Symud i'r prif gynnwys
Cuddio Rhestr Erthyglau

3 erthygl ar y dudalen hon

NODIADAlf 0 FON.

Newyddion
Dyfynnu
Rhannu

NODIADAlf 0 FON. 1\ CAEEGYBX, DYDD LWN. Sir^Aberteifi wedi cyrhaedd AOLOD.'m LYD'RWN galotiau) pobl MOD. Er fod daHgos ^on—cynrychiolwyr y bobl—wedi ^rthwv ° ™l<l'i'ffRrence tuag at y mudiad.i gy- a thrai.s ^^ro.T!^a^d yn awr a golledir trwy ormes ydvTiinieiS^r^ am wrando llais cydwybod, eto UGiniai ?'n credu ^od Y cyhoedd yn teimlo dros y eddol vr> anC ^n barod i'w cysuro mewn dull sylw- eu badfyd. J'n (IdioT.1 ydym yncredu fod I have my JiQuse full' —■yr apj„^ esgusawd dros absenoldeb Mr Stanley a'llwV(]^^0 y bwrdeisdrefi—o gynhadledd fawr P^'yso faCf.US ^stwyth. 'Doedd 'tyllawn' yn Goliad /I-1* ^wl y gwr anrhydeddns adeg yr eilill caloT)1^6^ddaf. Myn'd i l)y y Cyffredin drwy J" Pryd hwaU G-ymry anwyl' oedd ei bwngc ef 08 dia-wv,q* Cofied etholwyr.Mon y rjethau hyn Ple:ic]]ejs- 1 -^r Stanley sefyll i fyny eto am eu ^ailt y cvflp a ])5rdded i Ymneillduwyr yr Yhys pan gorthrv™ ^8-' ddangos eu cydymdeimlad tuag at ftWToldeb +8 1°0n 8ydd yn awr yn dioddef oherwydd J'n y paj ^y gyfranu yn haelionus, fel pe byddent ilae "nnain. ..A ..j y bocse1' oddiwrth agwedd y sir ynbresenol | s aur soniwyd cymaint am danynt mis Taehwedd, y flwyddyn ddiweddaf, heb gyrhaedd yma hyd yn hyn. Marwaidd iawn yw masnach, ac nid oes gobaith gweled di wygiad hyd nos y ceir gwaith i'r gweithiwr. Teimla rhai awydd y dyddiau hyn i sefydlu Tonic Sol-Fa Association yn Mon. Hyderwn y cyiner hyny Ie yn fuan. Y fath boblogrwydd mae y nod- iant newydd wedi enill, fel erbyn hyn mai eithriad ydyw gweled ardal, pa mor ddinod bynag y bo, heb Tonic Sol-Fa Class o'i mewn. Waeth faint o res- ymau a ddygir yn erbyn y drefn hon o ddysgu canu, mae yn ffaith ddigon, amlwg i bawb a fyn weled fod y system dan syhv wedi bod yn foddion anghyffredin 'o iwyddianus i symleiddio egwyddoiion cerddoriaeth a'u dwyn i afael y miloedd. Jllfaey fuddugoliaeth anrhydeddus a enillodd y Tonic Sol-ffayddion hyny aoth drosodd o Loegr i Ffraingc i gystadleuaeth fawr Paris yn 1867, yn myned yn bell i brofi gwerth a theilyngdod y sys- tem. Meddylir mewn gwledydd estronol mai masnach- wr ydyw John Bwl, ac nid canwr ac wrth goleddu y syniad hwn yr oedd pobl Paris yn barod i hwtio yr English singers. A dyna beth arall a gynhyrfai pooh-poohs y Ffrangcwr oedd presenoldeb yrhywdeg yn y cor Seisnig. Ar y Oyfandir, cauir allan ferched o gorau, a gwneir eu gwaith i raddau anmherffaith gan ddynion; felly eollir yn llwyr yr effaith bodd- haol bob amser a ddilyna leisiau melusion y ladies. Fodd bynag, dacw y Sol-Faists, dan arweiniad Mr J. Proudman, yn canu yr Hunter's Song. Maexsawb wedi eu gwefreiddio gan y fath ddylif o fiwsig, ac eistedda y cor ynnghanol taranau cymeradwyaeth. y dorf, ac uchel floeddiadau am ail ganu.. Enillasant lwyr fuddugoliaeth ar y coran ereill, ond nid oedd ganddyiit hawl i'r wol)", am y rheswm a grybwyllwyd eisoes, scf presenoldeb y merched. Er hyny, yr oedd eu performance o radd mor uchel fel y rhoddwyd iddynt special prize, ac y eafodd un o'r lodesi y fraint o ddorbyn o law yr Ymhorawdwr ei hun goronbleth o flodau Dyna oruchaiiaeth nas gellir ei gwadu ac fel y dywedodd Mr Macfarren, mewn'eyfarfod a gynhaliwyd i loiigyfarch y cor neillduol wobrwyedig ar ei ddychweliad o Paris— I Mae y systeJn a fedr gynyrchu eifeithiau mor ogon- eddus yn sicr o fod yn un dda.' Byddedi ieuengctyd cerddgar Mon, mam Cymru,' ymestyn atberffeithrwydd mown cerddoriaeth.—E-kh Gohebydd.

O'R TWR LLEGHI.

IABERTAWE A'R CYLCHOEDD.ef