Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

1 erthygl ar y dudalen hon

Advertising

Hysbysebu
Dyfynnu
Rhannu

GLO! GLO!! GLO! R. W. ROULSTON, 44, Castle Street, 246, Crown Street, A TUE BROOK. DIM GWELL NA RHATACH. Mae manteision anghyffredin i'r rhai ag arian parod. Trosglwyddir y glo hwn mewn sachau a gwageni os bydd eisiau" Anfonwch neu ymofynwck am restr o'r prisiau i un o'r cyfeiriadau uchod. CARTREF I YMFUDWYR, 14, Galton Street, Liverpool. Mi" EI US J. JONES, (PASSENGER' BROKER, c.,) K DDYMTJNA liysbysu pawl) :i -IJL fwiiadant ymfudo o Gymru, y ceir pob hysbysrwydd a rhyfarwyddyd, am brisoedd iselaf, y cludiad gydflg Hv.yl nen Ag-er Lncj- au i America, sic Awsti nl:a, tlwy anfonllytliyr, yn Gymraeg nou yn Saesoneg, i'r cyfeiriad uchod. G.411 yr ymfudwr gael lie (ys-urus i letya am bris i Dymuua E. J. JONES hysbysu v cylioedd ei fod yn ymwneud a'r oruchwyliaeth uchod ei's pedair blynedd ar dder, a hydora ei fod yn gwybod cymaint am dani erbyn hyil f, I ii,), raid i neb botroso yn y modd lleiaf ymddir- ied eu hunain i'w cfL Cymeradwyir yr u, hod i sylw Y wind g;»n y Samuel DHYi, s, Wesloyrid, Liverpool; Parch. [saac: Jones, eto, Bangor; Parch. John Thomas, .mlibyn- wr, Liverpool; Parch. II, E, Thomas, cto, Birkenhead; Parch. Joseph Farr, eto, Crnes- yswallt, &c.; Parch. n. W. James, BeJvdd- iwr, Dowlais Parch. D. Pii-c (Dinbvch), yn awr Newark, Ohio. D.S.-Gellir hefyd gyfeirio at J. Griffith, Ysw., Q'ohebydd, Llangollen. gijf" Cyfatfyddir a jiha'.vb a ymddiriedant eu gofal i'r uchod ar eu dyfodiad i Livorpooj GORUCHWYLWYR YIIF UD OL .1 CYMREIG. M E. DAVIES, A N. M. JONES (CYMRO GWYLLT), PASSENGER BROKERS, GRAPES INN, 29, Union Street, LIVERPOOL, A DDYMUNANT hysbysu ■XX Teithwyr rhwng Cymru ac America, Awstralia, a gwahanol wledydd y byd, y ceir cartref cysurus ar daith yn y Ty uchod. Llety glan ac ymborth ia3hus am bris rhes- ymol. Gall y sawl a ddewiso, gael cyfleusdra i drin eu hymborth eu hunain, am ddim. Drwy anfon llythyr i'r cyfeiriad hwn, ceir pob gwybodaeth am brisoedd y cludiad ac amser cychwyniad Ager a Hwyl Longau i wahanol wledydd. Telir pob sylw i gysur a dedwyddweh yr ymfudwyr gan y Cymro Gwyllt," a hyderwn dderbyn cefnogaeth y genedl, drwy fod genym hir brofiad o'r Fas- nach Ymfudol, Cyfeirier y Llythyrau i- DAVIES & JONES, Grapes Inn, 29, Union Street, LIVERPOOL. I, ,1111 ,iL 0 Liverpool i New York. AGEBBDLONGAU I NEW YORK LLINELL GUION. Anfonir un o'r rhai canlynol, neu ryw AG- ERDDLONG llawn grym o'r dosbarth blaenaf, olr:porthladd hwn r NEW YORK BOB DYDD MERCHER IDAHO MANHATTAN. NEVADA. NEBRASKA. COLORADO. WISCONSIN, now building MINNESOTA. WYOMING, do. A bwriedir iddynt gychwyn fel a ganlyn:— NEBRASKA Dydd Mercher, Rhag. 8. Gelwir yn Queenstown dranoeth i gym- meryd teithwyr i mewn. Y Uonglwyth yn daledig yma neu yn New York, fel y dewisa y llonglwythwyr. Man i lwytho—Ochr Ddeheuol Sandon Dock. OITO-DAL O LIVERPOOL I NEW YORK- Yn y Cabin, 15p 15s, a 18p 18s. Yn y Steerage am brisoedd Ilawer Hal. Cynnwysa yr olaf bob cyflawnder o ddar- pariadau, wedi eu coginio a'u rhanu allan gan oruchwylwyr y cwmni. Am bris cludiad eiddo, neu bersonau, ym- ofyner yn New York a Williams a Guion; yn Paris neu Havre, S. J. M. Carrie; yn Llun- dain, ag A. S. Petrie a'i gyf.; yn Belfast, a Mr Lanatry; yn Dundee a Cochrane, Dawson a'u Cyf.; yn Queenstown, a. James Scott a'i Gyf.; ac yn Nghymra a'r Parch Wm. Harris, Trecynon, Aberdare; John Copeland, 124, High St., Merthyr Tydfil/ John T. Morgan, 19, Glebeland Street, Merthyr Tydfil; James R. Morgan, Post Office, Pontypool; Edward Davies, Stationer, Tredegar; ac yn Liver- pool, a GUION A'I GYF., 11, Rumford St., 25, Water Street, a 115, Waterloo Road. MR. T .'Nj) M 0 R R IS'S EATINGiHOTTSE, 20, MARY-ST., ABERYSTWYTH. ONE MINUTE WALK BLIOM THE RAILWAY STATION. Good accommodation, well aired beds, for reasonable terms. _u [CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS. 0 LIVERPOOL I NEW YORK YN UNIONGYRCHOL, AC I BOSTON YN UNIONGYRCHOL. SCOTIA RUSSIA JAVA CUBA CHINA AUSTRALASIAN SAMARIA SIBERIA HECLA ALEPPO TARIFA MARATHON KEDAR PALESTINE MALTA ALMYRA SIDON TRIBOLI Bydd y CUNARD ROYAL MAIL STEAMERS yn hwylio bob DYDD MAWRTH a DYDD SADWRN, ac y mae ynddynt gyfleusderau rhagorol i ymfudwyr am brisiau gostyngol. Ymefyner yn nghylch y prisiau a D. & C. MAC IVER, 8, Water Street, Liverpool. 1;1 li .,i li LLINELL 0 AGERDD- LONGAU OFMPEINI Y NATIONAL. AGERDD 0 LIVERPOOL I NEW YORK BOB DYDD MERCHER, AC 0 QUEENSTOWN BOB DYDD IAU. Agerddlongau haiarn cryfion Prydeinig. Enwau Tunelli FRANCE, Grace 3200 THE QUEEN, Grogan 3412 ENGLAND, the Tompson 3400 ERIN, Webster 3200 LOUISIANA, Thomas 2210 HELVETIA, Thomson 3325 PENNSYLVANIA, Hall 2873 VIRGINIA, Forbes 2876 DENMARK, Cutting 2876 Y mae cyfleusderau y Saloon ar yr agerdd- longau hyn yn bur uwchraddol. Pris y for- daith, 12 a 15 gini, yn ol y cyfleusderau yn y State Room-yr oil yn cael yr un breintiau yn y Saloon. Tocyn yno ac yn ol am 25 gini. Y mae trefniadau rhagorol i deithwyr yn y Steerage, a digonedd o ymborth da yn cael ei ddarparu gan swyddogion y cwmpeini. Gall teithwyr a gymmerant docynau trwy Aspinall, San Francisco, trefydd mewnol Canada 11,'1' Unol Daleithiau, gael hvny ar delerau isel. Am hvsbysrwydd yn nghylch llwyth neu fordaith, ymofyner a CHWMPEINI (CYFYNGEDIG) Y NATIONAL, 21 a 23, Water-street, Liverpool, ac a N. A J. CUMMINS A'I FRODYR, Queenstown. SYLWEDD CIG LIEBIG, (WEDI EI WNEUD GAN R. TOOTH, YSW). GWERTHIR mewn potiau 2wns, vJ Is 6c; 4wns, 3s 2c; jariau J pwys, 6s; 1 pwys, lis. Goruchwylwyr Cyfanwerthol ac Manwerthol, THOMPSON & CAPPER, Pf EBTlLffYB HOMCEPATHAIDD, Liverpool a Birkenhead. YMBORTH BLAWDIOG NEAVE. Yr Ymborth goreu, mwyaf maethlon, a rhataf i Fabanod. Dr. Hassall a ddywr.d:- Y mae ymborth Neave o nodwedd uchel faethlon, ac y mae yn gyfaddas ragorol at gynal Plant Bach a Chleiflon. Is y Canister. Gwerthir yn Gyfanwerthol a Manwerthol gan THOMPSON & CAPPER, FFEBYLLWYR HOMCEPATHAIDD, 55, BOLD STREET, 4, LORD STREET, I 21, RODNEY STREET, ( uvil^uub' 46, PEMBROKE PLACE, J 24, ARGYLE STREET, BIRKENHEAD. COCOA HOMCEPATHAIDD THOMPSON A CAPPER, Fel y dygwyd ef i sylw gyntaf 20 mlynedd yn 01, a warantir yn gadarn y Cocoa Homce- pathaidd goreu o flaen y Cyhoedd. GOCHELIAD.—Dylai prynwyr, i gael Cocoa Homcepathaidd gwirioneddol mewn perffeith- rwydd, sylwi ar enw Thompson a Capper ar y labed, gan foda mryw ddynwarediadau is- raddol i'r ddiod odidog hon i frecwest. GWERTHIR YN GYFANWERTHOL A MANWERTHOL Mewn sypynau pwys, haner pwys, a chwar- ter pwys, Is. 6c. y pwys, gan THOMPSON A CAPPER, FFERYLLWYB HOMCEPATHAIDD, I LIVERPOOL A BIRKENHEAD, A Grocers a Fferyllwyr cyffredinol. THE SEASON OF THE YEAR When light Wines, so acceptable in warm weath r, give place to those pos- sessing properties more suited to the temperature being at hand, we again have the pleasure of directing atten- tion to our DINNER SHERRY, 24 s- PER DOZEN, The extensive use of which is a proof of the estimatiou in which it is held, and is an additional incentive to renew- ed efforts to keep up the quality. JAMES SMITH AND COMPANY, WINE MERCHANTS, 11, LORD-STREET, LIVERPOOL, MANCHESTER AND BIRMINGHAM. ELLIS'S ROOFING FELT. THE best and cheapest Waterproof JL Covering for all sorts of Sheds, Out- buildings, Hay and Corn Ricks, &c. Sold wholesale and retail by S. ELLIS & CO., 23, STRAND STREET, LIVERPOOL. Carriage paid. Samples and Prices per Post. Also, Ship Sheathing and Boiler Felts, and Portland Cement. JMEDDYGINIAETH RYFEDDOL ÐRWY BELENI HOLLOWAY ACHWYNIADAU Y GERI A'R AFU. Yn fyriyeh arweiuiant i'r rhywiogaethau givaeth;it' o ddyoddefladau dynol, eto cynifer a gystuddir yn y wedd hon hpb wybod am foddion gwelliiad ag ydynt wedi eu gosod o fewn eu evrhaedd. Dylai y cyfryw gymei-yd ychydig flyefeau O'I PIcni hyn, yn ol y cyfar- wyddiadau a roddir yn y llyfrau, a'u hach- wyuiad yn fuan a'u gadawant. Yn fyr, gellir trcchu y ihan fwvaf 0 cldoluriau a ddygwydd. ant i'r cyfansoddiad dywol drwy eu cymeryd. CHWYDDIAD.VU Y DYFTIGLWYF A CHYF- NEWIDIAD BTWYD. Mae litrn yu gyfnod mwyaf peryglus yn mywyd benyw, rnne yn dinystrio niiloedd. Mae yr holl wlybyj weh tew yn casglu ynghyd, ac fel y llanw, yn ysgubo yrnaith iechyd, a bywyd ei Inin, os na rwystrirhwynt yn amser- c1 a effeithiol. Y foddyginiaetli fwyaf sicr at yr arwyddion peryjrlus hyn, yw Peleni Holloway. Yn arfogedig a'r feddyginiaeth fawr hon, eir trwy y tanbrawf hwn, ac adferir y dyoddefydd unwaith drachefn i gyflawn iechyd. Mae y Peleni hyn yn gyfartal effeith- iol i'r holl achwynindau benywaidd, ac atal- iadau ar doriad gwaw-gwrcigdod. GIAU AC IS ELDER YSBRYD. Cynifer o filoedd a ddyoddefant oddiwrth fathau o iselder yspryd, yn g-wisgo ffurf o ellyll iddynt eu hunain ac i bob peth o'u ham- gylch, heb wybod beth rydd ryddhad i'w dy- oddefiadau. I'r eyfryw mae Peleni Holloway wedi profi yn fendith mewn achosion diiifedi. Diwy ddcfnyddisd oyson o'r peleni anmhris- iadwy hyn, a rhoddi sylw priodal i fwyd a tbrcfn, darcstyngir yr achosion gwaethaf yn fuan i alluf>cdd nertliol y feddyginiaetli hon, claw cyfansialdiad mwamal yr ymenydd yn dawel, alr dyoddefydd unvaith drachefu i fwynhau iechyd fel yn nyddiau ieuengctyd. 1 eleni Ilolloicay ydynt y feddyginiaeth oreu a aditabyddir ar ydoluriau canlynol: Cryd Enyniadau Ail arwyddion Croendoriad Chvy'r Cornwydydd Darfodedigaeth Ataliad dwfr Diffyg treuliad Dolurpenyrafu Y Gareg a'r Dolur Gyddfau poen- Gareg Colig us Anhwyiderau Dolur rhydfl Gwendidati oddi Y Geri Llewygon wrth bob ach- Illnvymiad yr Troedwst os Ymysgaroedd Llynwst Cuethder Twymynau o Y Gymalwst Ymysgarocdd bob math Gwendid Dyfrglwyf Clwyf melyn Y Ddanodd Anhwyiderau Marehogion Dirgel-gwd Menywod Clwy'r ll]tm hin 8m, Gwerthir yn ■=<_ fydliad y Trofesssr Holloway, 246, Stnmd, (near Temple Bar), London, ac 80, Maiden-si New Yo k. Hefyd gan bob Fferylljdd n gwcj-tliwyr meddyginiaethau drwy y byd irwareiddicdig, am y prisiau can- lynol:—Is. 1 2s. 6.-K, 5s. 6c., lis., 22s., a Sf!s. y bhveh. Mae crj'n aibed trwy gymeryd y l'lmi mwraf, D.S.-Mae cyfarwyddiadau i hyfforddi y dyoddefwyr yn y gwahanol ddoluriau yn gysylltiedig a pliob blwch. NEWYDD DA I BAWB! N WYBOD AETH SYDD VI NEIITH. Os dymunwch gadw eicli iechyd, y mae gwybodaeth o'r deddfau tuag at ei sicrhau yn hanfodol. Os ydych yn parhau yn afiach er gwneud ymdrech i gael adferiad iechyd, pa both yw yr achos ? Dim ond hyn -diffyg gwybodaeth am y pwngc. Y mae gwareiddiad y dyddiau presenol yn peri fod ychydig gymhorth i natur yn nghadwriaeth ac adferiad iechyd yn anhebgorol angenrheid- iol; a'r unig ofyniad ydyw, yn mha le y mae yr hyn sydd yn angenrheidiol i'w gael? Yn ddiau drwy ddefcyddio PELENAU LLYSIEUOL ADFERIADOL WORSDELL KAYE. Gwerthir hwynt gan bob Fferyllwr a Mas- nachwr fel meddyginiaethau br intebol, am Is He, 2s ric, a 48 6c, yn Ystorfa Gyfanwerth, 22, Broad-street, Llundain, Gwellhad oddiwrth Anwyd mewn dog munud HAYMAN'S BALSAM Ov HOREHOUND. RHAG y Peswch, Anwyd Cryg' it ni, a phob aflechyd yn y Frest Ysgyfaint. Y mae yn atal twymynau, yn pert i grynhoadau tufewnol ddod i fyny, a gwellhaA i Beswch. Mae yn hyfryd i'r genau, fel I gellir ei roddi i blant yn gystalag i rai oed. Rhodda hwn iachad uniongyrchol8 pharhaus. MAE EI FL113 YN FELU8 A DYMTJKOL. Important Testimonials. Joseph Davies, Engineer, Aberaman, for three years, with bad Cough and bought a bottle of Balsam, off Mr. SI Chemist, Hirwaun, better in a week, cure" in a fortnight, and well ever since. 16, Picton Place, Carmarthen. SlR.-I have had leveral bottles of Four Balsam, and have found them of infint value. Yours truly, J. Bowen, Station Master. Conwil, Carmarthen. SIR.—I have been coughing for months, and have tried many things withow benefit. Your Balsam has done me mo'" good than anything else. I had no vol"" for three Sundays before I took it, but able to preach the following Sunday, with II clear YQiQe. Tours truly, January 4th, 1869. J. H. Owens, Baptist Minister. Gellir rhoddi nifer fawr o dystiolaet yn profilgweUhad trwy ddefnyddio y BAl"' SAM hwn. Paratoedig yn unig gan A. Hayman, Ffefll' llydd, Castellnedd,, ac yn cael ei werthu met01' boteli Is. lic., a 2s. SIc. yr un, yan bob FfefV' llydd parchus yn Abertawe, Caerdydd, Merthyti Aberdar, Caerfyrddin, Haverfordwest, Lerpi""> a'r holl Dywysogaeth. Prif Oruchwylwyr, W. Sutton & (Jo. Barclay & Sons, IJundain Collins & Rosscr; Pearce & 00., Briste; ac Evans & (Jo" Liverpool. GOCHELIAD.-Erfynir ar ilr eyhoedd goyroe: ryd sylw fod y geiriau Hay man's Balsa*} of Horehound" wedi eu stampio ar y boteUi heb yr hyn nid oes dim yn wirioneddol.. D.S.—Y mae eryn arbediad wrth gymerf ypoteli mwyaf. CYMANFA ORLLEWINOL t DEHEUDIR, YR HON A GYNHELIR YN GWYNFE YN 1870. TMAE rhai cyfeillion yn dechreU JL ymholi ynghylch y Gfymanfa ei6* ioes. Ymdaweled y eyfryw.gore y gall' out am ychydig amser, trefnir a hysbysfr pob peth angenrheidiol yn brydlon; 50, er mwyn cantorion cylch y Gymanffi dymuiair hysbysu mai y tonau a fwriedi1 ganu o'r Llyfr Tonau ac Emynau,' yd- ynt y rhai canlynol—Winton, Elwortbt French, St Stephen, Tallis, Bangor, Sab' bath, Dyfrdwy, Lybia, Elizabeth, Dpn' uniad, Yr Hen Ganfed, Winchestert Angel's Hymn, Llawryglyn, Alun, Car' mel, Peniel, V erona, Alma, Hyder, Wydd- grug, Groeswen, Penllyn, MissionarY' Manheim, Jabez, Llydaw, Edinburgh' Moria-h, DiRiweidrwydd, Bavaria, Eif" ionydd, Elliot, Bethel, Salome, J ona, Nashville, Croeshoeliad, Dorcas, Navarrei Clod, Montgomery, Cysur, St. Nicholas- cenir St Barnabas, ac Amsterdam, o Lyft Tonau Ieuan Gwyllt: Golygwn nad oes ei8' iau dweyd ar ba fesurau y ccnir y tonau uebj od. Bwriada rhai o gyfeillion yr ardaloedd hyn gael cyfarfod canu aynulleidfaol, naill a1 yn Gibea. Brynaman, neu yn capel maen, 1 Nadolig nesaf. Hai ati gantorion, gadewcj1 j ni gael canu o'r fath oreu yn ein Huchelwyl' WM. THOMAS- Gwynfe Cottage, Taoh; 12, 1869. I'R GWEINIAID A'R EIDDIL. Darllenwsh "Y CYFAILL MnDDYGOL." "TE ddengysy cyfarwyddwr medd- -L ygol uchod nid yn unig yr achos. ond J dull a'r modd i gael gwelliant trwyadl oddi- wrth wendid, iselder ysbrvd, of Dan, iiiethiant yn y golwg a'r cof, pocn J'n y cefn, a phob math o aliechvd braidd heb arfer y mereuyr* Y mae Doctor Barnes yn feddianol ar brofiad helaeth iawn fel n;(«ldvg, aa wedi gwellil amryw y naill dro ar ol y lizll*]Rhy-dd y cyf; aill meddygol lawer o brofion c-ddiwrth rat sydd wedi cad gwellhad. Mae yn werth el ddarllen gan bob dosbarth, anfonir ef i ry" gyfeiriad am ddau stamp. Cyfeirier, DK- BARNES, 30, Thornhill Cieseent, Caledonia11 Road, London, N. TWYSIG I HAI ALLAN 0 LUNDAIN. Gellir ymgynghori a Doctor Barnes drffJ lythyr neu yn bersonol, as er mwyn y rh»' nad yw yn fautcisiol iddynt fyned ato ef Yl bersonol, bydd iddo roddi cynglior drwy anfoll llythyr, os anfonir envelope wedi ei stamplO, yn nghyda ehyfarwyddyd o'u hafleehyd. A< fonir traethawd ar "Rybudd i ddvnion iea* a.ngc am ddau stamp. Cyfeirier, Dr Barnest 30, Thornhill Crescent, Caledonian Road, London. N. Printed and published by the Welsh Newspaper Co. Limited, at their Office, 8, Brooks Alley, Old Post Office Place, Liverpool.