Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

7 erthygl ar y dudalen hon

""-----Y DRYSORFA DDAU-CAN-MLWYDDOL.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

Y DRYSORFA DDAU-CAN-MLWYDDOL. Y mae yn ddrwg genyf fod yn rhaid i mi eto alw darIlenwyr Y TYST at y Drysorfa ucliod. Yr > dwn yn disgwyl y buasai y cwbl ar ben. erbyn Wrnod agoriad y Colegdy newydd. Mae yr hen °legdy yn cael ei osod ar sale yr wythnos nesaf ac _8 Ce^r y pris a ddisgwylir am dano, bydd y Colegdy mor belled ag y mae yr adeilad yn myned, oa j ° ddyled. Ond ofnir na cheir y pris a j.i.^yd arno a plia faint bynag a fydd yn fyr, hvri cas^u hyny hefyd. Ond yn ychwanegol at J^y, y mae 800p. yn eisieu er dodrefnu y Coleg, gaatadhau y tir o'i gwmpas, codi muriau o'i am- « Y' gweithio y ffyrdd ato. Cynhygiodd Mr S. ewhi 200p., os gwneid hyny, a thalu am y Q °1 erbyn Ionawr nesaf. Wrth weled fod llawer iawn ^Iwysi heb gasglu dim, a'r rhan f wyaf o'r rhai oedd Vnf a8^u wneud y s wm a ddisg wylid oddi wrth- Q. P^derfynais, gydag addewid yehydig gyfeillion s-1 -re*P> J gwnawn drial teg i gael y 6O0p. i law er 0rr^au 200p. Mr Morley, yn gystal ag er llwyr e<J] 611 poth o gylch y lie. Ysgrifenais at bob ca YS-trwy Gymru y gwyddwn nad oedd wedi a>. u i ofyn yn daer amiddynt wneud swm bychan, jj1 ai*fon i mi erbyn dechreu Rhagfyr. Mae amryw der?*>Ilau unigol hefyd wedi addaw symiau er y i a rhai o honynt yn symiau mawrion, ond a M ^im eto. Yr wyf yn meddwl rhoddi pob a .r a allaf hebgor o hyn i'r Nadolig i geisio cael yr yma i law. Yr wyf yn barod wedi derbyn y cvf1**U a £ anlyrl> ond y mae rhai o honynt wedi eu dv • yn y 8wm a ddarllenwyd ar agoriad y Coleg- V,1°A(I y maent heb eu cydnabod trwy y TYST. g *e%arn, Sir Bent'ro, 5p.; Talybont, Sir Aberteifi, Orol -Daeth oddi yrna 33p. 13s. 4e. yn flaen- t a9 oddi yma y daeth y casgliad cyntaf o'r cyf- ar fi ad °yntaf- Enw Talybont a saif yn flaenaf RornK r' 2s" lc" 0 S'wkl- Llai na 3p. arall a'i 3TV •?enasai yn 40p. Brynsion, ger Castellnewydd, a e.' • e^°» Sir Aberteifi, lp. 18s. 6e. at y 2p. 2s. 4c. 6p yd °'r blaen. Towyn, Ceinewydd, 15s., at y f A8." a ddaeth yn flaenorol. Penygraig, ger Caer- Q ^ln) 15s.; cafwyd o'r blaen 7p. 5s. Heol Awst, CafLfyrddin, 5p., at 15p. o'r blaen. Peniel, ger bW rdd*n' ^P- <>s,> yr Hp- l^s- a ddaeth o'r (JJ n- Nebo, eto, 2p. 13. Thomas, Ysw., Aberhon- "P-; J. Evans, Ysw., eto, 3p. 3s.; Mr J. Olem- ^ed Pennorth, lp. Yr oedd yr eglwys yma a<je 1 gwneud yn dda iawn o'r blaen ar wahanol 11 Tonypandy, Morganwg, 2p. Horeb, Oas- jj lp. Capel Seisnig Hirwaun, 7p. 10s. 0. Li °Ues> Ysw., Merthyr, 2p. 2s. D. Davies, Ysw., din erP?°l> 20p., at yr 20p. o'r blaen. Moriah, Port- 6c lp- Mr Robert Wynne, Croesoswallt, 10s. at" arch. T. Roberts, Llanddeusant, Mon, 2s. 6c., 6c. a dalodd yn flaenorol. Pantycrygiau, jAberteifi, 2p. 9s. yr sydd genyf i'w cyhoeddi. Byddaf g\^n ^ar iawn i'r eglwysi sydd heb wneud os ddinfj^ y°hydig yn ddioed. Gresyn mawr fyddai i J>e i dyled fod yn hongian ar ol dydd Calan nesaf. gaji Uasai yn achos i mi yn bersonol, yn wir nis ^diol8^ ^°d mor daer i 0 byddaf yn llawn mor °hgar a phe gwneid ef i mi yn bersonol. T. WILLIAMS, tre, Merthyr. Trysorydd.

MANION.

[No title]

LLOFFION.___

Advertising

ENGLYN I'R GWLAW.

AFON A L U N.