Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

---_-m-____-----------I TvEWYBTJI…

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

-m- -I TvEWYBTJI ZACHIIY O'l GADMli "WELLT, ->z\ J.rd Ne^-yrth, j forii ymoe Jones "V rf nis rt yn dechrcu ei weinidogaeth yn y V h) S"isnpi; yn Abortawy,' meddwn i wrth Newyrth Znchry ar fy nychweliad o'r dref, ac wedi clywed llawer o son a siq,rad a disgwyl am ( io. '0 aio yn -"Tr fel y mao y dyn l;\VHY¡ wedi dyfod yn oi flaon-chwo blynedd ar 1 n un i'r gauaf yma y clywais i of yn pregethu gynta erioed wrth ben y ford yn y fan yna. Yr ocdd c, ac un arall o Lanelli, yn yr ysgol yr amser hono gyda Jones Llangollen yn Ehydy- bont; ac yr oedd y ddau wedi anfon en cyhoedd- iad i bregethu yn y Ty Cwrdd, ond fe aetli y cyhoeddaad i golli; ac yr oedd cwrdd gwedcli yn digwydd bod yma, y noson bono, ac mi bre- getliodd y ddau; ac fe bregethod(I Jones hyny lies vsynu pawb. Dyweyd yn gyflym iawn yr oedd e mewn dull hededog, a'i ddau lygad glas dan ei wallt a'i amrantau duon yn edrych mor wyllt nes starto pa,wb. Yr oedd Mr Jones yr hen weinidog yma yn ei wrando, ac 'rwy'n coiio ei fod e yn ei ganmol yn fawr, ond feddyliais i ddim yr amser hwnw chwaith y doi e yn gym- maint dyn ac y mae e wedi dod, yn ol pob pcth wy'n ei glywed. Mi clywa,is e unwaith wodi liyny, yn fuan wedi ei ordeinio yn y Bryn Llaneni, ond 'does gen i ddim cymaint cof am dano y tro hwnw a'r tro cyntaf. Yn fyr iawn y pregetbodd, ac yr oedd Williams Llandcilo yma gydag ef, a minau beb ei glywed erioed, ond wedi clywed llawer o son am dano; ac wrtho e yr o'wn i yn disgwyl y noson hono a welais i byth mo Mr Jones'ar ol hyiiy, a 'dyivibi ddim yn debyg y gwelaf ef mwy-Ddaw e ddim yma mi wn, a fedrai inau fyn'd oddiyma i uu- lie. Yr wyf wedi clywed a darllen llawer am dano, yn enwedig ar ol iddo fyn'd i Lundain. Mae'n debyg ei fod e yn un o'r pregethwyr mwyaf poblogaidd yno. Ond peth rhyfedd hefyd ei fod yn gadael. Pe bnaswn i yn cael iecbyd yr wyf yn meddwl mai Llundain o bob man a fuaswn yn ddewis i fyw. Dyna galon y byd.' Ond mae'n debyg Newyrth nad oedd e ddim yn cael ei iechycl yno-chwi synech fel y mae wedi curio a gwaelu; ac y mae y gwallt du y soniech am dano wedi myned yn bur frith, ac mae yn debyg ei fod yn meddwl y bydd Abertawy yn well i'w iechyd-ae heblaw hyny Newyrth y maent yn rhoi 600 o bunau y flwyddyn o gyflog iddo.' Faint! 600 o bunau!' 'Ie yn siwr,dyna y maent wedi addaw.' Safodd Newyrth Zachry yn fud am funyd, ac edrychai yn syn iawn. < Yr oodd y OOOP. y flwyddyn o gyflog yn beth'newydd a dyeitbr iddo; o'r di- wedd, meddai Chwc chant o bunau, y maent yn arian mawr befyd. Yr o'wn i yn meddwl mai achos newydd yn y capel gododd Dr. Rees oedd e, ac mai ychydig oedd yno o ttelo(ILu., Wei hwnw ydi e befyd—ond y mae yno ych- ycfig o bobl weitbgar iawn; ac y mae llawer wedi cymeryd seats yno ar ol deaIl fod Mr Jones yn dod yno, ac fe fydd arian jseatsos gosodir hwy i gyd, fel ymae nhw yn meddwlynsicry gwneir, yn ddigon i dalu salary Mr .1mes; ac y mae yno amryw bersonau yn ymrwymo am gwpl o gtmoedd o bunau dros ddwy neu dair blynedd i aros i'r gynulleidfa sefydlu.' Ond mae chwe chant o bunau y flwyddyn yn gyflog mawr i weinidqg yn Nghymru meindiwch cbwi.' Pa'm yp Nghymru Newyrth ? A ydych chwi ddim yn meddwl y dylai Cymro gael cymaint a rhyw un arall?' O macbgen i, nid am mod i yn ei wel'd e yn ormod ond ei fod yn godiad sydyn iawn i'r hyn y mae gweinidogion yn arfer gael. Son mawr w i yn ei gofio fod Mr Breese yn cael loOp. pan ddaeth e i Heol Awst Caorfyrddin yn lie Mr Peter. Pwy oocld yn dyweyd wrthwi mai rhyw 200p. oedd Dr.Rees yn ei gael yn Abertawy. lihyfedd iawn dyn yn dechreu achos ac yn codi capel i weinidog arall gael 600p., a chael dim ond 200p. ei hun. Ond y mae llawer fcl pe bydaent yn meddwl y dylai dyn gp„el mwy am bregethu Saesneg nag am bregethu Cymraeg. Mae llawer dyn mewn Eglwys Gymraeg a lielpa Eglwys Saesneg i wneud 200p. i'w gweinidog, a -tO gadael ei gweinidog ei hun i lafurio i gymaint arall o bobl ar ddim ond lOOp. Clywais un o'r Metbodistiaid yn dyweyd mai am yr achos pella yr oedd eu pobl hwy yn gofalu fwyaf—eu bod yn rhoddi mwy i,'r gweinidogion oeddar y gor- orau gyda'r^ Saeson, pe baen nhw yn Saeson hefyd, nag i'r gweinidogion sydd yn gweithio iddynt gark-ef—ond eu bod yn gofalu yn well am y r-hai sydd yn Llydaw, na'r rhai sydd ar y gororau—ond eu bod yn gofalu mwy am y rhai arFryniau Cassia nag am y rhai yn Llydaw; ac mai ei tarn cf oedd, pe gallasent yru cen- hadon i'r llouad mai aci y rhai hyny y gofelid oron. Yn wir y i-) tic) gortaod o'r un'petk iuowti Armibynwyr befyd. Hid wyf amdddynt roddi bai i'r Saeson, ond yn slwr dylent roddi mwy i'r Cymry.' Yr oodclwnyn teiu|loieftlxN"owyrth Zachry fel bob amser yn siara.d synwyr o'i gadair wellt. Llysceninen. Ei NAI. ¡=:r't'p;<¥:=:.r.G.T'=;I,¡¡;3

ETIFEDDIAETII Y FAENOL.

HYN A'R LLALL O'R AMERICA.