae ein cyfaill wedi rhoddi i ni enwau y tri gweinidog a gyhuddir, ac wedi rhoddi i ni enw y cyhuddwr; ac wedi bod yn ddigon boneddigaidd hefyd i roddi ei enw priodol ei hun i'w gyhoeddi os mlynem. Gwyddem o'r goreu pan anfonwyd y chwedl i ni gyntaf nad oedd dim gair o wirynddi ondwedi i'n gohebydd roddi i ni enw y cyhuddwyr, nid oedd- ym yn gweled wi werth gwneud sylwpellach o honi. Nid ydym amlJ")hwino ein colofnau ag enw y fath ddihiryn sydd drwy y blynyddoedd yn crwvdro y wlad, ac yn dyweydpob cabl-eiriau am bawb na rydd groesaw iddo, Mae yn rhaid fod rhyw 'amryfusedd cadarn fel y credont gelwydd' weii ei ddanfon ar ddynion pan dderbyniaBt jWfiath un i dy, ao y dy- wedant Duw yn rhwydd wrtho. Dlwygiwr-Yn ein nesaf. Ada-Diolch i chwi am eich 'Nodion." Bydd yn dda genym glywed oddi wrthych yn ami. Methasom a'u cael i fewn yr wythnos hon, ond deuant yn sicr yn ein nesaf. Annibynwr-Aclclefwn fod eich sylwadau yn hollol resymol; ond pe gwyddech yr holl amgylchiadau, yr ydym yn sicr yr addefech chwithau fod ein pen- 'dei-fyniad ainau hefyd yn hollol resymol.

AT Y BEIRDD.

I MASNACH.I

.... ff ftjrst %rawijj,

DALIER SYLW. -

TEYRNGED I GEORGE PEABODY.